Anergates Atratulus Karıncaları ve İnanılmaz Davranışları

05 Kasım, 2020
Doğa; hayatta kalabilmek için Formicidae ailesinin diğer üyelerine parazit olmak zorunda olan Anergates atratulus karıncalarında olduğu kadar ilginç olan davranışları yüceltir.

Doğada, ilginç bir davranışa sahip bir karınca türü olan Anergates atratulus kadar harika canlı varlıklar bulunmaktadır. Bun ek olarak, bu karıncaların bizim onları diğer karıncalardan ayırt etmemize olanak tanıyan son derece özgün bir görüntüleri de vardır.

Bu böcekler hayatta kalabilmek için diğer bir karınca türünün varlığına ihtiyaç duyarlar. Bu ilginç davranış ile ilgili daha fazlasını burada bulabilirsiniz.

Anergates Atratulus Karıncası

Anergates atratulus ilk önce Shenck tarafından 1852 yılında raporlanmıştır. Anergates cinsinin tek türüdür.

İlginç bir ayrıntı, karıncaların kastlar halinde organize olmuş bir tümtoplumiyete sahip olmaları durumudur: bu sistem kraliçe, işçiler ve askerler şeklindedir. Bununla birlikte, bu türün hiyerarşisi biraz farklıdır: birkaç kraliçesi ve çeşitli erkekleri vardır ancak yapısında işçi yoktur.

Bir Anergates Atratulus karıncası kolonisi.

Birkaç kraliçeye sahip olan bir Anergates atratulus kolonisi. Kaynak: Youtube.

Anergates Cinsinin Fiziksel Özellikleri

Birincisi, asalak bir tür olarak, bu tuhaf yaşam tarzı ile ilişkili olan özelliklere sahiptir. Bunlar çenelerinin genel dejenerasyonundan palpi ya da antenlerine kadar değişir. Hem kadınlarının hem de erkeklerinin yüksek bir asalakçılık uzmanlığı göstermelerinin nedenlerinden bir tanesi de budur.

Dahası, konakçılarından daha küçük olan son derece tipik bir görüntüye sahiptirler. Bundan dolayı genel görünümleri ve eşeysel dimorfizmleri sayesinde dişileri ile erkekleri arasında ayrım yapmak kolaydır. Gözlemler dişilerinin kanatları olduğunu, erkeklerin ise kanada sahip olmadıklarını göstermiştir. Bunun nedeni, yetişkin erkeklerin rolünün yalnızca üreme amaçlı olmasıdır. Aynı yuvada doğar, ürer ve ölürler.

Dağıtımları ve Yerelleşmeleri

Bu tür Avrupa-Sibirya bölgesi ve Kuzey Amerika’da bulunabilir. Özellikle de Avrupa-Sibirya’da, Büyük Britanya’da, 1912 yılında keşfedildiği güneydoğu bölgelerinde bulunur.

Bu sırada, Kuzey Amerika’daki varlığı da esas olarak Amerika Birleşik Devletlerinin doğusunda, konakçı türünün bulunduğu bölgeleri ifade eder.

İlginçlikler

Özel literatürde ve tür sınıflandırmasında Anergates atratulus olarak bahsedilse de almış olduğu bir başka isim de vardır. Bazı taksonomistler bu karıncaya Tetramorium atratulum derler, bunun sebebi belki de bunun Anergates‘in parazite ettiği cins olmasıdır.

Anergates Atratulus’un İnanılmaz Davranışı

Bu karınca türü, diğer karınca türlerine zorunlu parazitler oldukları için biraz tuhaftırlar. Bu, hayatta kalmak için bir başka spesifik böcek türüne ihtiyaçları olduğu anlamına gelmektedir. Bu türün tüm gizemi, ev sahipleri ile olan ilişkisinde yatmaktadır.

