Disse 6 dyr kan lide af depression

Dyr, der kan lide af depression, er mere tilknyttede til mennesker, end det måske ser ud til. Derfor er det i mange tilfælde vores ansvar at forhindre denne tilstand.
Disse 6 dyr kan lide af depression

Sidste ændring: 24 maj, 2021

Depression er en tilstand med et af de højeste antal af opmærksomhedskampagner i nyere tid, selv når det omhandler ikke-menneskelige, levende væsener. Der er flere og flere tilfælde med, at dyr kan lide af depression, hvilket understøtter den generelle opfattelse af, at vi er mentalt mere lig andre arter, end vi tidligere har troet.

I denne artikel vil du se nogle eksempler på, at dyr kan lide af depression, som er blevet bevist eksisterer. Når du læser denne information, vil du vide, at eksistensen af dyrs følelser har været åbenlys fra start.

Hvad er depression?

Depression er en mental lidelse, der er karakteriseret af dyb tristhed, der ikke stopper af sig selv, og som påvirker den normale rytme i det daglige liv. Det gælder både for mennesker og andre arter, da de emotionelle mekanismer i hjernen er ens hos alle arter eller i det mindste alle pattedyr.

Hvordan ved vi, om et dyr lider af depression? Heldigvis bliver tristhed ikke kun overført ved ord, som en psykolog kan analysere. Nogle, der lider af depression, græder ikke nødvendigvis eller har et sørgmodigt udtryk.

De kan negligere soignering, stoppe med at spise, bruge hele dagen på at ligge ned eller endda være aggressive. Det er symptomer hos alle arter.

Mennesker kan tale med hinanden om, hvordan de har det. Uheldigvis deler de ikke denne grad af kommunikation med andre dyr. For at vurdere dyrs mentale tilstand er vi først nødt til at være velkendte med deres normale adfærd i naturen.

Dernæst er vi nødt til at analysere, hvilke begivenheder der kan have forårsaget ændringen i adfærden og dyrets måde at vise det på.

Dyr kan lide af depression

Her er en liste med dyr, der kan lide af depression. De er ikke de eneste, men de er de mest repræsentative og velkendte.

1. Disse dyr kan lide af depression: Primater

Disse dyr er blandt dem, der først blev diagnosticeret. Paradokset er, at deres fangenskab er årsagen til deres depression, mens det også giver os muligheden for at studere deres adfærd og fysiologi associeret med denne lidelse. 

Studier har vist, at mennesker og store primater minder så meget om hinanden, at når de ser deprimerede ud, så lider de virkelig af en depression: Tegnene minder meget om hinanden.

En deprimeret primat udviser adfærd såsom inaktivitet, blanke blikke, gentagende adfærd og anoreksi. Det kan også vise sig i form af lemlæstelse, skaldede pletter eller tegn på kampe med individer fra samme art. Optegnelser viser også adskillige tilfælde med selvmordsforsøg.

I naturen er depressive begivenheder også blevet registreret hos primater, men de er som regel sammenkoblet med stressende livssituationer såsom sorg over en elskets død. Optegnelser har vist tilfælde med posttraumatisk stresslidelse og angstlidelser relateret til denne type oplevelser.

Abe i fangenskab

2. Delfiner og andre hvaler

Delfiner, der bliver brugt til menneskelig underholdning, har også udvist depressiv adfærd. De er vant til at leve i store grupper og dagligt rejse lange distancer. Derfor vil social isolation, sundhedsproblemer af at leve i et bassin og mangel på miljømæssig berigelse før eller senere svække deres mentale helbred.

Det er almindeligt at observere delfiner svømme uforudsigeligt, ramme ind i akvarievægge, miste appetitten eller blive immobile og apatiske, når de lider af depression. Ofte vil skader af at ramme ind i væggene forårsage, at dyrene dyr. Derfor påtænker man, at disse pattedyr er i stand til at begå selvmord.

