Hur kan man träna en döv hund? Vi ger dig tips

Om du har en döv hund så kan du fortfarande träna honom trots att han inte hör dig. Det kräver lite mer tålamod, men ni kommer klara det.
Hur kan man träna en döv hund? Vi ger dig tips

Senaste uppdateringen: 12 juni, 2019

Du har förmodligen aldrig tänkt på detta förut, såvida du inte har en egen döv hundAtt träna en hund med fungerande hörsel är en tillräckligt svår uppgift, så att träna en döv hund är ännu svårare. Det är dock inte omöjligt.

Du kan fortfarande träna en döv hund

Att leva med en döv hund är inte alltid lätt, speciellt inte när det kommer till att träna den. Det kommer finnas ett antal svårigheter som du kanske inte tänkt på innan. Det kommer få dig att värdera hörsel på ett helt annat sätt.

Om din hund är döv ska du dock inte oroa dig i onödan. Med lite tålamod och goda råd kan du fortfarande träna den. Metoderna är faktiskt desamma: repetition och positiv förstärkning. Skillnaden är att du med en hörande hund tränar den genom att upprepa ord, medan du med en döv hund upprepar signaler.

Välj en signal för träningen

Välj en signal för att träna en döv hund

Om din hund är döv och du vill träna den är det första du ska göra att välja en signal som visar honom att han gjort något rätt. Du kan göra det med handen eller en ficklampa (aldrig en laserpekare). Kom ihåg att gesten eller signalen med ficklampan alltid måste vara densamma. På så sätt kommer du inte förvirra djuret.

Visa honom signalen

Nu kommer ett väldigt viktigt steg: lär hunden signalen som kommer visa honom att han gjort något rätt. Du bör försöka lära honom något enkelt, som att hämta något i din hand när du lyfter upp ditt finger.

Gör tecknet och se till att hunden ser det varje gång han plockar upp det som är i din hand. Det kommer hjälpa honom att relatera de båda tecknen (ett lyft finger för att signalera att han ska hämta något i din hand, och tecknet som signalerar att han gjort något rätt). Se till att belöna honom varje gång han lider ett kommando.

Ge sin uppmärksamhet om han inte tittar på dig

Din hund kan lätt distraheras, och eftersom han inte kan höra dig måste du hitta andra sätt att få hans uppmärksamhet så att du kan träna honom. Du kan göra det genom att vidröra honom nära hans ögon, och det kommer få honom att förstå att du vill att han tittar på dig.

Du kan även få hans uppmärksamhet genom att använda godis. Se dock till att inte ge det till honom förrän han gjort vad du vill.

Planera vad du vill lära honom

Innan du börjar att träna en döv hund på allvar måste du se till att den förstår signalerna. Utöver det måste du planera vad du vill lära honom, såsom att sitta, plocka upp något, släppa något eller komma när du signalerar. När du kommit underfund med det kan du påbörja träningen.

Vacker tass

Välj en negativ signal för att träna en döv hund

Givetvis vill du visa hunden en positiv signal när han gjort något rätt, men han måste även förstå när han gjort något fel. Därför behöver du en signal för att få honom att förstå att han gjort något du inte vill. Om du till exempel använder tummen upp för “bra”, kan du använda tummen ned för “dåligt”.

Signal och belöning

Det bästa sättet för ett djur att lära sig att relatera lydnad med något bra är att se till att du inte låter för mycket tid löpa mellan positiv signal och belöning. Så snart du ser att djuret gjort vad du ville ska du belöna det direkt. På så sätt kommer det förstå att om det gör samma sak nästa gång, kommer det få en belöning.

Kel, klappar och glada uttryck är också positiva belöningar din hund kommer uppskattaSom du ser är det absolut möjligt att träna en döv hund; man behöver bara lite extra tålamod och ihärdighet! Om du följer dessa tips kommer det bli mycket enklare för er. Redo att prova dem?

Detta kanske intresserar dig
Lär din hund apport utan att skapa ångest
My Animals
Läs det My Animals
Lär din hund apport utan att skapa ångest

Vad är unikt med en boll, en pinne eller en frisbee? Varför letar hundarna så ivrigt efter dem när du slänger iväg dem? Läs här för att lära dig ap...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.