Har djur ett sinne för humor?

Att förstå djurens känslor är en process som är ganska komplicerad. Därför är det naturligt att vi undrar om de upplever saker på samma sätt som vi gör? Har djur till exempel ett sinne för humor?
Har djur ett sinne för humor?

Senaste uppdateringen: 07 februari, 2021

Till dags dato förstår vi fortfarande inte de känslor och emotioner som djuren har. Att försöka jämföra den komplexa världen av mänskliga känslor med andra djurs känslor är minst sagt ganska svårt. Så då kommer vill till frågan om djur har ett sinne för humor?

Frågan relaterar till vår antropocentriska inställning och på vilket sätt vi överför våra egna känslor till andra djur. Vi kan inte förvänta oss att djur har ett sinne för humor som motsvarar mänskliga varelser. Det är för att vårt abstrakta tänkande och komplexa språk inte gör det möjligt.

Men det finns tvärtom vetenskapliga bevis och observationer som visar att djur har känslor och till och med komplexa sådana. De besitter också alla center för hormon och neurotransmittorer som skapar känslor.

Djur har humor och känslor

Ett sinne för humor är den förmåga människor har att uttrycka eller känna vad som är “roligt”. Eller, att omvandla känslomässigt svåra situationer för att undvika ett nederlag.

När något får oss att skratta eller roar oss, så sätter vår hjärna igång mekanismer som får oss att känna oss tillfreds. Detta händer också hos andra djur, speciellt de som har en utvecklad hjärna

Lek och liknande beteenden, som finns främst hos unga individer, är en del av något vi kan kalla ett sinne för humor hos djur. Det är slagsmål eller brottning som sker i en icke-aggressiv miljö. Det är något som gynnar relationer mellan individer i en social grupp, precis som är fallet hos människor.

Har djur humor? En apa gör tummen upp.

Delfiner som skrattar

Youtube finns det en populär video där vi ser en flicka göra kullerbyttor och andra trick framför glaset till ett delfinakvarium. En av delfinerna verkar bli road av flickans uppvisning och gör miner som vi kan tolka som ett skratt. Kan detta vara bevis för att delfiner har ett sinne för humor?

En grupp vetenskapsmän från Linköpings universitet i Sverige, upptäckte att en del delfiner gjorde väldigt specifika ljud under icke-aggressiva slagsmål. Med andra ord så verkade de leka med varandra.

Efter detta gjorde man ett experiment där resultaten bekräftade hypotesen. När delfinungar eller unga vuxna leker eller utför dessa icke-aggressiva slagsmål, så utsöndrar de en ström av ultrasoniska pulser med ett slutligt pip. Dessa är extremt särpräglade och uppstår inte i verkliga slagsmål mellan vuxna individer.

Forskarna drog därför slutsatsen att delfiner frambringar ett ljud som vi kunde klassa som ett skratt. Varför? För att kommunicera att situationen inte är aggressiv utan bara en lek.

För att bättre förstå det kan vi se på saken ur ett mänskligt perspektiv. Till exempel vissa fraser eller ord kan upplevas som offensiva under vissa omständigheter. Men i ett annat sammanhang är det ingen som tar illa upp.

Råttornas sinne för humor

I slutet av 1990-talet ägnade forskaren Panksepp och hans kollegor vid the University of Washington sig åt att studera glädje hos råttor och i vilken utsträckning de visade glädje. Forskarna upptäckte att råttor utsöndrar ljud på 50 kHz (ultraljud som är ohörbara för människor men som kan uppfattas av instrument) under parningen.

På samma gång såg man att de områden som är associerade med glädje, välmående och tillfredsställelse var aktiva i råttans hjärna. 

Dessutom observerade man att råttorna skrattade när de lekte med sina kamrater. På samma sätt observerade man någonting liknande mellan råttor och de människor som råttorna litade på. En forskare utvecklade till exempel ett speciellt band med ett djur, och om han kittlade råttan så “skrattade” djuret. 

Har djur humor? En råtta sitter på axeln till ett barn som ler.

Senare undersökningar visar att kittlingar, när råttan är på gott humör, aktiverar välmående-relaterade områden i hjärnan (precis som hos människor). Detta sker också bara så länge råttan känner tillit.

I ljuset av dessa studier och demonstrationer av djurens sinne för humor, så förstår vi att det finns fortfarande mycket att utforska. Men de är ändå tydliga signaler på att djur har komplexa känslor precis som människor har. 

Detta kanske intresserar dig
Har hundar förmågan att förstå döden?
My Animals
Läs det My Animals
Har hundar förmågan att förstå döden?

Vad händer när husdjur måste möta denna verklighet? Kan hundar förstå döden? Här försöker vi besvara dessa intressanta frågor.  • Amundin, M. An Acoustic Play-Fight Signal in Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) in Human Care.
  • Panksepp, J., & Burgdorf, J. (1999). Laughing rats? Playful tickling arouses high frequency ultrasonic chirping in young rodents. Toward a science of consciousness III, 231-244.
  • Panksepp, J. (2007). Neuroevolutionary sources of laughter and social joy: Modeling primal human laughter in laboratory rats. Behavioural brain research, 182(2), 231-244.