Beskyttelse af vilde dyr - Loven i USA

Hvordan står det til med lovene, der skal beskytte de vilde dyr og planter i USA?
Beskyttelse af vilde dyr - Loven i USA
Francisco María García

Skrevet og kontrolleret af jurist Francisco María García.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Vi gør store fremskridt, når det gælder lovgivningen for vores tamme husdyr. Men hvordan går det med love, der skal beskytte vilde dyr? I praksis kan det se ud til, at udviklingen med beskyttelse af vilde dyr ikke har samme opmærksomhed.

Der findes mange føderale love til beskyttelse af vilde dyr i USA. Mange af dem har et særligt formål. Beskyttelse af den skaldede ørn for eksempel. Men de vigtigste til beskyttelse af vilde dyr og planter er: ESA (U.S. Endangered  Species Act).

ESA udtrykker ønsket for den føderale regering om at bevare de truede arter og om at konservere de truede levesteder. De giver således U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) autoritet til at afgøre, hvilke arter de vil have med på deres liste over truede arter. De beslutter også, hvornår de ikke længere skal stå på listen.

Så FWS skal udvikle og implementere planer for genopretning for hver art på listen. Samtidig skal de samarbejde med hver enkelt stat for at overvåge, hvor effektive deres planer er.

Men mange dyrerettighedsforkæmpere mener stadig, at lovene til beskyttelse af de vilde dyr er mangelfulde og ineffektive. Som en konsekvens af dette forbliver den naturlige fauna i en tilstand af stor sårbarhed.

Beskyttelse af vilde dyr og love mod mishandling

Den generelle lov for hele USA om pleje og behandling af dyr er Animal Welfare Act (AWA) fra 1966. Den blev tilpasset i 2007. Det er den eneste lov i hele USA, der regulerer behandlingen af dyr i forskning, udstillinger, transport og hos forhandlere.

Andre love og retningslinjer kan inkludere yderligere overvågning af arter eller specifikationer for pasningen og pleje af dyr. Men de hører alle under AWA, som er den mindste standard, der accepteres.

Bemærk, at grupper fra dyrerettighedsorganisationer stærkt har kritiseret AWA for at udelukke fugle, rotter, koldblodede dyr og laboratoriemus såvel som dyr, der kun bliver opdrættet med henblik på fødevarer eller tekstiler.

Handlinger såsom kupering af ører, haler, rodeo sport og andet er stadig tilladt i USA og bliver derfor udført ret så ofte. Desuden er straffe for mishandling af dyr stadig meget lempelige. For tiden er der 46 af de 50 stater, der har love for visse former for misbrug af dyr.

Men i de fleste tilfælde bliver mishandling mod dyr anset for at være en mindre forsømmelse. I en sag for nylig fra Californien kunne en straf for forsømmelighed mod dyr næsten have kostet en 25-årig livstid på grund af deres lovgivning med 3 klip, som forøger straffen ved gentagelse af den samme overtrædelse.

Lacey lovene

en hvid tiger i bur viser behov for beskyttelse af vilde dyr

Da Lacey lovene blev gennemført i 1900, var det de første love til beskyttelse af vilde dyr. De angiver straffene for illegal handel med dyr og planter. I dag regulerer de import af enhver art beskyttet af internationale eller nationale love. De forhindrer også, at der spreder sig invasive eller ikke-naturlige arter.

Ifølge Lacey lovene er det forbudt at importere, eksportere, sælge eller anskaffe sig fisk, vilde dyr eller planter, der er taget til fange, indespærrede, transporterede eller solgt:

  1. Som overtræder amerikansk eller indiansk lov.
  2. Og som mellemstatlig eller udenlands involverer alle former for fisk, vilde dyr eller planter, der er forbudt under amerikansk eller fremmed lovgivning.

Denne lov dækker alle fisk og vilde dyr og alle dele eller produkter af dem. Den dækker også planter, der er beskyttet af konventionen om international handel med truede arter af vild fauna og flora (CITES) og dem, der er beskyttet af den enkelte delstats love.

Enhver kommerciel føring eller udrustning ligestilles med salg under denne lov. I 2008 blev Lacey lovene udvidet til at inkludere en lang række af beskyttede planter og planteprodukter, inklusiv produkter fremstillet af illegalt fældede træer til import.

Begrænsninger i de nuværende love til beskyttelse af vilde dyr

en jæger gør sit gevær klar

Verden har uden tvivl ændret sig markant med hensyn til at lave love, der beskytter dyrene indenfor de seneste år. Men man behøver bare at studere status for konserveringen af visse arter for at se, at de vilde dyr stadig lever et farligt liv.

Der blev for eksempel fundet 600 eksemplarer af den iberiske ulv døde i 2017. Alle disse dødsfald kunne knyttes sammen med menneskelige aktiviteter såsom forgiftning, påføring af slag eller jagt for sjov.

Det kan godt være, at du ikke kender den iberiske ulv. Men den er en af arterne, der er beskyttet af konventionen om bevarelsen af de vilde dyr og naturlige omgivelser i Europa. På trods af denne særlige beskyttelse i visse lande, så kan den i visse områder nord for Douro jages helt lovligt.

Denne komplekse og selvmodsigende situation for den iberiske ulv er en klar demonstration af de alvorlige mangler, lovene til beskyttelse af de vilde dyr har. Men vi kan alle udføre vores lille del for at beskytte det vilde dyreliv ved at anmelde tilfælde af overtrædelser til de berettigede myndigheder.

Vi håber, du har nydt denne artikel. Sørg for at læse med her fremover, hvad enten du interesserer dig for de vilde dyr eller for de kære kæledyr.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.