Evcil Hayvanların İnsan Yaşamı Üzerine Etkisi

01 Ocak, 2020
Refakatçi hayvanlar yüzyıllardır toplumun bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, uzun zaman önce, araştırmacılar evcil hayvanların insan hayatı üzerindeki olumlu etkilerini araştırmaya başladılar.

Çok eski zamanlardan beri, insan hayatında evcil hayvanların ve refakatçi hayvanların varlığı çok sayıda kaynak tarafından kaydedilmiştir. Evcil hayvanların insan yaşamı üzerindeki etkisi, kitapların, makalelerin ve diğer birçok yayının sayfalarını doldurmuştur.

Evcil hayvan etkisinin kökeni

En eski insan-evcil hayvan ilişkisine geri döndüğümüzde, arkeolojik kanıtlar, insanlar ve köpekler arasındaki ilişkiyi doğrular. Araştırmacılar, köpeklerin evcilleştirilmesinin son buzul döneminin sonunda meydana geldiğine dair kanıt elde ettiler.

Bu dönemde insan kendini avlanmaya ve toplanmaya adamıştı. İnsanlar göçebelerdi, yani daimi ikametgahları yoktu. Evcilleştirme, her iki tür arasında onlarca yıl süren bir etkileşim sürecinin sonucu gibi görünüyor.

Köpeklerin ataları, insanlarla korunma, barınma ve yiyecek sağlanmasına dayalı olarak bir ilişki kurdular. Bu ilişki birlikte evrime ve işbirliğine yol açtı. Bugün, batı kültüründe, en az bir kedi veya köpeği olan evlerin sayısı artmıştır. Aynı şekilde, birden fazla hayvan barındıran evler de artmıştır.

Bilim ve evcil hayvanlar ile insanlar arasındaki etkileşim

İnsanlar hayvanlarıyla kurdukları ilişkiden ne elde eder?

Bu, araştırmacıların son yıllarda cevaplamaya çalıştıkları sorudur. Son otuz yılda, bilim, insanlar ve refakatçi hayvanları arasındaki ilişkiler hakkında ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Bu araştırma, psikoloji, antropoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden ve bilimsel alanlardan gelmiştir.

Antrozooloji, topluma büyük ilgi duyan bir disiplindir. Bu yeni alana ve farklı derneklerin kurulumuna odaklanmış bilimsel dergilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bu derneklerden biri, bu konuda bilimsel çalışmaların güvenilir bir şekilde yayılmasına odaklanan İnsan Hayvan Bağları Araştırma Enstitüsüdür (HABRI). Enstitü araştırmayı teşvik etmek için bağış toplar. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversiteler, insanlar ve hayvanlar arasındaki ilişki ile ilgili lisansüstü çalışmalar yürütmektedir.

Bu nedenle, bazı yazarlar araştırmalarını moleküler düzeyde yoğunlaştırmıştır. Yukarıda belirtilen soruyu cevaplamak için oksitosin hormonunun ilgili bir faktör olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu hormon, insanlar ve hayvanlar arasında olduğu kadar, insanların kendi aralarında da güven bağlarının kurulmasına olanak tanır.

Bu çalışmaların bazıları, köpeklerin insanlarla göz temasını sürdürme yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir. Güven oluşturmak söz konusu olduğunda ilişkilerde karşılıklı göz teması kurmak önemlidir. Filozof Martin Buber’in belirttiği gibi, “Bir hayvanın gözleri harika bir dili konuşma gücüne sahiptir.”

Oksitosin, sosyal bir bağ kurulmasında rol oynar. Bununla birlikte, rolleri tamamen çözülmüş değildir. Aslında, oldukça karmaşıktır. Bu sayede, yeni bir terim olan “evcil hayvan etkisi” nin yaratılmasına yol açmıştır.

evcil hayvan etkisi

Evcil hayvanların insanlar üzerindeki etkisi

Evcil hayvan etkisi, bir hayvanla yaşamanın insanlar üzerindeki olumlu etkisi düşüncesini ifade eder. Farklı çalışmalar birçok sağlık yararını kaydetmiştir. Örneğin, kalp krizinden kurtulma şansı artmıştır.

Araştırmalar ayrıca hayvanların sosyal ilişkilerde artışa yardımcı olduğunu da kaydetmiştir. Ayrıca özgüvenlerini güçlendirir ve trigliserit ve kortizol seviyelerini ve ayrıca kan basıncını azaltırlar. Kısacası, oksitosinin salınması ve insan-evcil hayvan ilişkisinin güçlendirilmesi ile ilgili çeşitli pozitif duyusal uyaran türlerini ortaya çıkarır.

Bilimsel düzeyde, bir evcil hayvanın dostluğunun yarattığı etkinin fizyolojik, terapötik ve psikososyal yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmacılar, evcil hayvanları olan bireylerin daha yüksek fiziksel aktiviteye sahip olduğunu gözlemlemiştir. Bu da sağlıklarına olumlu bir yönde yansır.

golden ile sahilde yürüyen çift

Evcil hayvanların varlığı her yaştan insan için faydalıdır.

Sonuç olarak, evcil hayvanların insanların yaşamları üzerindeki etkisi hem kısa hem de uzun vadeli faydalar sunmaktadır. Hayvanlar ailelerimizin bir parçası olarak kabul edilir ve evlerimizi kahkaha ve mutlulukla doldururlar. Hayatınıza bir evcil hayvan sokun!