Kedilerin Kendilerine Has Kişilikleri Vardır

08 Ocak, 2020
Tüm etkenler de dahil olmak üzere, evcil hayvanınızın kişiliğinin oluşmasındaki en büyük etki çevredir.

Çoğu insan genel bir kanı olarak kedilerin diğer hayvanlara göre daha az sosyal olduklarını düşünmektedir. Ancak son çalışmalara göre kedilerin kendilerine has kişilikleri vardır. Bu 5 ana karakter yapısını bilmeniz, evcil hayvanınızla olan ilişkinizi geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Geleneksel olarak etoloji ve diğer hayvan odaklı çalışma alanları, kedigillerden çok köpekgillere odaklanmıştır. Son zamanlara kadar, bilim topluluğu farklı kedi davranışlarını reddetmiştir. Onun yerine kedileri köpeklere kıyasla sadece bağımsız ve içe dönük olarak sınıflandırmışlardır.

Bu köklü düşünce nihayet 2017 yılında, Avusturalya ve Yeni Zelanda’daki araştırmacıların çalışmasından sonra sarsılmıştır. 23 Ağustos’ta PLOS One dergisinde yayınlanan “The Feline Five: An Exploration of Personality in Pet Cats(Felis catus)” adlı makalede, beş belirgin kedi karakterinden bahsedilmektedir.

Çalışmanın amacı sadece kedilerin farklı karakterlere sahip olduğunu doğrulamakla kalmadı, ayrıca onların yaşam kalitelerini arttırmak için onları daha iyi anlamamızı da sağladı.

Kedilerin kendine has kişilikleri vardır

Bu çalışmada uygulanan yöntem, insan kişilik özelliklerini araştırmada kullanılan model olan, Beş Büyük ya da Beş Faktör Modeli olarak da bilinen modelden baz alınarak yapılmıştır. Bu modele göre kişilikleri beş büyük faktöre göre tanımlayabiliriz: nevrotiklik, dışadönüklük, yeni deneyimlere açıklık, sorumluluk, anlayış.

Bu faktörlerden her biri, hayvanların 52 farklı özelliğini değerlendiren diğer faktörlerle kıyaslanmaktadır. 2802 evcil kediden toplanan veriler analiz edildikten sonra, Büyük Beş çalışması aşağıdaki kişilik özelliklerini ortaya koymuştur:

  • Nevrotiklik: Özgüven eksikliği, endişe, insan korkusu, güvensizlik ve çekinme olarak karakterize edilmektedir.
ürkek bakan kedi

  • Baskın: Kediler dahil olmak üzere diğer hayvanlara ve insanlara yönelik korkutma ve agresif tavırlar sergileyen kediler
  • Düşünmeden hareket etme: İstikrarsız ve umursamaz tavırlar sergileyen kediler
  • Anlayış: Sevgi dolu ve iyi huylu, bu kediler sahipleriyle yakın bir bağ kurarlar.

Uzmanlara göre, çevrenin hayvanın kişiliği üzerinde büyük bir etkisi vardır. Örneğin, fevri davranış modelleri sergileyen bir kedi, günlük hayatında stresli durumlarla karşılaşıyor olabilir.

Diğer yandan kızgın ya da düşmanca davranan kediler acı veya rahatsızlık içerisinde olabilir. Tüm bunlar insanların hayvanları için ne kadar rahat bir ortam sunmaları gerektiğini ve iyi olmaları için adım atmaları gerektiğini göstermektedir çünkü bunların hayvanın ruh hali üzerinde etkisi olabilir.

Kedinizi daha sosyal bir hale getirmek için en iyi ipuçları

Bu 5 belirgin kişilik özelliğini belirlemek, kedileri daha sosyal hale getirmeye teşvik etmek için araştırmacıları yollar bulmaya sevk etmiştir.

Hatta, uzmanlar bir kedinin ne kadar sosyal olduğunun, öz kişiliğine ve 3-9 yaşları arasında ne kadar iyi sosyalleştirildiğine bakılarak saptanabileceğini iddia etmektedir. Bir yavru kediyi ne kadar çok insanla ve diğer hayvanla tanıştırırsanız, o kedi çevreye karşı daha anlayışlı olacaktır.

kendine has kişilikler

Kurtarılmış bir kediyi sahiplenme söz konusuysa, hayvanın geçmişte çeşitli zorluk derecelerinde olaylar yaşamış olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Fazla stres kedinin karakteri üzerinde büyük bir etki yaratarak fevri, nevrotik ve hatta baskın kişilik türü gelişimine neden olabilir.

Bu durumlarda, yavaş bir şekilde sosyalleştirme yapılmalı ve gerekirse, hayvan davranışları uzmanından da konu ile ilgili yardım alınmalıdır.

Dahası, kedinizin ne kadar hareketli ve sosyal olduğu ırka göre de değişebilmektedir. Bazı araştırmalar, Habeş ve Bengal kedilerinin daha hareketli ırklar olduğunu, Acem kedilerinin ise daha içe kapanık olduğunu göstermektedir. Tüm bunlar kedi dostlarımızı etkileyen çok sayıdaki faktöre işaret etmektedir.

Evcil hayvanlarımızın kişiliklerini ve davranışlarını anlamanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın.

  • Bauhaus, M. (2019). Hill’s. Cat Personalities: Considerations for Your Lifestyle. Recuperado de https://www.hillspet.com/cat-care/new-pet-parent/choosing-the-best-cat-breed-personality
  • Coates, J. (2017). PetMD. Which Personality Does Your Cat Have? Recuperado de https://www.petmd.com/news/view/which-personality-does-your-cat-have-35643
  • Nolen, S. (2017). AVMA. Study describes pet cat personality. Recuperado de https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/171101d.aspx
  • VetWest. Do cats have personalities? (S.f). Recuperado de https://www.vetwest.com.au/pet-library/do-cats-have-personalities