Ammattilaistiimi

My Animals koostuu eläinlääketieteeseen, biologiaan ja eläinpsykologiaan erikoistuneista ammattilaisista, jotka pyrkivät varmistamaan julkaistun sisällön laadun, todenmukaisuuden ja tieteellisen täsmällisyyden tarjotakseen tietoa eläinten maailmasta, antaakseen neuvoja ja ohjeita lemmikkieläinten hoidosta sekä puolustaakseen eläinten oikeuksia.

Medic Team

Tarkan valintaprosessimme ansiosta meillä on ryhmä koulutettuja ammattilaisia, joiden laaja kokemus työstä ja tutkimuksesta varmistaa sen, että julkaistu sisältö täyttää hyvän laadun kriteerit.

Laadun varmistamiseksi asiantuntijoista koostuva tiimi tarkistaa kaiken julkaistavan sisällön.

Ennen julkaisua ammattilaistiimi arvioi artikkelit varmistaakseen, että tieto on paikkansapitävää, ajantasaista ja tieteellisten tutkimusten tukemaa. Kaikkea sisältöä tarkistetaan jatkuvasti, jotta lukijat saisivat tuoreimpien tutkimustulosten mukaista laadukasta tietoa eläinlääketieteestä, biologiasta ja eläinpsykologiasta.

Associated professionals

Thumb Author Sebastian Ramirez Ocampo

Sebastian Ramirez Ocampo

Eläinlääkäri ja eläinteknikko

Thumb Author Alejandro Rodríguez

Bioinformatiikkaan erikoistunut biologi. Hänellä on biotekniikan ja bioinformatiikan tohtorintutkinto Salamancan yliopistosta. Hän on työskennellyt erilaisissa tutkimushankkeissa ja bioinformaatikkona eri laitoksissa. Hän on myös toiminut tiedeviestijänä digitaalisessa mediassa.

Thumb Author Silvia Conde

Eläinten käyttäytymiseen erikoistunut biologi. Hän on työskennellyt eksoottisten ja uhanalaisten eläinten parissa niiden suojelua edistävissä projekteissa. Hän on työskennellyt myös eläinlääkärin avustajana, laboratorioteknikkona ja tiedeviestijänä. Viimeksi mainittua hän toteuttaa kirjoittamalla ja kuratoimalla omiin kiinnostuksenkohteisiinsa liittyvää sisältöä.

Thumb Author Samuel Sanchez

Eläintieteeseen erikoistunut biologi. Hänen nykyisiä tutkimusalueitaan ovat soveltava eläintiede, ympäristönsuojelu ja ekologia. Hän työskenteli kaksi vuotta luonnontieteiden museossa eläinsuojeluhankkeiden parissa. Hän välittää tieteellistä tietoa laatimalla ja muokkaamalla eläintieteeseen ja ympäristöön liittyvää digitaalista sisältöä.

Thumb Author Érica Terrón González

Érica Terrón González

Eläinlääkäri

Villieläinlääkäri. Hän on työskennellyt eläinlääkäriklinikoilla sekä eläinten suojeluun keskittyvissä keskuksissa ja yrityksissä. Huomionarvoista on hänen yhteistyönsä GREFA:n ja CRAS:n kanssa. Hän on työskennellyt myös opettajana ja toiminut kirjoittajana eläintieteeseen, eläinlääketieteeseen ja ympäristönsuojeluun liittyvillä alustoilla.

Thumb Author Luz Eduviges Thomas-Romero

Biokemiaan erikoistunut bioanalyytikko. Hänellä on laaja kokemus tieteellisestä tutkimuksesta, luennoimisesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Hän on tehnyt tutkimusta ulkomaisissa yliopistoissa ja erikoistunut eläinten ja ihmisten suoliston fysiologiaan. Hän toimii tutkimusartikkelien arvioijana indeksoiduissa aikakauslehdissä sekä kirjoittajana digitaalisessa mediassa.

Thumb Author Francisco María García

Liiketalouteen ja rahoitusalaan erikoistunut asianajaja. Hänen uransa lain parissa vaihtui vähitellen tekstisuunnittelijan uraan. Francisco García on omistautunut tekstien kirjoittamiseen, muokkaamiseen ja kuratoimiseen erilaisille digitaalisille medioille yli 8 vuoden ajan. Hän tekee myös yhteistyötä markkinointikampanjoiden, mainonnan ja yritysprojektien parissa.

Thumb Author Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Genetiikkaan ja molekyylibiologiaan erikoistunut biologi. Hän on toiminut tiedeviestijänä, ympäristömanifestien laatijana, laboranttina sekä opettajana ja ohjaajana. Hän on keskittynyt biologisen tiedon sosiaalisiin vaikutuksiin, jotta se hyödyttäisi yleisväestöä.

Thumb Author Elsa M. de Arribas

Solubiologiaan ja bioinformatiikkaan erikoistunut biologi. Hän opiskelee parhaillaan tohtorintutkintoa La Coruñan yliopistossa, jossa hän laajentaa bioinformatiikan osaamistaan. Hän yhdistää opinnot kirjoittajan työhön erikoistuen biologiaan, eläimiin ja luontoon yleisesti.

Thumb Author Laura Huelin

Laura Huelin

Koirakouluttuja

Tutkinto espanjalaisesta filologiasta. Hänen intohimoaan kieliin täydentää hänen halunsa tutkia, ymmärtää ja hoitaa eläimiä. Hän on erikoistunut teoreettisella ja käytännön tasolla koirakoulutukseen. Hän hyödyntää positiivista koulutustapaa sekä neuvoo ja avustaa koiranomistajia, jotta he omaksuisivat koiranhoidon tekniikat, menetelmät ja strategiat.

