Att utbilda polishundar: Från tjänst till pension

När en hund lämnar polisstyrkan är det inte alltid för att den har blivit för gammal. Det kan hända att den helt enkelt inte kan göra jobbet längre.
Att utbilda polishundar: Från tjänst till pension
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Det har gått mer än ett sekel sedan polishundar gick med i säkerhetsstyrkorna. Deras huvudsakliga jobb är att använda sitt luktsinne för att upptäcka saker, men deras smidighet och styrka vid en attack gör dem även perfekta för att hjälpa till att rädda och skydda medborgare. Lär dig allt om att utbilda polishundar i den här artikeln.

1899 startade den belgiska polisen den första formella utbildningen av polishundar. Efter att ha sett hur framgångsrika de var följde andra länder snart efter, tills idén om en “polishund” blev en global verklighet.

Livet för en polishund kan delas in i tre stadier: utbildning, polistjänst och pension. Det första stadierna handlar om lydnad och lojalitet. Det sista stadiet handlar om att integrera hunden i en annan, mindre strikt miljö.

Att utbilda polishundar

När man väljer en hund som ska bli gå med i polisstyrkan använder man oftast raser som till exempel schäfer, belgisk vallhund eller labrador. Ibland har man också använt raser som till exempel beagle, pointer eller spansk vattenhund.

Utifrån de möjliga kandidaterna gör personalen en första bedömning. Under denna bedömning tittar man på hur villig hunden är att arbeta och följa order. Djuren som de sedan väljer börjar sin utbildning när de är ungefär ett år gamla. I första hand fokuserar utbildningen på socialisering. Innan de lär sig specifika uppgifter måste polishundar vänja sig vid alla möjliga miljöer, människor och ljud och måste samtidigt kunna lyda sin instruktör utan att bli förvirrade.

Den huvudsakliga träningsmetoden foksuerar på att få hunden att använda sitt luktsinne genom att låta den söka efter ett objekt och sedan ge hunden en belöning om den lyckas.

Schäfer sniffar på resväska.

När man ska utbilda polishundar måste man ha en bra tränare, såväl som rätt faciliteter, så att man kan simulera olika riskfyllda situationer. I dessa simuleringar tränar man hundarna att upptäcka droger och ge en passiv respons genom att helt enkelt peka ut var drogerna är placerade. Man tränar också hundarna till att ge en aktiv respons genom att skälla eller bita.

Några av de viktigaste arbeten som polishunden kommer att göra är att rädda människor eller söka efter saknade personer, misstänkta eller explosiva ämnen. Normalt är varje hund specialiserad på en sak i enlighet med dess färdigheter och förmågor. En av de saker som hundar har blivit utbildade till att upptäcka på senare år är pengar. Detta kan de göra genom att känna igen det distinkta bläck som används på sedlar.

Pensionering eller tidig återkallelse

Varje polishunds karriär måste få ett slut, oavsett om det är på grund av brist på kondition, sjukdom eller ålderdom. För det mesta adopteras dessa djur av människor utanför polisen. Men alla hem är inte lämpliga för dessa djur.

Polishund på jobbet.

Organisationer som arrangerar denna typ av adoption genomför vanligtvis intervjuer med intresserade. Man utvärderar sedan både de framtida ägarna och miljön som de bor i. Det är viktigt att de stämmer överrens med vad hunden behöver.

När man välkomnar en av dessa hundar i ett hem är det verkligen viktigt att komma ihåg den stränga miljö som de kommer från. Även om de kan vara mycket lydiga, har de beteenden som de är extremt förankrade i. Å andra sidan kan hundar som går i pension på grund av sjukdom eller brist på kondition kräva särskild vård som inte alltid är lätt att tillhandahålla.

I vilket fall som helst är syftet med adoption att ge djuret den tillgivenhet som de inte har haft så mycket av under sin poliskarriär. På detta sätt kan de njuta av resten av livet på ett så trevligt sätt som möjligt.

Detta kanske intresserar dig
Vikten av sömn för gamla hundar: låt dem sova
My Animals
Läs det My Animals
Vikten av sömn för gamla hundar: låt dem sova

Gamla hundar behöver minst 15 timmars sömn därför får du inte underskatta vikten av sömn för gamla hundar. De behöver mycket lugn och ro.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.