Love om dyrebeskyttelse rundt om i verden

Verden er ved at blive mere opmærksom på beskyttelsen af dyrenes velfærd!
Love om dyrebeskyttelse rundt om i verden
Francisco María García

Skrevet og kontrolleret af jurist Francisco María García.

Sidste ændring: 22 december, 2022

Lige siden den første erklæring om dyrs rettigheder har vi set flere og flere initiativer til beskyttelse af vores dyr. Tag et kig på nogle af de mere kendte love om dyrebeskyttelse rundt om i verden i denne artikel!

Året 1978 var historisk for beskyttelse af dyr takket være den første erklæring om dyrs rettigheder. Den internationale liga for dyrs rettigheder forfattede dette vigtige dokument og fik det forelagt UNESCOs komite for at tale dyrenes sag om bedre love til at beskytte dem.

Blandt de mange ting, som dette initiativ gjorde for dyrs rettigheder, var at anerkende tanken om, at dyr havde lige så meget ret til livet som os mennesker. Det, de mente, var, at menneskelige aktioner var nødt til at følge visse etiske retningslinjer i den måde, vi behandlede dyr på. Med det i mente, kommer her, hvad deklarationen sagde:

“b) Mennesket kan ligesom dyrene ikke opnå rettighed til at udrydde andre dyr eller udnytte dem, herunder krænke denne rettighed. Mennesket skal bruge sin samvittighed til at tjene dyrene.

c) Alle dyr har ret til at få vist hensyn, god behandling og menneskets beskyttelse.”

Denne erklæring ved UNESCOs høring endte med at dele bevægelsen for dyrenes rettigheder i 1970’erne og 80’erne. For at gøre det enkelt så kom der to grundlæggende bevægelser med hver sit syn ud af denne erklæring om dyrs rettigheder.

Den mere traditionelle bevægelse fokuserede på behovet for staten til at beskytte dyrene. Den nye bevægelse lagde sit fokus på at bringe kampen for dyrs rettigheder op på et juridisk niveau.

Dyrevelfærd i EU: Den europæiske konvention til beskyttelse af kæledyr

Næsten ti år efter den universelle deklaration for dyrenes beskyttelse kom den europæiske konvention til beskyttelse af kæledyr. Dette skridt ansporede nye love til beskyttelse af dyr over hele verden, især i landene i EU.

Hund med EU flag

Formålet med dette initiativ var at give øjeblikkelige og praktiske forbedringer i kvaliteten af mange dyrs liv. De gjorde dette gennem flere metoder såsom forbud mod lemlæstelse og regulering af anvendelsen af dyr til rekreative formål som for eksempel jagt.

Den europæiske konvention var også et stort skridt fremad for den offentlige mening i forhold til at være en ansvarlig ejer af kæledyr og overbefolkningen af omstrejfende dyr.

Denne konvention krævede også, at landenes regeringer skulle hjælpe med til at fremme konkrete tiltag til at bekæmpe misbrug af dyr og de efterladte dyr. Det betød også, at de skulle hjælpe med til at få kæledyrene adopteret ansvarligt.

Et eksempel på et europæisk land: Spanien

I Spanien er der stadig ingen national lov, der specifikt regulerer velvære og rettighederne for vilde og tamme dyr. Hver autonome region i landet har forskellige bekendtgørelser mod misbrug af dyr. Hver region har lavet sine egne straffe for at efterlade, skade eller følelsesmæssigt eller mentalt misbruge dyr.

hund med det spanske flag

Det skal siges, at artikel 337 i den spanske nationale straffelov kan give et års fængsel og en mulighed for ikke at må eje dyr mere for den som:

Uretfærdigt misbruger et kæledyr på nogen måde, forårsager skader, der i betydelig grad påvirker dets helbred eller seksuelt misbruger et:

  1. Husdyr eller andet tamt dyr,
  2. Enhver type af dyr, der generelt er tamt,
  3. Et dyr, som lever enten midlertidigt eller permanent under menneskers kontrol eller,
  4. Ethvert dyr, der ikke lever vildt.

Der er en anden national lov om dette også, hvad angår begrebet for vilde dyr. Spaniens straffelov kan give seks måneder til to års fængsel for enhver som:

Går imod lovene eller generelt opfører sig offentligt og:

  1. Jager, fisker, tilegner sig eller dræber vilde arter
  2. Handler med arter eller dele af dem eller ethvert biprodukt, der kommer fra dem, eller
  3. Foretager sig sådanne aktiviteter, der forhindrer eller sinker dem i at kunne reproducere og bevæge sig frit.

Hvad med love om dyrebeskyttelse i USA?

Ligesom i Spanien er de fleste love om beskyttelse af dyr underlagt de enkelte stater i USA. Der findes kun få love for dyrevelfærd, der gælder for hele landet, resten er overladt til de enkelte byer eller delstater at håndhæve.

Den generelle lov om dyrs velfærd er fra 1966. Denne lov handler mest om dyr i zoos og dyr til forsøg. Der er også nogle mindre afsnit om kommerciel avl og salg af dyr såsom hvalpefabrikker.

Der er kommet andre love til senere med hensyn til at slagte dyr og de truede arter, men som vi sagde, foregår lovgivningen mest ude i den enkelte stat. Du kan søge på en hjemmeside Animal Legal Defense Fund for at finde en liste over de bedste og de værste stater, når det handler om love til beskyttelse af dyr.

Love om dyrebeskyttelse i Latinamerika

I 1954 godkendte Nationalkongressen i Argentina lov nr. 14.346. Denne lov er også gældende i dag. Udover at definere begreber som misbrug af dyr og grusomheder mod dyr forbyder den også slagtning af hunde og katte i Buenos Aires området.

Der er også straffe for at bryde loven, selvfølgelig. Loven siger: “Enhver person, der misbruger eller påfører grusomheder mod dyr, kan straffes med fængsel fra 15 dage til et år.”

Mange år senere skabte Mexico City de første love til beskyttelse af dyr i hele landet. Lovene slår fast, at der er en maksimumstraf på fire års fængsel, hvis man bryder loven. Den indeholder også nogle mindre bøder for den, som udfører grusomheder mod dyr, hvad enten det er et kæledyr, vildt dyr eller et tamt dyr.

I 2018 godkendte Colombia lov nr. 1774 om misbrug af dyr og beskyttelse af dyr. Efter den blev vedtaget, er det nu en officiel forbrydelse, hvis man skader, misbruger eller bruger vold mod vilde, eksotiske eller tamme hvirveldyr. Straffen for det ligger på mellem 12 og 36 måneders fængsel.

Som du kan se er beskyttelse af dyr ingen garanti, alt efter hvilken del af verden, du befinder dig i. Europa har foretaget sig nogle kæmpe skridti forhold til love om dyrebeskyttelse, men der er stadig en masse arbejde, der skal gøres over hele verden. Find lovene i dit land, og se om der er noget, som du kan hjælpe med!


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.