Valpsjuka hos hundar och förebyggande åtgärder

Valpsjuka hos hundar och förebyggande åtgärder

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2018

Valpsjuka hos hundar är en av de vanligaste hälsoproblemen. Det är inte en sjukdom som smittar människor, men infektionsrisken bland hundar är ganska stor. Sjukdomen har även en ganska hög dödlighet.

Sjukdomen tenderar att spridas då djur överges i ohälsosamma miljöer, vilket innebär att de valpar som lever på gatan är de mest sårbara. Valparna kan enkelt smittas och föra vidare sjukdomen.

När du räddar en hund är det därför viktigt att du går igenom vilka vaccinationer han har och att du avmaskar honom. Det är viktigt att han har ett starkt immunförsvar för att han ska kunna hålla sig frisk.

Vad är valpsjuka hos hundar?

Valpsjuka är en smittsam, viral och akut sjukdom som påverkar matsmältningssystemet och andningssystemet. I de mer allvarliga fallen påverkas även nervcellerna och det centrala nervsystemet.

Valp som sitter i låda.

Sjukdomen orsakas av ett virus som tillhör Paramyxoviridae-familjen, och påminner om det virus som orsakar mässling hos människor. Det är ett väldigt resistent virus som kan överleva i ogästvänliga miljöer under lång tid.

Eftersom det är en så pass resistent sjukdom har den spritts över hela världen och orsakat huvudbry för veterinärer. Den kan infektera hundar av alla storlekar och raser, men den är vanligast hos valpar.

Hur valpsjukan kan påverka olika hundar

Valpens kropp löper större risk för infektion eftersom immunförsvaret fortfarande håller på att utvecklas. Kroppen klarar därför inte än av att hantera alla de mikroorganismer som den utsätts för.

Gamla hundar och hundar med ett dåligt immunförsvar är också mer känsliga för valpsjuka och andra infektioner. I detta fall tenderar symptomen att vara mer allvarliga och hundarnas hälsa försvagas väldigt snabbt.

Paramyxovirus tenderar även att påverka vilda hundar, som vargar, prärievargar, rävar och dingos. I mer sällsynta fall drabbas dessutom uttrar, vesslor och tvättbjörn.

Hög dödlighet

Valpsjuka är väldigt allvarligt då sjukdomen utvecklas snabbt och har en hög dödlighet. Dödligheten ligger vanligtvis på 90%, och de djur som faktiskt överlever tenderar att drabbas av följdsjukdomar som påverkar nervsystemet.

Symptom på valpsjuka hos hundar

Inkubationstiden vara mellan 12 till 20 dagar. De första symptomen tenderar att vara utsöndringar under ögonen och nosen.

Allt eftersom sjukdomen fortsätter kommer det uppstå följande symptom:

Den infekterade hunden kan även börja lida av näringsbrist, uttorkning och anorexi. I de mer allvarliga fallen kommer viruset att nå nervsystemet och ge upphov till spasmer och förlamning.

Hur valpsjukan smittar

Viruset är för det mesta luftburen. Med andra ord andas hunden in viruset från den omkringliggande luften.

Det kan också smitta via vatten och mat som har blivit infekterat av viruset. Det är därför av största vikt att hunden inte delar skål med andra hundar. Varje djur bör ha sin egen matskål och vattenskål.

Finns det någon behandling för valpsjuka hos hundar?

Det finns inte någon medicin som tar bort Paramyxoviruset från hundens kropp. Det är ofta mycket svårare att behandla virala sjukdomar än bakterier och svampinfektioner.

Valp som ser glad ut.

Den vanligaste behandlingen innebär att man stärker hundens immunförsvar, lindrar symptom och förhindrar sekundära infektioner.

Det är viktigt med en tidig diagnos för att öka hundens chanser att återhämta sig, och du bör därför uppsöka en veterinär direkt om du märker att hundens kropp förändras eller ifall den börjar bete sig annorlunda.

Hur man förhindrar valpsjuka hos hundar

Det är viktigt att man vaccinerar hunden och att man avmaskar den för att den ska hålla sig frisk. Det är viktigt med en balanserad kost och motion för alla levande varelser.