Den hvide vipstjert: Habitat og karakteristika

Få fugle bevæger sig med samme elegance som den hvide vipstjert. Vil du lære denne art at kende?
Den hvide vipstjert: Habitat og karakteristika
Samuel Sanchez

Bedømt og godkendt af biolog Samuel Sanchez.

Sidste ændring: 22 december, 2022

Den hvide vipstjert (Motacilla alba), også populært kendt som vipstjert, er en lille fugl, der tilhører familien Motacillidae. Dens tilstedeværelse i nogle regioner er forbundet med vinterens ankomst.

Denne fugl kan nemt tilpasse sig næsten ethvert levested og frygter ikke menneskers tilstedeværelse, hvorfor det er almindeligt at se den i overfyldte byer. Nedenstående finder du masser af oplysninger om denne spændende fugl.

Den hvide vipstjert: Levested

Denne fugl er udbredt i hele Europa, Asien og Nordafrika. Den kan også bebo tempererede og kolde områder i Eurasien, Alaska og Grønland. Om vinteren bevæger den sig gennem Afrika og det sydlige Asien nord for ækvator.

De 11 underarter – som nogle gange betragtes som isolerede arter – af den hvide vipstjert besøger imidlertid et bestemt sted, som klart adskiller dem fra hinanden. Således er deres geografiske ustabilitet tydelig, da arten findes i forskellige territorier.

Generelt foretrækker denne fugl åbne, solrige områder med lav vegetation og rigeligt med vand. Ligeledes kan den ses i nærheden af huse i landsbyer eller store byer. Den hvide vipstjert undgår tørre områder og tætte skove.

Den hvide vipstjert

Fysiske kendetegn

Den hvide vipstjert er en lille fugl. Den måler 16 til 19 centimeter i længden med et vingefang på ca. 28 centimeter. Interessant nok har denne fugl en lang hale, der altid er i bevægelse, og en meget elegant fjerdragt, der gør den let at identificere.

Denne fjerdragt har hvide, sorte og grålige farver. Dens ryg er askegrå, dens bug er hvid, og dens vinger er normalt sorte med nogle hvide striber, der kan ses, når de er foldet ind. Dens ben og næb er sorte. Ligeledes er midten af dens hvide ansigt og toppen og bunden af dens hoved sort.

Dette dyr har en kortfattet kønsdimorfi, idet hannen har hvid bug, mens brystet og ryggen er sort. Dens hale er lang og sort med en hvid kant. Hunnen ligner fysisk hannen ret meget, men hendes rygfarve er lidt lysere.

Unge dyr af denne art har et lysegråt hoved og sorte ben og næb. Ligeledes har ungerne en mere ensartet farve end de voksne, har ikke sort på hovedet og har en grålig stribe på brystet.

I vinterperioden har den hvide vipstjert en lignende fjerdragt. Selvom den sorte farve på hovedet er mere reduceret. Den har da en hvid strube med en sort stribe på brystet. Begge køn er meget ens, men hunnen adskiller sig takket være de grå fjer i nakken.

Adfærd hos den hvide vipstjert

Selv om den hvide vipstjert anses for at være en stillesiddende art, har den tendens til at bevæge sig ustabilt over korte og mellemlange afstande. Eksemplarer kan bevæge sig om vinteren fra Central- og Østeuropa til Middelhavsområdet og Afrika. I Danmark ses de ofte mellem marts og september.

På den anden side er en af de mest slående informationer om denne art, at den søger tilflugt for rovdyr i storbyernes alléer. Der har voksne fugle en tendens til at bygge rede. Store grupper har også en tendens til at samles om natten i byområderne for at sove, og ved daggry bevæger de sig til engene uden for byen.

Et andet slående aspekt ved den hvide vipstjert er, at den kan løbe hurtigt hen over jorden på jagt efter føde. Den er også set hakke på jorden og sidde i nærheden af overfladevand (f.eks. kanten af vandløb) for at fange dyr i vandet.

Den hvide vipstjert laver ofte sine reder i forladte genstande ved hjælp af træstykker og tørre kviste. Ligeledes kan den bygge rede mellem store redepladser hos andre fugle, hvilket også andre arter (f.eks. musvåger) gør.

Den hvide vipstjertes føde

Hvad angår dens kost, har denne lille fugl en lang række insekter både på land og i vand samt andre små hvirvelløse dyr som f.eks. edderkopper, krebsdyr, bløddyr og fisk i sin kostplan. Den hvide vipstjert kan også spise planter og græs på de åbne marker, som den færdes på.

Reproduktion af den hvide vipstjert

Denne fugl beskytter normalt de territorier, hvor den bygger rede, ved at bygge reder under fliser eller sten, på mure og vægge eller skjult blandt vegetation (som kan bestå af vedbend). Hunnen lægger normalt 5 til 6 brunligt spraglede grå æg, som udruges indenfor 11 til 16 dage.

Forældrene fodrer ungerne, indtil de forlader reden, når de er 16 dage gamle, selv om de kan blive passet lidt længere.

Bevaringsstatus

Ifølge rødlisten udarbejdet af Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN) er bevaringsstatus for den hvide vipstjert “ikke truet”. Indtil videre er der ikke konstateret nogen direkte trusler mod denne art. Men den kan dog i fremtiden blive påvirket af mange generelle ændringer.

Tab af naturlige levesteder som følge af den stigende urbanisering og vilkårlig brug af pesticider kan påvirke denne art i fremtiden.

Smuk grå og hvid fugl

Som du kan forstå, er den hvide vipstjert en fugl, der dækker et stort område, og gennem historien har den været forbundet med vinterens ankomst i mange regioner, selvom det ikke gælder i Danmark. Selvom dens yngel ikke er særlig karakteristisk, har dens adfærd forskellige markante aspekter, som gør denne art unik.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.