Doğada Cücelik Neden Vardır?

23 Aralık, 2019
Bir hayvanın hayatta kalma şansı, boyuyla direkt olarak ilişkilidir. Bununla birlikte, birçok türün daha da küçülecek şekilde evrimleştiğini görüyoruz.

İnsanlardaki cüceliğe yani akondroplaziye neyin yol açtığını biliyoruz; fakat doğada cücelik, çeşitli şekillerde ve farklı sebeplerden dolayı meydana gelebiliyor.

Doğada cücelik ve hayatta kalmak

İklim, ulaşılabilir kaynakların sayısı ve rakip türlerin varlığı gibi faktörlerin hepsi hayvanın boyutunu ve karakterini etkiler.

Bu fenomenin en bariz örneği, büyük türlerin daha soğuk yaşam alanlarında ve küçük türlerin ise daha ılık bölgelerde yaşadığı ekolojik kuralı tanımlayan Bergmann kuralıdır. Bunun sebebi, türlerin fiziksel yapısının kaybettiği ısıyla orantılı olmasıdır.

Bunu, özellikle de Senozoik çağdaki hava sıcaklığında yaşanan büyük artıştan sonra meydana gelen anatomik değişimlerde görebiliriz. Bazı türler orijinal uzunluğunun %20’si kadar küçülmüştü.

Doğada cücelik neden vardır?

Doğada cücelik hormonal ve genetik nedenlere bağlı olabilir. Akondroplazinin altında yatan sebep genetik bir otozomal dominant hastalıktır, yani ebeveynlerin herhangi birinden çocuğun genlerine aktarılmış olabilir.

cüce maymunlar

Ada cüceleşmesi” dediğimiz durumdaysa ekosistemdeki kaynakların azalması sonucunda bir küçülme yaşanır. Bu genelde adalarda ya da kaynakların kısıtlı olduğu ve küçük olmanın avantaj yarattığı çöller gibi izole doğal yaşam alanlarında görülür.

Otçullar ise bu evrimsel mekanizma sayesinde daha az rekabetle karşılaşır ve daha az beslenerek yaşayabilir. Bununla birlikte, yırtıcı hayvanların da avını daha kolay yakalayabilmesine imkan sağladığı için küçülmeye başladığını görebiliriz.

Cücelik ve evcil hayvanlar

Bugünlerde evcil hayvanlardaki cücelik trend haline gelmiş durumda. Pug, chihuahua ve Yorkshire terrier gibi köpek cinslerinin popülaritesi; şehir yaşamına adapte olabilmeleri amaçlanarak, insanların gitgide daha da küçük hayvanlar üretmeye olan ilgisindeki artışı kanıtlar nitelikte.

doğada cücelik

Keçiler ve domuzlar da bu trendden kaçamadı. Bu hayvanların internetteki sayısız cüce versiyonlarını görmek, insanda kendi minyatür çiftliğini kurma hissi uyandırıyor.

Ancak ne yazık ki cücelik genelde etik olmayan yetiştirme uygulamalarının bir ürünüdür. Bu etik olmayan uygulamalara hamile annenin yeterince beslenmemesi, aynı soydan çiftleştirme ve genetik manipülasyonları örnek verebiliriz.