Delfin i vand

3. Hunde

Hunde har levet med mennesker i århundreder. Der var derfor allerede en bred viden om deres evne til at vise følelser. Heldigvis er der i dag endnu mere opmærksomhed på deres mentale helbred.

Deprimerede hunde udviser adfærd såsom apati, anoreksi og mangel på soignering. Det er vigtigt at stille en god diagnose, da hundedepression ofte går hånd i hånd med angst. Hunde kan være aggressive eller udvise nervøs adfærd – såsom overdreven kradsen eller anden gentagende adfærd – hvilket kan være associeret med depression.

4. Katte

Katte er særligt sensitive over for angst og kan lide af depression sammen med angst. Katte er mere tilbøjelige til at udvise apatisk adfærd end hunde. Nogle af disse typer adfærd inkluderer følgende:

  • Mangel på appetit.
  • Ingen soignering.
  • Mangel på lyst til at lege.
  • Gemmer sig det meste af tiden.
  • Sover for meget eller på udsædvanlige tidspunkter.
Hvid kat med lang pels

5. Fugle

Det er ikke kun pattedyr, der kan lide af depression. Fugle, særligt selskabelige af slagsen, kan lide af depression på grund af hændelser såsom en elskets død eller længerevarende social isolation.

Symptomerne varierer afhængigt af arten, men de mest bemærkelsesværdige tilfælde opstår blandt papegøjer.

Disse fugle manifesterer ofte depression med symptomer, der minder om dem ved psykiske sygdomme: Pjuskede fjer, anoreksi eller atypiske fældemønstre. Foruden disse kliniske tegn kan man almindeligvis også observere kløe eller aggression mellem individerne.

Papegøjer er eksempel på, at dyr kan lide af depression

6. Elefanter

Disse tykhudede dyr har et dybt og komplekst følelsesmæssigt liv og stærke familiebånd. Tabet af en elsket og den isolation, der forårsages af krybskytteri og fangenskab, er ødelæggende for det mentale helbred hos disse dyr. 

Optegnelser viser mange tilfælde med elefanter, der er spærret inde i zoologiske haver, som lider af depression og angst.

Det er dog ikke kun i fangenskab, at elefanter kan lide af depression. Studier omkring den afrikanske elefant (Loxodonta africana) har afsløret, at teenagere, der er født af mødre, som er blevet dræbt af krybskytter, tager hævn over mennesker på grund af de traumer, de har oplevet i deres barndom.

En afsluttende tanke om, at dyr kan lide af depression

Det er rigtigt, at dyr såsom havsvampe eller revkoraler, som har et meget basalt nervesystem, skaber tvivl omkring, om alle dyr kan lide af depression. Reglerne, der er beskrevet her, gælder ikke for alle dyrearter. For at føle indviklede følelser er det nødvendigt at have et komplekst nervesystem. 

Det, som studierne viser, er dog, at det har en katastrofal effekt på et dyrs mentale helbred, når man udsætter det for følelsesmæssig bekymring i længere perioder. Når man tager dette i betragtning, er opmærksomhed essentielt. Ingen har ret til at mishandle andre.



  • Harlow HF, Dodsworth RO, Harlow MK (1965) Total social isolation in monkeys. Proc Natl Acad Sci U S A 54: pp. 90 – 97.

  • Gilmer, W. S., & McKinney, W. T. (2003). Early experience and depressive disorders: human and non-human primate studies. Journal of affective disorders75(2), 97-113.

  • Dolphins in captivity: realities and perspectives. Ligia Dorina Dima & Carmen Gache. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, s. Biologie animală, Tom L, 2004. The Museal Complex of Contanţa, Al.I. Cuza” University of Iaşi.

  • Poole, J. (2021). Our team. Elephant Voices. https://www.elephantvoices.org/about-elephantvoices/team.html


Indholdet på My Animals er skrevet med formålet om at dele information. Det kan ikke erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at tale med en betroet specialist.