Vandforurening kan påvirke fisk på disse måder

Vandforurening er forårsaget af mennesker, der smider plastik, kemikalier og andet affald i hav og floder.
Vandforurening kan påvirke fisk på disse måder

Sidste ændring: 28 marts, 2021

I denne artikel vil vi fortælle dig om de primære problemer forårsaget af vandforurening, og hvordan vandforurening kan påvirke fisk. Planetens akvatiske økosystem er alvorligt truet af vandforurening forårsaget af menneskers akvititet, og dette påvirker desværre fisk og andre havdyr.

Tungmetal, mikroplastik og ændringner i de fysiske og kemiske aspekter af vandet sammen med eutrofiering af floder og søer har alle en direkte indvirkning på mængden, diversiteten og livscyklussen for arter af både ferskvands- og saltvandsfisk. 

Mikroplastik

Mennesker er de eneste, der producerer mikroplastik på denne planet, så det er desværre fuldstændig op til os. På trods af indsatsen om at reducere anvendelsen og forbruget, har de været tilstede i havet siden 1960´erne.

Mikroplastik er små stykker af uorganisk materiale, som forurener miljøet. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) definerer mikroplastik som enhver type plastik, der er mindre end 5 mm i størrelsen.

Disse stykker kan komme fra mange forskellige kilder. De inkluderer dæk, rengøringsprodukter, kosmetik, tøj, plastik i hverdagen (flasker, poser, karton, sugerør) og industrielle processer. Der skønnes, at mellem 2 og 5% af alt plastik, der bliver produceret, ender i havet.

Typer af mikroplastik

Mikroplastik er opdelt i de følgende forskellige kategorier:

  • Primære: Dette er partikler, som kommer direkte ud i miljøet. Det inkluderer tandpasta, gel og andre kosmetiske produkter, som ender op i spildevand.
  • Sekundære eller nanoplastik: Disse opstår som følge af nedbrydelsen af større plastikgenstande såsom poser, flasker og fiskenet. De udgør størstedelen af plastik i havet.

Plastik nedbrydes ikke, men går blot i mindre stykker af små partikler, hvilket derefter bliver spist af mange forskellige ferskvands og saltvands skabninger såsom fisk, krebsdyr og bløddyr. De kan endda ende op i kropsvæv hos disse dyr, og mange af dem vil ende op på din middagstallerken.

Niveauerne af disse typer plastik i fisk vil faktisk ikke kun komme fra vandet, men også fra andre arter, som de spiser!

Vandforurening kan påvirke fisk og ændre deres adfærd

Floder og have indeholder meget spildevand, der produceres af industriel og mineaktivitet, og det har en stor indvirkning på vandet og de skabninger, der lever i det.

Niveauet af forurening er faktisk så højt, at forskere har observeret ændringer i adfærd hos fisk i Themsen på grund af forurening af substanser såsom koffein og endda kokain.

Personer, der indtager disse substanser, udskiller derefter kemikalierne gennem deres urin, og det ender med at forurene floden. Disse kemikalier har den samme euforiske og hyperaktive effekt, som mennesker også oplever. Eksperimenter udført i kontrollerede omstændigheder har vist de samme resultater hos dyr.

Disse substanser ophober sig i hjernen, muskler, gæller og huden og ændrer fiskens adfærd i en sådan grad, at det kan påvirke deres chance for at overleve. Det er især tydeligt, når de vælger ikke at flygte, når de står over for rovdyr.

Eutrofiering viser, hvordan vandforurening kan påvirke fisk

Eutrofiering er, når der er for mange næringsstoffer i vandet på grund af ophobningen af organisk affald. Disse næringsstoffer består primært at nitrogen og fosfor og forårsager, at alger vokser ud af kontrol. Med tiden indtager algerne al ilten i vandet. Det har tendens til at ske i økosystemer, hvor vandet ikke ændrer sig meget, såsom i søer.

Denne situation er på grund af forskellige ting inklusiv gødning, ekskrementer fra husdyr, industriel affald, nitrogenoxid, svovl i regn og affald fra skovbrugsaktivitet.

Denne eksplosion af alger i den første fase af eutrofiering får vandet til at blive mudret, hvilket forhindrer, at naturligt lys når bunden.

Som et resultat af det kan planter ikke udføre fotosyntese eller forny deres niveauer af ilt, og de ender med at dø. Med mindre ilt ender alle fisk og andre arter med at dø. Mange tilfælde af fisk, der dør i store mængder, har faktisk fundet sted som et resultat af eutrofiering.

Resultatet af denne kædereaktion er beskidt vand med et mættet udseende og en stor mængde biomasse. Det kan synes positivt til at starte med, men det reducerer vandets kvalitet og biodiversiteten i økosystemet.

En beskidt flot

Et problem forårsaget af mennesker

Som du kan se, kan både for lidt og for meget liv være skadeligt for et akvatisk økosystem. Men niveauerne af mikroplastik i havet er det mest presserende problem, som vi bliver nødt til at håndtere.

Forurening ødelægger livet både i have og floder, mens det er i vores hænder at ændre tingene. Nøglen er at reducere mængden af affald, som vi producerer i første omgang.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Microplastics in fisheries and aquaculture, FAO, 2017.
  • The Times. Cocaine in Thames makes eels hyperactive, 2019.
  • Fundacionaquae

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.