Thumb Author Sara González Juárez

Psykologian tutkinto, perehtynyt etologiaan. Sara on erikoistunut vertailevaan ja kognitiiviseen psykologiaan ja on myös laajentanut koulutustaan eläintieteen ja eläinlääketieteen alalla. Hän on tehnyt yhteistyötä eläintarhojen ja kasvitieteellisten järjestöjen kanssa sekä harjoittanut tiedonvälitys- ja ympäristökasvatustoimintaa.

Thumb Author Natalia Laguna

Ekologiaan ja villieläinten suojeluun erikoistunut biologi. Hän on tehnyt yhteistyötä erilaisissa tutkimushankkeissa, ympäristökasvattajana, kenttätyöteknikkona ja kasvitieteilijänä. Hänellä on kokemusta viininviljelystä, maaperäanalyysistä, enologiasta, ympäristöherkkyysohjelmista sekä ekosysteemien suojeluun keskittyvien työpajojen ohjaamisesta.

Thumb Author Jose Maria Rodriguez Diaz-Sarabia

Biologi, joka on erikoistunut mikrobiologiaan ja tutkimustekniikoihin kliinisissä laboratorioissa. Hän on ollut mukana erilaisissa virologiaan, bakteriologiaan ja eläintieteeseen liittyvissä tutkimushankkeissa. Hän on myös työskennellyt eri kliinisissä laitoksissa ja kehittänyt samalla puoltaan tieteen yleistajuistajana.

Thumb Author Georgelin Espinoza Medina

Biologi, jolla on laaja kokemus ympäristönsuojeluun liittyvistä projekteista. Hän erikoistuu opinnoissaan parhaillaan alkueläintieteeseen, alaan, jonka parissa hän myös tekee töitä. Hänellä on kokemusta tieteen yleistajuistamisesta sekä biologiaan liittyvien materiaalien ja artikkelien laatimisesta.

Thumb Author Ana Díaz Maqueda

Biologi, joka on erikoistunut eläinten käyttäytymiseen. Hän on toiminut eläinlääkärin avustajana, eläinkeskusten teknikkona, eläintenhoitajana ja vapaaehtoistyöntekijänä eläinten- ja ympäristönsuojeluun liittyvissä ohjelmissa. Hän hyödyntää opinnoistaan hankkimiaan tietoja työssään kirjoittajana, editoijana ja etologiaa sekä eläimiä koskevien artikkelien julkaisijana.

Thumb Author Daniel Aguilar

Daniel Aguilar

Eläinlääkäri

Kotieläintieteeseen erikoistunut eläinlääkäri. Hänellä on pitkä kokemus yhteistyöstä erilaisissa ekologiseen kestävyyteen, maataloussektoriin ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä toimissa ja projekteissa. Hän on osallistunut näitä mielenkiinnon kohteitaan koskeviin konferensseihin, seminaareihin ja tutkimusohjelmiin.

Thumb Author Eugenio Fernández Suárez

Kädellisten etologiaan erikoistunut eläinlääkäri. Hän on tällä hetkellä AVEFES Nacionalin sihteeri sekä Oasis WildLifen kädellisten ja piennisäkkäiden osaston valvoja. Hänellä on laaja kokemus vapaaehtoistyöstä eläinsuojeluohjelmissa sekä tiedottajana toimimisesta tietoisuuden lisäämiseksi eläinten hyvinvoinnista.

Thumb Author Raquel Rubio Sotos

Eläinten hoitoon ja ympäristöasioiden hallintaan erikoistunut biologi. Hän on toiminut vapaaehtoisena työntekijänä suojeluprojekteissa sekä erilaisten ohjelmien, keskustelujen ja tiedotustilaisuuksien vetäjänä. Hän työskentelee ympäristökasvattajana FAUNIAssa, jossa hän opettaa lapsille, nuorille ja aikuisille ympäristönsuojelua. Hänellä on kokemusta myös petolintujen hoidosta ja suojelusta.

Thumb Author Miguel Mata Gallego

Biologi, joka on erikoistunut ympäristönsuojeluun ja maaperän analysointiin. Hän suorittaa parhaillaan ekosysteemien palauttamisen maisteriopintoja Universidad Complutense de Madrid -yliopistossa. Hän on työskennellyt kaupunkipuihin liittyvissä tutkimushankkeissa ja konsulttitehtävissä. Hän on myös amatöörikirjailija, ja tätä puolta hän toteuttaa tekemällä yhteistyötä kirjoittajana digitaalisessa mediassa.

Thumb Author María Muñoz Navarro

Mikrobiologiaan erikoistunut biologi. Hän on työskennellyt erilaisissa tutkimushankkeissa, tiedeviestijänä ja laboratorioteknikkona. Tällä hetkellä hän työskentelee laadunvalvontateknikkona Aquamarissa.

Thumb Author Paloma de los Milagros

Elintarvikkeiden laadunvalvontaan erikoistunut biologi. Hänellä on laaja kokemus mikrobiologisten ja fysikaalis-kemiallisten prosessien laadunvalvontatyöstä. Hän on myös suorittanut journalismin tutkinnon, minkä ansiosta hän on voinut siirtää biologian tietämyksensä yleistajuisiin artikkeleihin.

Thumb Author Juan Pedro Vazquez Espeso

Eksoottisten pieneläinten hoitoon ja suojeluun erikoistunut eläinlääkäri. Hänellä on yli 8 vuoden kokemus työstä eläinklinikoilla, ja tämän ammatin hän yhdistää tiedeviestijän tehtäviin. Hänellä on myös teollisuuden elintarviketurvallisuusalan koulutus.