Çiftlikler İçin Farmakolojik Ürünler

02 Ekim, 2019
Farmakolojik ürünler, tüm çiftliklerin ana ekipmanlarından biridir ve hayvanların hastalanmasına karşı önleyici tedbirler alınabilmesi için çok önemlidir.

Tüm çiftliklerde hayvanların hastalanmasını önlemek için bol miktarda temel bakım ve önleyici tedbir ekipmanları vardır. Farmakolojik ürünler de bu ekipmanlara dahildir. Dahası, farmakolojik ürünler çiftliklerde yaygın olan hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilebilmesi için gereklidir.

Farmakolojik ürünler bir çiftliğin temel ekipmanlarındandır. Dahası, bu ürünlerin doğru şekilde seçilebilmesi ve tedarik edilebilmesi için, çiftliğin sahibi bir veterinere danışıp, yasalara ve hayvanın türüne uygun ürünleri seçmelidir.

Tıbbi veteriner ürünleri olarak bilinen bu ürünler, çiftlik hayvanlarının yakalanabileceği tüm hastalıkları önleyebilecek ve gerekirse tedavi edebilecek türden ürünlerdir. Bu, özellikle de hayvanlar insan tüketimi için yetiştiriliyorsa önemlidir.

ilaç verilen inek

Farmakolojik Veteriner Ürünlerinin Sınıflandırılması

Farmakolojik ürün demek, özelliklerine göre antibiyotik demek olabilir. Bunun nedeni, farmakolojik ürünlerin bakteri, mantar ve virüslerin neden olduğu hastalıkları tedavi etmesidir. Bunlara ek olarak:

 • Parazit oluşumunu önlemek ve olan parazitlerden kurtulmak için antiparazit ilaçları.
 • Ölü veya aktifleşmemiş aşılar veya, canlı veya seyreltilmiş aşılar. Bu aşılar, hayvanın bedenine bir virüs, bakteri veya mikrop tarafından oluşturulan bir toksin sokarlar. Veterinerler, hayvanın bağışıklık sisteminin tehdide karşı savaşabilmesini sağlamak için de antibiyotik verirler. Ve, böylece gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlar için gerekli olacak antikorları üretirler.

Uygulanma Şekilleri

 • Çoğu antibiyotik için oral olarak.
 • Aşılar için damar içi enjeksiyon.
 • Çeşitli ilaçlar için kütanöz (deri yoluyla) buhar.

Söz konusu antibiyotikler ve aşılar olduğunda seçimleri, veterinerin her hayvan türü için verdiği önerilere göre yapılmalıdır. Çiftliklerde kullanılan parazit önleyici farmakolojik ürünlerin arasından bazıları ekstra dikkat çeker. Bunlar:

 • Büyükbaş hayvanlarda pire kontrolü: Bu ürünlerin ana maddesi sipermetrindir. Ve, her ay, hayvanın türüne ve ağırlığına göre seyreltilerek hayvana verilir.
 • Zooveca: Zooveca, siner, pire, kene, kurt ve larvalara karşı, çiftlik hayvanlarına uygulanan bir tedavidir. Bu ilaç deri yoluyla emilecek şekilde; hayvana banyo yaptırılarak veya, mücadele edilen haşerelerin nerelerde yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak hayvanın bedenine püskürtülerek uygulanır.

Dahası, İspanyol Sağlık ve Tüketici Hakları Bakanlığı örnek olması için, hem baytarlar hem de besicilik yapan kişiler tarafından kullanımı hakkında bilgi içeren üç katlı broşürler dağıtmaktadır.

Bu üç katlı broşürler; antibiyotikler de dahil olmak üzere tüm farmakolojik ürünler tehlikeli olabildiği için, söz konusu ürünlerin bilinçli kullanımının önemini vurgulamaktadır. Bu ürünler, ileride tüketicilerin tabağında (ve ardından bedenlerinde) son bulacak hayvanlarda çeşitli değişikliklere neden olabilir.

büyükbaş hayvanlara yem veren adam

Göz Önünde Bulundurulması Gereken Diğer Önlemler

Ancak, baytar ve veterinerlerlerin önerdiği farmakolojik ürünler her zaman yeterli olmayabilir ve ekstra adımlar atmak gerekebilir. Bu durumda, yapılacak ekstra müdahaleler hayvanların türlerine ve özelliklerine göre seçilmelidir.

Çiftlik Hayvanlarının Güvenliği ve Hijyeni

Çiftlik sahibi, çiftliğindeki hayvanların sağlığı için çeşitli önlemler almalıdır. Bunlardan bazıları:

 • Su kalitesi: Çiftliklerin iyi bir su filtreleme sistemi olmalıdır. Ayrıca, hayvan dışkısında bulunabilen koliform bakteri nedeniyle, düzenli aralıklarda fizikokimyasal ve mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır.
 • Hayvanların yaşam alanının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi: Bu, diğer şeylerin yanı sıra, farklı hayvan türleri arasındaki mikrop geçişini önlemek için de çok önemlidir. Bu işlemlerin etkili olması için, sıcaklık, ne zaman müdahale edildiği ve, kullanılan kimyasal ve mekanik yöntemler önemlidir.
 • Hayvancılık ile uğraşan personelin hijyeni: Çiftliğin içinde ve dışında herhangi bir hastalık veya salgın oluşmasını önlemek için mümkün olduğunca sıkı önlemler alınmalı ve denetlenmelidir.
 • “Caterpillar”. Dictionary.com. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company, 2004. (accessed: March 26, 2008)
 • Entry, Grant L. G., Lee A. Dyer.; Dyer (2002). “On the Conditional Nature Of Neotropical Caterpillar Defenses against their Natural Enemies”. Ecology. 83 (11): 3108–3119. doi:10.1890/0012-
 • Scoble, MJ. 1995. The Lepidoptera: Form, function and diversity. Oxford Univ. Press. ISBN 0-19-854952-0