Normalde parazitler konakçı kolonisinin doğurgan kraliçesi ile bir arada yaşar. Ancak, Anergates söz konusu olduğunda bu davranış hiç görülmemiştir. Bundan dolayı, Anergates atratulus kolonileri yeni nesillerini doğurmak için 2-3 yıllık bir süreye sahiptirler. Bunun nedeni, konakçı yuvada yalnızca yuvanın çalışanları genç oldukları sürece kalmalarıdır. Bunun bir sonucu olarak da, zorunlu parazitler arasında dahi, kendi başlarına nadirdirler.

Anergates Atratulus Biyolojisi

Araştırmacılar Anergates kraliçelerinin konakçılarının yuvalarına nasıl girdiğini yakalamaya çalışmışlardır ancak başarısız olmuşlardır.

Bazı çalışmalar benimseme sürecini analiz etmek için bazı deneyler yapmıştır. Anergates kraliçesi tespit edilmeden ya da konakçı türün bir işçisinin yardımı ile konakçı türün yuvasına sızıyor gibi görünmektedir.

Kraliçe bir kere yuvanın içine girdiğinde, koloninin çalışanlarını kontrol eder ve onlara kendi kraliçelerini öldürmelerini emreder. Kraliçe öldükten sonra konakçı türün erkekleri ve diğer olası kraliçeleri de onu takip eder. Bir kere yuva kontrol altına alındığında Anergates kraliçesi türlerin devamlılığını sağlamak için yumurta bırakır.

Anergates‘in konakçı kraliçesini öldürmediği, 1912 yılında Crawley tarafından gerçekleştirilmiş tek bir deney bulunmaktadır. Ancak, diğer üyeler sonraki hafta içerisinde öldürülmüştür. Dahası, bu deneyde, Anergates kraliçesi yumurtlamadan önce ölmüştür. Bu nedenle, bilim insanları bu türün tipik çalışma tarzlarının hala konakçı türün üyelerini içeren öksüz yuvalara el koymayı içerdiğini önermişlerdir.

Konakçı Türleri Hangileridir?

Bu parazit türü Tetramorium cinsinin iki spesifik türünün yuvalarında bulunma eğilimindedir: T. caespitum ve T. impurum. Ancak, İtalya’da, bu cinsin başka bir türünün yuvasında bulunduğu da kaydedilmiştir: T. diomedeum. Yine de, bu vakanın biraz tuhaf olduğu da doğrudur zira alçak bir rakımda kaydedilmişlerdir (300 metre).

Tetramonium türünden bazı karıncalar.

Tetramorium cinsinin karıncaları.

İnanılmaz Bir Parazitlik

Sonuç olarak, belirli özellikleri paylaşan hayvan grupları içerisinde bile, Anergates atratulus gibi istisnalar bulunmaktadır. Bu karıncaların diğer zorunlu parazitlerden farklı olan büyüleyici davranışları vardır.

Bu tür davranışları keşfetmek doğadaki diğer davranışlara karşı bir ilgi uyandırır. Bunun bir örneği parazit ve konakçısı arasındaki ilişki olabilir.

  • Lapeva-Gjonova, Albena & Kiran, Kadri & Aksoy, Volkan. (2012). Unusual Ant Hosts of the Socially Parasitic Ant Anergates atratulus (Schenck, 1852) (Hymenoptera, Formicidae). Psyche. 3. 10.1155/2012/391525. [citado 18 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/257947554_Unusual_Ant_Hosts_of_the_Socially_Parasitic_Ant_Anergates_atratulus_Schenck_1852_Hymenoptera_Formicidae
  • Anergates atratulus [Internet]. [citado 18 de julio de 2020]. Disponible en: http://www.hormigas.org/xEspecies/Anergates%20atratulus.htm
  • Tinaut A, Ruano F, Martínez D. Biology, Distribution and Taxonomic Status of the Parasitic Ants of the Iberian Peninsula (Hymenoptera: Formicidae, Myrmicinae). 2005;46(2):42. citado 18 de julio de 2020]. Disponible en: http://www.ugr.es/~zoologia/s_terrestres/Socialparasites1.pdf