5 intressanta fakta om den sabeltandade tigern

Lär dig något om släktet Smilodon, även kallat den sabeltandade tigern, ett grymt kattdjur med enorma huggtänder.
5 intressanta fakta om den sabeltandade tigern
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 19 januari, 2023

Den sabeltandade tigern är förmodligen ett av de mest fascinerande djuren som någonsin har existerat. Ett vildsint och emblematiskt kattdjur, men missta dig inte, djuret såg inte mycket ut som de tigrar som lever i dag. Det mest utmärkande kännetecknet var dess långa huggtänder som sticker ut ur munnen. Det finns dock andra anmärkningsvärda fakta som är kända om dess liv. Vill du veta mer om den sabeltandade tigern som tillhörde släktet Smilodon?

Detta utdöda släkte tillhörde underfamiljen Machairodontinae och omfattar 3 arterr: S. fatalis, S. populator och S. gracilis. Här följer några fysiska aspekter angående detta ryggradsdjur, samt några intressanta fakta om dess liv, missa dem inte!

Den sabeltandade tigern: egenskaper

Innan vi avslöjar ett antal kuriositeter om den sabeltandade tigern, låt oss berätta några fakta om dess utseende. Det här djuret liknade dagens kattdjur till utseendet, om än med en mer robust kroppsbyggnad. Dess ben var kortare, men bredare och kraftigare, vilket tyder på att den hade en omfattande styrka i extremiteterna.

Vissa element, som dess korta svans och förekomsten av ett kort mellanfotsben, tyder på att den inte var lika snabb som andra kända arter.

Kroppsstorleken hos den sabeltandade tigern varierade beroende på art och kan ha varit från cirka 55 till 300 kilo i vikt. Smilodon gracilis var den minsta, med en vikt på mellan 55 och 100 kilo, den liknade därmed en jaguar. Detta följdes av  Smilodon fatalis, från 160 till 280 kilo, som därmed liknar den sibiriska tigern. Den största var Smilodon populator, på 220 till 360 kilo. Man tror dock att vissa individer till och med kan ha vägt 400 kg.

Utan tvekan var den mest slående aspekten av dess kroppsbyggnad dess långa huggtänder. Dessa fanns hos både honor och hanar. Dessutom var storleken och vikten hos båda exemplaren likartad, så det förelåg ingen större sexuell dimorfism. Sabeltandade tigrar var ungefär 1,15 meter långa, medan deras huggtänder kunde nå 18 eller till och med 26 centimeter.

Intressanta fakta angående den sabeltandade tigern

Låt oss nu titta närmare på fem fakta angående dessa fantastiska djur.

1. Den hade ett svagt bett

Även om det kan tyckas märkligt var en egenskap som den sabeltandade tigern hade att dess bett inte var så starkt; det var faktiskt ganska svagt jämfört med moderna kattdjur. Trots att dess tänder var stora visade en studie med datormodellering att kraften i bettet motsvarade en tredjedel av ett lejons (Panthera leo). Dessa resultat tros vara relaterade till det sätt på vilket var och ett dödar sitt byte.

2. Jaktmetoden var annorlunda än hos de kattdjur vi känner idag

Jaktmetoden hos släktet Smilodon var annorlunda än hos dagens kattdjur. Dessa katter bet sina byten i nacken efter att ha betvingat dem med sin robusta kropp. Bettet var dock inte avsett att kväva dem, utan deras huggtänder användes snarare för att skära av luftstrupen och viktiga blodkärl. Med denna strategi blev offret medvetslöst och dog snabbt tack vare de djupa och dödliga såren.

Vissa sabeltänder hade också sågande kanter för att underlätta det dödliga snittet som de tillfogade sitt byte. På detta sätt minskade tids- och energikostnaderna. Denna metod skiljer sig från den som används av moderna kattdjur som oftast försöker kväva sina offer, vilket orsakar en större energiåtgång hos dessa jägare.

3. De livnärde sig på stora växtätare

Den jaktstrategi som dessa varelser använde gjorde att de kunde specialisera sig på att fånga stora djur. Bland dem kan vi nämna bison, mastodont, älg, jättelika sengångare och till och med unga mammutar.

4. Smilodon har samma gemensamma ursprung som dagens tigrar

Den populära uppfattningen att sabeltandade tigrar är förfäder till dagens tigrar och lejon är felaktig. Det beror på att båda djurgrupperna har ett gemensamt ursprung. Framför allt för cirka 23 miljoner år sedan, då det först kända kattdjuret, som kallas Proailurus, existerade. Från denna varelse, med en storlek som kan jämföras med ett lodjur, härstammar alltså de två linjerna av dagens kattdjur samt machairodontinae.

5. Utrotningen skedde för cirka 10 000 år sedan

Den sabeltandade tigern.
Smilodon, eller sabeltandad tiger.

Orsakerna till utrotningen av dessa superpredatorer är inte helt klara, men det finns två huvudhypoteser. Man tror att det vid den tiden skedde förändringar i fördelningen av de stora bytesdjur som djuren jagade mest vilket blev nyckeln till att de försvann.

Å ena sidan kan detta ha berott på tidens våldsamma miljöförändringar, och å andra sidan på grund av ankomsten av människor i miljön, som var konkurrerande rovdjur i ekosystemet.

Under dessa omständigheter kunde Smilodon inte anpassa sig till att konsumera mindre och snabbare byten, så den fick slut på mat. Således kom andra arter som var mer flexibla och mindre specialiserade i sin föda ut ur situationen med fördelar, som till exempel de moderna kattdjuren.

Här når vi slutet av våra fem kuriositeter om Smilodon, ett våldsamt rovdjur av robust kroppsbyggnad och med stora vassa huggtänder, som kunde tillfoga sina bytesdjur djupa och dödliga sår i nacken. Som vi har sett hade detta djur ett mycket intressant liv, och vi har fortfarande mycket mer att upptäcka om det.

Detta kanske intresserar dig

De sabeltandade katterna: De mest skrämmande kattdjuren genom tiderna
My Animals
Läs det My Animals
De sabeltandade katterna: De mest skrämmande kattdjuren genom tiderna

De sabeltandade katterna är några av de mest ikoniska djuren i förhistorisk tid. Dessa sedan länge utdöda djur specialiserade sig på att jaga stora...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Christiansen, P., & Harris, J. (2005). Body size of Smilodon (Mammalia: Felidae). Journal of Morphology, 266(3), 369–384.
  • McHenry, R., Wroe, S., Clausen, P., Moreno, K., & Cunningham, E. (2007). Supermodeled sabercat, predatory behavior in Smilodon fatalis revealed by high-resolution 3D computer simulation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(41), 16010-16015.
  • Reynolds, A. R., Seymour, K. L., & Evans, D. C. (2021). Smilodon fatalis siblings reveal life history in a saber-toothed cat. Science, 24(1), 101916.
  • Salesa, M., & Anton, M. (2020). Evolución y desaparición de los félidos dientes de sable. Recuperado el 07 de noviembre de 2022, disponible en: https://www.mncn.csic.es/es/Comunicaci%C3%B3n/evolucion-y-desaparicion-de-los-felidos-dientes-de-sable

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.