Hvad er forsøg om dyrs intelligens?

Der er videnskabsmænd der forsker i hvad der foregår i et dyrs sind, når de står over for visse udfordringer.
Hvad er forsøg om dyrs intelligens?

Sidste ændring: 09 september, 2019

De fleste mennesker ved, at dyr er intelligente væsener, og deres evner er forskellige fra art til art. Der er en videnskab, der studerer deres intellektuelle kapacitet. I denne artikel kan du lære, hvordan de gør det ved hjælp af forsøg om dyrs intelligens.

Hvad er forsøg om dyrs intelligens?

Denne videnskabelige disciplin er en kombination af komparativ psykologi, etologi og adfærdsøkologi. Hvert af disse felter bruger erfaringer og metoder til at prøve at finde ud af, hvad der foregår inde i dyrenes sind, når de står over for forskellige udfordringer.

Forsøg om dyrs intelligens består af at give forskellige dyr små udfordringer og observere, hvordan de handler. Forsøgenes design afhænger af arten, de studerer. Det er imidlertid det modsatte af andre former for dyreforsøg, forskere hverken rører eller manipulerer med dyrene på nogen som helst måde. De observerer blot deres reaktioner.

Intelligensforsøg forårsager ingen skade på dyrene. Allerhøjest kan de måske først være lidt forvirrede over det problem, de er nødt til at løse. Dyrene handler frit, og forskernes opgave er at observere deres opførsel.

Der findes mange forskellige typer forsøg, der afhænger af, hvilket dyr de vil undersøge. De kan f.eks. undersøge, hvordan dyr samarbejder, hvor hurtigt de lærer, deres hukommelseskapacitet eller hvordan de ser farver. Det afhænger også af arten under observation, fordi det er umuligt at designe det samme eksperiment for en hund som for en hamster!

Historien bag forsøg om dyrs intelligens

Rotte i labyrint som del af forsøg om dyrs intelligens

Denne videnskabelige disciplin begyndte i løbet af det 20. århundrede, skønt fremskridt inden for menneskelig psykologi i 50’erne i vid udstrækning hjalp dens udvikling.

I begyndelsen blev resultaterne af dyreintelligens forsøg tolket som en demonstration af dyrs handlinger og reaktioner. Det vil sige, at de så opførslen som værende mekanisk. Når dyret stod over for en situation, ville det lære at reagere på en bestemt måde.

Årtier senere introduceredes dog forestillingen om, at dyr måske reflekterede og ikke blot reagerede. Dermed blev begrebet ”sind” tilført, og forskere begyndte at ændre designet på deres oplevelser for at studere, hvad dyrene var i stand til at tænke.

De ændrede også den måde, de indsamlede data på. Selvom mange eksperimenter er korte og varer timer eller et par dage, begyndte man i slutningen af ​​det 20. århundrede at udvikle studier, der varede i årevis. Siden da har de udvidet udvalget af dyr under observation. De startede med aber og hunde, men i øjeblikket studerer de endda fisk og insekter.

Et eksempel på et forsøg

Hund tager del i forsøg om dyrs intelligens

Der findes flere forskellige forsøg om dyrs intelligens, selvom mange er baseret på det samme udgangspunkt. Labyrinter eller Skinner-kasser er de mest benyttede af dem, og de bruges til at skabe andre forsøg.

Skinner-kasser var et værktøj, der blev brugt til at prøve at lære dyret at udføre en handling, som at trykke på et håndtag eller en knap. Hver gang dyret gentog handlingen, fik det mad. Efter at have bevist, at dyrene lærte, blev variationer af dette forsøg anvendt.

For at måle en følelse af retfærdighed blandt aber, udførtes et eksperiment, der indebar at placere kasser sammen, der alle så ens ud. Aberne i hver kasse udløste et håndtag og modtog en belønning. Imidlertid var der én abe, der altid modtog en dårligere belønning, end de andre aber.

Disse dyr kunne observere, at aben, der modtog den dårligere belønning, blev vred, og dens kammerater ville begynde at dele deres belønninger med ham. På denne måde kunne videnskabsmænd bevise, at disse dyr oplevede uretfærdighed.

For at studere evnen til at samarbejde har forskere brugt en modificeret Skinner-kasse. To dyr kunne kun få adgang til maden, hvis begge dyr trak i en snor på samme tid. Dette forsøg er blevet anvendt på flere forskellige arter. De dyr, der løste problemet hurtigst, var papegøjer, elefanter og ulve. Dog var hunde ikke i stand til at få belønningen.

Der findes mange forskellige typer forsøg om dyrs intelligens. De måler evner eller kapaciteter hos forskellige dyrearter. Selvom de traditionelt har været brugt til at undersøge pattedyr, findes der også undersøgelser af insekter, blæksprutter, fisk og fugle.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.