Eşek, Katır ve Yabani Eşek Arasındaki Farklar

03 Nisan, 2019
Kolayca karıştırılsalar da, bu türler aynı değildir. Bazıları çiftçilik ve fiziksel güç gerektiren işler için daha uygundur, bazıları ise retinol sağlar. Sütlerinden gelen bu madde, cildimizin yaşlanmasını önleyen rejeneratif özelliklere sahiptir.

Her ne kadar birçok insan onları birbirine karıştırsa ve eşekler, katırlar ve yaban eşekler hakkında aynı hayvan gibi konuşsalar da, gerçek şu ki, aralarında bazı gözle görülür farklılıklar var.

Eşekler, Katırlar ve Yaban Eşekleri – onlar aynı mı?

Basitleştirmek için, eşekler ve yaban eşekleri Equidae ailesinden gelen aynı memeli hayvandır. Bununla birlikte, katır diğer ikisinden tamamen farklıdır. Bir eşek ve kısrağın melezlenmesi sonucu doğabilir.

Eşekler ve katırlar insanlar için çok faydalı olduğu için, bu makalede onları nasıl ayırt edebileceğinize dair bilgiler sunacağız.

Eşeğin kullanımları

İki tür eşek olmasına rağmen, biri evcil, diğeri de yabani olarak kabul edilir. Çoğu insanın bildiği eşek yerli eşektir.

Eşek, sadece 5.000 yıl önce çiftçilik için evcilleştirilmiştir. İyi fiziksel performansı ve kuru, sıcak koşullara karşı yüksek direnci nedeniyle, bazı ülkelerde hala yerli eşekler kullanılmaktadır. Genelde yük taşıma ve sürüş için kullanılırlar. Ancak, sanayileşmiş ülkelerde kaybolmaktalar.

eşek tarlada diğer eşeklerle

Her ne kadar erkek eşekler ağır yük taşıma kabiliyetlerinden dolayı bir zamanlar çok popüler olsalar da, günümüzde dişi eşekler tüm dikkati üzerlerine çekmektedir çünkü eşek sütü hücrelerin yaşlanmasını önleme kabiliyetine sahip bir madde olan retinol içermektedir.

Kleopatra’nın eşek sütünün özelliklerini zaten bildiği ve genç ve güzel kalmak için bununla banyo yaptığını söylüyorlar.

Gerçek şu ki, ilaç endüstrisi şu anda eşek sütünden yaşlanma karşıtı kremler yapıyor. Antioksidanlar içermesinin yanı sıra rejeneratif özelliklere de sahip. İnsanlar bu sütü inek sütüyle aynı şekilde tüketebilir, ama bu sadece soya sütü ve badem sütü gibi bir trend olarak kaldı.

Eşeğin özellikleri

İnanılmaz gibi görünse de, gergedan eşeğin uzak akrabalarından biridir. İkisi de ungulat türü, yani tırnaklı memelilerdir. Ayrıca, eşek otları, çalıları, bitkileri ve deve dikeni gibi yabani bitkileri yiyen otçul bir hayvandır.

Yerli eşek, yılın her zamanı üreyebilir ama yabani eşekler sadece havanın nemli olduğu dönemlerde üreyebilirler. İki yaşından büyükse, dişi 12 aylık hamilelikten sonra tek bir sıpa doğurabilir. Sıpa yaklaşık 40 kilo ağırlığında olur ve iki ay boyunca emzirilir.

Eşek, melez türler üretebilen hayvanların arasındadır. Genellikle diğer Equidae türleriyle çiftleştirilir. Bir dişi eşek at ile geçtiğinde, bir bardo (ester) doğar. Bir kısrak ile bir erkek eşek çiftleştiğinde bir katır üretir.

Katırın özellikleri ve kullanımları

arka planı boş, katır

 

Katır, ebeveyni olan eşekten çok daha fazla fiziksel güce ve dayanıklılığa sahiptir. Bu yüzden on dokuzuncu yüzyılın tarımı ve endüstrisi için çok önemli bir hayvandı.

Katırlar genellikle kısır olurlar. Başka bir deyişle, eşekler ve kısraklar farklı sayıda kromozom içerdiği için, kromozomal bir hata katırların üremesini imkansız kılar.

Ebeveynlerinin kromozom farkı, katırda erken yaşlanmaya neden olur. Bir at kadar yaşayabilir, ancak o zaman çok yaşlı görünür.

Kromozomal kombinasyonun bu eksikliklerinin nedeni, bardo ve katırın insan tarafından yaratılmış olmasıdır. Başka bir deyişle, bunlar yapay türlerdir. Ayrıca, iki tür arasında katır daha iyi bir melez olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, babasının gücünü ve dayanıklılığını miras aldığından, katırlar, kargo ve taşımada çok kullanışlıdır. Katırla ilgili bir başka ilginç gerçek, benzersiz uzun kulaklara ve babasının kısa kafasına sahip olmasıdır.

Bununla birlikte, katırı kesinlikle eşekten ayıracak olan şey, annesinden yani kısraktan miras kalan şeydir: Yüksekliği, dişleri ve sadece tek renk olan kürkü.

Umuyoruz, verdiğimiz bu bilgilerle, eşek, katır ve yabani eşek arasındaki farkları daha iyi anlarsınız.

  • Beja-pereira, A., England, P. R., Ferrand, N., Jordan, S., Bakhiet, A. O., Abdalla, M. A., … Luikart, G. (2004). Domestic Donkey. Science (New York, N.Y.).

  • Hurston, Z. N. (2012). Mules and Men. Saudi Med J. https://doi.org/10.1073/pnas.0703993104