Visste du att hundar märker vilket tonläge du använder?

Hundar uppfattar känslor som vi kommunicerar med hjälp av vårt tonläge. Deras hjärnor kan behandla, inte bara det vi säger, utan också avsikten och känslorna i en människas röst.
Visste du att hundar märker vilket tonläge du använder?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Hundar märker vilket tonläge du använder. Deras hjärnor kan uppfatta, inte bara vad vi säger, utan också avsikten och känslorna som ligger bakom det tonläge vi precis använde. Enligt vissa studier förstår din hund både hur du känner dig och vilken avsikt du har, med hjälp av känslorna du förmedlar med ditt tonläge. Allt detta kan förklara varför de lyder oss, eller inte.

Varför märker hundar vilket tonläge du använder?

Hundar tränar lydnad

Resultaten från flera studier har visat att språkbehandling i hundens hjärna är delad mellan de två hjärnhalvorna, precis som hos människor.

Liksom hos människor är båda hjärnhalvorna specialiserade på att förstå olika delar av kommunikation. Detta kan vara verbalt språk (ord och fraser) eller icke-verbalt språk (gester och intonationer). Nästa sak som man bör studera är huruvida hundens förmåga att förstå vårt tonläge är en produkt av dess utveckling som art, eller om den har sin grund i och med att människor domesticerade den.

Hundar förstår vissa delar av mänskligt tal på liknande sätt som vi gör. Denna förmåga har varit grundläggande genom historien av att få hundar att bli husdjur. Som hundägare har vi alltid trott att det finns stunder då vår lurviga vän verkar förstå allt vi säger.

Tonläge – betyder mer än ord

Vissa experter säger att hundar till och med känner igen samtalskomponenter och även fonemer i fraser.

Under en konversation är ord inte allt. Egenskaper som intonation spelar en viktig roll inom kommunikation, och olika delar av hjärnan bearbetar dessa nyanser.

Domesticering är en process

Hur har hundar kunnat anpassa sig till att känna igen vårt tonläge? Domesticeringen av hundar, och deras förmåga att svara på mänskliga order, har verkligen spelat en viktig roll i djurets adaptioner och evolution. Vi kan dock inte utesluta att detta är ett vanligt kännetecken för flera däggdjursarter.

En annan egenhet är det faktum att hundar kan skilja mellan en manlig och kvinnlig röst, precis som människor kan. Dessutom kan de känna igen ansikten. Vissa forskare anser att en hunds intelligens kan jämföras med ett barn vid två års ålder.

Hur genomfördes studierna?

Under studierna spelade ett forskarlag upp olika inspelade meddelanden och analyserade djurens reaktioner. Vissa av inspelningarna sa: “kom hit” i en monoton ton. Andra sa inte något förståeligt, men hade en positiv ton.

Beroende på vilket håll hunden vände sig åt, kunde forskarna härleda vilken hjärnhalvdel som hade behandlat informationen. Med andra ord, om hunden vände sig åt vänster, innebar det att den hade hört ljudet med större intensitet i vänstra örat.

Dessa resultat var avgörande för att förstå att hundens hjärnor behandlar tal på samma sätt som människors gör.

Några intelligenta raser

Labrador är en smart hundras.

Även om det beror på den specifika hunden, och alla djur är unika individer, är vissa raser mer “aktiva och framåt” än andra.

Labradorer är en av de mest intelligenta raserna i världen, och också en av de mest populära. Det är en otrolig hundras som arbetar hårt för oss människor. Denna ras har sitt ursprung i Newfoundland och jagade ursprungligen vattenlevande fåglar.

I och med att tiderna förändras gör labradorens jobb också det. Många av dessa hundar är nu en del av polisstyrkan och arbetar för att upptäcka till exempel bomber och droger. En hund som kan bli tränad för denna typ av arbete är definitivt intelligent.

Labradorer kan också vara räddningshundar. Många blir tränade till att hjälpa funktionshindrade, särskilt blinda. Labradorer kan utbildas för att vägleda en människa utan att låta sig bli distraherad.

Detta kanske intresserar dig
Hur kan du stimulera din hunds intelligens?
My Animals
Läs det My Animals
Hur kan du stimulera din hunds intelligens?

Det finns olika lekar du kan leka för att stimulera din hunds intelligens. Läs vidare för lekar och övningar som är bra för att hålla din hund utma...


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.