Melez Hayvanlar: Tanımı Ve Karakteristik Özellikleri

25 Aralık, 2020
Melez hayvanlar iki farklı hayvan türünün bir araya gelmesiyle oluşurlar ve başarılı bir şekilde üreyebilirler. Yeni doğan yavru iki ebeveynin özelliklerini alabileceği gibi sadece birinin özelliklerini de taşıyabilir.

İki farklı türün çiftleştiği, çoğaldığı ve bunun sonucunda melez hayvanların doğduğu örnekler vardır. Bunun gerçekleşmesi için, diğer unsurlarla birlikte kur davranışı da her iki türde de benzer olmalıdır. Melez hayvanlar nasıl dünyaya geliyor, daha önce hiç merak ettiniz mi?

Öncelikle çift, benzer sayıda kromozoma sahip olmalı ve bu kromozomların içlerinde depolanan bilgiler neredeyse aynı olmalıdır. Aksi takdirde sağlıklı bir yavru meydana gelemez. Çeşitli türlerde meydana gelen melezleşme süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Melez canlıların dünyası

Çiftleşebilmek için her iki ebeveynin de benzer davranışlara sahip olması gerekir. Öyleyse yavrular, ebeveynlerinden daha güçlü özelliklere sahip olabilirler mi?

Bu soruyu cevaplamak için öncelikle ebeveynlerden miras alınan birçok davranış özelliği olduğunu bilmemiz gerekiyor. Benzer şekilde, sosyal grubun içinde öğrenerek ve gözlemleyerek edinilmiş birçok davranış da bulunmaktadır.

Araştırmacılar, melez hayvanların davranışlarını incelemek için laboratuvarlarda çok sayıda hayvanla çalışmalar gerçekleştirdiler. Hatta bu hayvanlardan bazıları, hayvanat bahçelerinde melez yavruları dünyaya getirebildiler; örneğin liger (erkek aslan ve dişi kaplan yavrusu). Tabii ki bazı doğal melezlerden de bahsedebiliyoruz; doğada bulunan birkaç ördek türünü buna örnek gösterebiliriz.

Melez hayvanlar – Laboratuvar fareleri

Araştırmacılar bu tür deneylerin çoğunda fareleri kullanıyor ve zaten yıllar içinde doğal olarak melez türler oluşturan fareler üzerinde de çalıştılar. Araştırmacılar yapacakları çalışmaya bağlı olarak belirli bir fare türünü de seçebilirler.

bilim insanının elinde tuttuğu beyaz fare ve melez hayvanlar

Pek çok fare türü arasındaki belirgin davranışsal farklılıklarla ilgili birçok kanıt var. Bu nedenle fareler üzerinde test edilen çeşitli farmakolojik bileşenlerin etkileri farklı sonuçlara yol açabilir.

Bunun nedeni, genetik çeşitliliklerinden dolayı bu farelerin nöroanatomik gelişiminin ve fizyolojik özelliklerinin farklı olmasıdır.

Bir çalışma kapsamında araştırmacılar, testler aracılığıyla çeşitli melez farelerin davranışlarını analiz ettiler. Esas olarak amaçları duygusal davranışı (anksiyete, stres ve depresyon), motor performansı, uzamsal öğrenmeyi ve hafızayı sınıflandırmak ve ölçmekti.

Bu araştırma sonucunda uzmanlar bazı melez hayvanların stres ve kaygıya daha fazla eğilimli olduğu sonucuna varabildiler. Bazı fare türleri ise görme sorunları nedeniyle uzamsal aktiviteleri başarıyla gerçekleştiremeyebilir.

Önceki çalışmalar, melez hayvanların ebeveynlerinden daha iyi bir hafızaya sahip olduklarını zaten göstermişti. Bu fenomen, ‘melez canlılığı’ olarak da bilinir. Pek çok hayvan ve bitki türünde bu durum gözlemlenir. Bilim insanları bu fenomeni, saf kümes hayvanları ve domuz türleri üzerinde yaptıkları melezleme yöntemleriyle ispatladı.

Liger, bir aslan ve bir kaplanın dünyaya getirdiği melez yavrudur

Spesifik olarak, bu melez hayvan, bir dişi kaplanla (Panthera tigris) bir erkek aslanın (Panthera leo) çiftleşmesi ile dünyaya gelir. Bu melez tür aslında bir insan yaratımıdır ve birkaç asırdır dünyada gözlemlenmektedir.

Bu melez hayvanın davranışıyla ilgili olarak bir şeyler söyleyebilmek için ebeveynlerine bakmamız gerekiyor. Örneğin aslanlar çoğunlukla gün içinde aktivite gösteren hayvanlardır ve büyük gruplar halinde yaşar, kaplanlar ise gece hayvanlarıdır ve yalnız yaşamayı tercih ederler. Melez ligerin davranışı aslana daha çok benzer. Dahası, üreyebilen ligerler görülse de çoğu zaman bu yeni melez tür kısırdır.  

Melez hayvanlar: Davranış özellikleri

Melez bir hayvanın davranış özelliklerinin sadece bir ebeveyne mi yoksa her ikisine birden mi benzeyeceği, büyük ölçüde çaprazlanan türlere ve yavrunun içinde büyüdüğü çevreye bağlıdır.

Ebeveyn bakımı (memelilerde genellikle bu bakım dişi tarafından yapılır) yavruların davranışını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, melez yavrunun davranışı daha çok anneninkine benzer olacaktır. Bunun nedeni, yavrulara nasıl hayatta kalabileceklerini öğretecek olan kişinin anneleri olmasıdır.

kameraya bakan aslan ve doğal çevre

Genel olarak, davranışsal bir perspektiften baktığımızda yavrunun özelliklerine etki eden en önemli faktörün baskın bir ebeveyn olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, katırlarda olduğu gibi, oldukça benzer iki türün çiftleşmesi sonucunda yeni doğan yavrunun hangi atasına daha çok benzediğini ayırt etmek çok daha zordur.

  • Hoy, R. R., Hahn, J., & Paul, R. C. (1977). Hybrid cricket auditory behavior: evidence for genetic coupling in animal communication. Science, 195(4273), 82-84.
  • Pate, R. K. (2014). Hybrid animals-an interesting update.
  • Võikar, V., Kõks, S., Vasar, E., & Rauvala, H. (2001). Strain and gender differences in the behavior of mouse lines commonly used in transgenic studies. Physiology & behavior, 72(1-2), 271-281.
  • Warren, D. C. (1927). Hybrid vigor in poultry. Poultry Science, 7(1), 1-8.