Thumb Author Laura Huelin

Laura Huelin

Koirakouluttuja


Tutkinto espanjalaisesta filologiasta. Hänen intohimoaan kieliin täydentää hänen halunsa tutkia, ymmärtää ja hoitaa eläimiä. Hän on erikoistunut teoreettisella ja käytännön tasolla koirakoulutukseen. Hän hyödyntää positiivista koulutustapaa sekä neuvoo ja avustaa koiranomistajia, jotta he omaksuisivat koiranhoidon tekniikat, menetelmät ja strategiat.

Kirjoittajasta

Espanjalaisen filologian tutkinto La Coruñan yliopistosta (2012). Hän on suorittanut koirakouluttajan tutkinnon Dogcalmista (2017) sekä erilaisia kursseja koirien etologisesta tutkimuksesta. Näistä huomionarvoisia ovat erityisesti Eläinten hyvinvointi, koiratarhat ja adoptio (2016), Käyttäytymisen muokkaaminen ammattilaisille (2017), Koirien ravinto (2017), Koirien kieli (2017) ja Koiriin kohdistuva aggressiivisuus (2018).

Tällä hetkellä hän työskentelee positiivisena koirakouluttajana. Hän tekee kotikäyntejä (pelkojen voittaminen, käyttäytymisongelmien ratkaiseminen, adoptioneuvonta yms). Hän on myös omistajien ja näiden koirien mukana Dogcalmin järjestämillä kursseilla. Hänen intohimoaan eläimiin täydentää työ espanjan kielen opettajana vieraskielisille sekä työ kulttuurihallinnon edistäjänä.