Hvad er forskellen på hunde i byen og på landet?

Det er ret almindeligt at opleve, at hunde, som er født og opvokset i byen, vil opleve at få stress og angst, hvilket hunde på landet ikke får.
Hvad er forskellen på hunde i byen og på landet?
Francisco María García

Skrevet og kontrolleret af jurist Francisco María García.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Når det drejer sig om hunde, er det vigtigt at overveje, hvilket miljø de kommer til at vokse op i. Det have have en betydelig påvirkning på deres adfærd, lige som det kan for os mennesker. Så et meget yndet spørgsmål, som mange mennesker har, er hvad forskellen på hunde i byen og på landet er?

Først og fremmest skal du, som også gælder for os mennesker, kunne finde ud af, hvordan en hund omgivelser har indflydelse på dens tilpasning til livet. Derfor er hunde på landet og i byen defineret efter, hvor de tilbringer deres dagligliv.

Ligesom for os mennesker får hunde visse træk efter det sted, hvor de lever. At bo i en stor by, hvor livet er meget mere intens, er ikke det samme som at bo et fredeligt sted ude på landet midt i naturen.

På samme måde har livet på landet sin egen rytme. Vegetation har også en vigtig rolle for, hvordan folk vågner op og går tidligere i seng. Disse typer af omgivelser efterlader ikke bare spor hos mennesker men også på deres dyr.

Hunde på landet har generelt mere plads

Hunde i byen og hunde på landet er forskellige efter det tempo, der leves efter, hvor de lever. Det er ikke usædvanligt for en hund, som er kommet til at lev i en by, vil komme til at opleve et vist niveau af stress og angst, som hunde på landet ikke oplever.

Gåture er anderledes for hunde på landet og i byen

Rutinerne under gåturene er blevet nøje analyseret og viser forskellige resultater. Hunde ude på landet får ofte lov til at gå frit omkring uden at bruge snor. De stikker dog sjælden af fra deres ejere og har en tendens til at blive ved deres side.

På den anden side har hunde i byen en tendens til at være for angste til at løbe rundt, når de er ude at gå ture. Det er derfor de ofte bliver væk. De er ikke vant til at have visuel kontakt med den person, de går tur med.

Lugte

Hunde har en højt udviklet lugtesans. Men her er der også forskel på hunde i byen og på landet. Det handler for så vidt ikke om, hvor meget de kan lugte, eller hvor sensitive deres lugtesans er, men mere om hvor tålmodige de er, og hvor meget de koncentrerer sig om det.

En hund, der er vokset op på landet, vil være meget mere tålmodig og tage sig den tid, det tager, for at lugte til tingene. De vil følge sporet og signaler, og de er specielt glade for at kunne lugte til ting.

Hunde vil gerne bruge lugtesansen

Hunde i byen kan generelt være mere rastløse og utålmodige, med mindre de er blevet trænet. De vil lugte til tingene hurtigt og straks gå videre til det næste objekt.

Sundhed

Generelt siger man, at hunde på landet har færre sygdomme og problemer med helbredet end hunde i byen. Samtidig har de færre adfærdsproblemer og lever generelt mere sundt.

Overordnet set siger man, at de har en højere livskvalitet end hunde i byen, og det er jo tydeligt. Her er nogle årsager til det:

Levested

En hund på landet lever i naturlige omgivelser, føler sig ikke indespærret og nyder de åbne arealer meget, hvor den kan udvikle sine evner.

Klart nok har hunde i byen ikke de samme naturlige omgivelser. Der er det tættere og meget gentagne mønstre. Og når de går ud på gåture, vil de oftest følge de samme ruter. Dette problem kan forværres, hvis du har en hund, som skal have brændt en masse energi af.

Derfor er det godt for hunde i byen at skifte deres rutiner med jævne mellemrum. Hvis du går ture med dem regelmæssigt, vil du kunne hjælpe dem med at nedsætte deres stressniveau.

Kontakt med folk

Og endelig når det drejer sig om kontakt med mennesker enten ved kontakt med ejeren eller under de daglige opgaver, så har hunde på landet udviklet en anden attitude. Hunde har altid været et dyr, der har udført pligter for deres mennesker samtidig med at de var et kæledyr og makker. Det er derfor hunde på landet ser ud til at være mere afslappede.

Der mangler stadig at blive forsket mere i emnet med hunde i byen og hunde på landet. Deres selskab har altid været vigtigt for os mennesker, og de er afhængige af os til at sørge for deres rette levested, hvor de kan udvikle sig bedst.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.