Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

17 Şubat, 2019
41 sene önce imzalanan bu beyanname tüm canlılara saygı duyulması, hiçbir canlının istismara uğramaması, terk edilmemesi ve iş amaçlı sömürülmemesi gerektiğini bildirir. Bildiriye göre hayvanlar, insanın eğlencesi için hiçbir acı ya da sömürüye tabii tutulamazlar.

1978 senesinin ekim ayında bir grup hayvansever, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kaleme aldı. Ancak günümüzde bu uluslararası belgeyi ve içeriğini bilen çok az kişi var.

Bu hukuki doküman bilinse ve dikkate alınsa filler dişleri için avlanmaz, insanoğlu açgözlülükten gelen körlükle tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmazdı.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, 14 maddeyle tüm canlıların sahip olduğu hakları açık ve net sıralıyor. Bu bildiriyi daha önce duymadıysanız yazımızın geri kalanında detaylarını öğrenebilirsiniz.

Madde 1 ve 2: Yaşama ve Saygı Görülme Hakkı

Tıpkı tüm insanlar için geçerli olduğu gibi tüm hayvanların da yaşama hakkı vardır. Madde 2’de tüm canlıların saygı görme hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Bu madde, insanların diğer canlıları öldürme ya da sömürme gibi bir hakkının olmadığı anlamına gelir. Tam aksine insanlık elindeki tüm kaynakları kullanarak hayvanları korumaya çalışmalıdır.

Bilimsel olarak atılan tüm adımlar hayvanların yararına ve korunmasına destek amacıyla olmalıdır. İnsanoğlu gezegenin koruyucusu haline gelmelidir.

çimlerde yatan köpek

Kötü Muamele ve Özgürlük

Bildiri, hayvanlara acı çektirilmesi, kötü muamelede bulunulması ya da işkence çektirilmesini hayvan onuruna aykırı olarak niteler. Hayvanların insanlar tarafından sadece hayatta kalma amacıyla öldürülebileceğini belirtir.

Ölüm sırasında bile insanlar, hayvanı gözeterek hareket etmelidir. Hayvanın öldürülmesi hayvana acı çektirmeden ve hızla yapılmalıdır.

Beyanname, yine hayvan onurunu göz önünde bulundurarak tüm canlıların özgür olma hakkı olduğunun altını çizer. Hayvanların kendi doğal ortamında özgürce yaşama hakkı vardır. Hayvanın üreme ve çoğalma hakkını korumak, insanlığın sorumluluğu altındadır.

İş ve Çalışma Hakları

5, 6, ve 7.maddeler hayvanların bazı haklarına daha detaylıca eğiliyor. İnsanlar, ticari amaçlar uğruna herhangi bir canlının hayatını değiştirmemelidir; değiştirilmesi suçtur.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi evde beslenen hayvanların haklarını da belirler. Hayvan sahipleri, hayvanlarını korumakla yükümlüdür ve onları sokağa terk edemezler. Terk etmek, hayvanın hayatını tehlikeye atmak sayılır.

Ayrıca hayvanlar iş amaçlı sömürülemezler. Hayvanlar çalıştırılacaklarsa makul sürelerle ve makul iş yükleri altında çalıştırılmalıdır. Hayvan sahipleri, ticari amaçlı kullandıkları hayvanlarına uygun bir beslenme düzeni ve dinleme zamanı sağlamak yükümlülüğündedir.

saman yiyen inek

Hayvanlara Acı Çektirilmemeli

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, gıda üretimi için kullanılan hayvanlara acı çektirilmemesi gerektiğini belirtir. Aynı şekilde tıbbi, bilimsel ya da ticari amaçla yapılan deneyler, canlıya rahatsızlık vermemelidir.

İlginizi çekebilir: Gizli Hayvan Zulmü ve Türleri

Çiftçiler, hayvanları sağlıklı büyümelerini sağlayacak şekilde beslemeli ve bir yerden bir yere götürürken acı çekmediklerinden emin olmalıdır. Hayvanlar kesim sırasında da acı çekmemeli, işkence görmemelidir.

Devletlerin bu işlemleri kontrol edip doğrulamaması asıl problemi oluşturuyor. Hayvan istismarının ihbar edilebileceği uluslararası yetkide bir kuruluş yok. Bazı ülkelerde besi hayvancılığı yapan çiftçiler kontrol bile edilmiyor.

İnsan Eğlencesi Uğruna Yapılan İstismar Kabul Edilemez

10.madde, hayvan onuruna aykırı olması nedeniyle insanların eğlencesi için yapılan tüm hayvan istismarlarının yasadışı olduğunu belirtiyor.

Beyannamenin 11.maddesinde, insanların hiçbir nedenle hayvan öldüremeyeceği, hayvan öldürmenin suç olduğu ekleniyor. 12.madde, vahşi hayvanların toplu katliamlarını suç sayıyor. Bildiride son olarak, hayvan ölümlerine saygı gösterilerek böylesi sahnelerin sinema ve televizyonlarda gösterilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Gördüğünüz gibi Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, hayvanların korunması için yazılmış bir bildiridir. Dünyada her gün yaşanan hayvan istismarı vakalarının önüne geçmek için kaleme alınmıştır.

https://misanimales.com/declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales/