Kissan ikä ihmisen vuosissa - kuinka vanha lemmikkini olisi ollessaan ihminen?

Kissan ikä ihmisen vuosissa - kuinka vanha lemmikkini olisi ollessaan ihminen?

Viimeisin päivitys: 20 marraskuuta, 2018

Suurinta osaa kissan omistajista kiinnostaa varmasti tietää, missä vaiheessa ikääntymisprosessia oma lemmikki on. Tänään selvitämme, miten kissan ikä vastaa ihmisen vuosia.

Yhden vuoden koiran elämässä sanotaan vastaavan seitsemää ihmisen vuotta. Tämän kaavan avulla voidaan arvioida koiran ikääntymistä, mutta miten selvitetään, missä vaiheessa elinkaartaan kissa on? Kissan ihmisten vuosia vastaavan iän laskemisesta ei puhuta yhtä paljon kuin koirien iästä, minkä vuoksi haluammekin valottaa aihetta kertomalla muutamia perustietoja kissojen ikääntymisestä.

Olet saattanut kuulla koirien ikää laskettaessa käytettävän seitsemän vuoden periaatteen pätevän myös kissojen kohdalla. Asiantuntijoiden mukaan kissojen elinajanodote on kuitenkin noussut huomattavasti, ja näin kaava, jota ennen käytettiin myös kissojen kohdalla, ei enää päde.

Kuinka pitkään kissa elää?

Kissan ikä ihmisen vuosissa - kuinka vanha lemmikkini olisi ollessaan ihminen?

Tunnistamalla kissan iän ja sen läpikäymän elämänvaiheen, ymmärrät lemmikkiäsi paremmin ja pystyt vastaamaan sen tarpeisiin oikealla tavalla.

Yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston tutkimuksen mukaan kissat elävät nykyisin pidempään kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Ei ole kauan siitä, kun kissat elivät yleisesti ottaen lyhyen elämän, jonka keskipituus oli ainoastaan kuusi vuotta. Nykyään kissan elinajanodote on huomattavasti korkeampi kehittyneen terveydenhoidon ja ravinnon ansiosta.

Kissaa pidetään vanhuksena sen täyttäessä 12 vuotta. Moni kissa kuitenkin kärsii ikääntymiseen liittyvistä ongelmista jo 7-12 vuoden iässä. Jokainen kissa on erilainen ja vanhenee eri tahtiin, mikä tarkoittaa, että osalla eläimistä vanhenemiseen liittyvät vaivat nousevat esiin toisia aikaisemmin, eivätkä kaikki kissat tietenkään kuole samassa iässä.

Journal of Animal Research -julkaisun mukaan moderni lääketiede mahdollistaa kissan elämisen hyvinkin vanhaksi. Nykyään on täysin normaalia, että sisäkissa elää 16-21-vuotiaaksi. Kissan eliniänodotteessa on tapahtunut uskomaton muutos muutaman vuosikymmenen aikana.

Kuinka kissan ikä muunnetaan ihmisen vuosiksi?

Koska kissojen elinajanodote on noussut, vuosi kissan elämässä ei enää vastaa seitsemää ihmisen vuotta. Nykyään yhden kissan vuoden ajatellaan vastaavan noin neljää ihmisen ikävuotta.

Paras tapa laskea kissan ikä ihmisvuosissa on seuraavanlainen:

Kaksi ensimmäistä kissan ikävuotta vastaavat 21 ihmisen vuotta.
Tähän lisätään kaikki kaksi vuotta ylittävät vuodet kerrottuna neljällä.

Otetaan esimerkiksi 10-vuotias kissa. Ensimmäiset kaksi vuotta vastaavat 21 ihmisen vuotta. Loput kahdeksan vuotta kerrotaan neljällä ja tulokseksi saadaan 32. Lopuksi lasketaan yhteen 21 ja 32, joiden summa on 53. Näin siis kymmenenvuotias kissa on 53-vuotiaan ihmisen tasolla vanhenemisessaan.

Elääkö kissa koiraa pidempään?

Elääkö kissa pidempään kuin koira?

Vaikka moni saattaakin ajatella kissan ja koiran elinajanodotteen olevan suurin piirtein sama, totuus on, että kissat elävät entistä pidempään ja selvästi koiria vanhemmiksi. Koirat elävät keskimäärin 10-12 vuoden ikäisiksi, kun taas hyvin hoidetut sisäkissat elävät tavallisesti 14-20 vuotta.

Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, tunnetaan tapauksia, joissa kissat ovat eläneet jopa 30-vuotiaiksi. Vanhimmaksi elänyt kissa oli kuollessaan 39-vuotias.

Mikä sitten selittää eron koirien ja kissojen eliniässä? Varmuutta asiasta ei ole, mutta kissojen hygienia ja rauhallinen elämäntyyli ovat osittain selittäviä tekijöitä.

Tietäessäsi, kuinka vanha lemmikkisi on ihmisen vuosissa, pystyt paremmin vastaamaan eläimen tarpeisiin ja pitämään siitä hyvää huolta. Eläimet elävät eri tavalla kuin ihmiset, mutta ikä on jokaiseen olentoon vaikuttava asia. Tietääksesi, miten ja milloin toimia tietyn terveyteen liittyvän kysymyksen suhteen, lemmikin iän ja elämänvaiheen hahmottaminen on arvokas apu.

Kuten mainitsimme, jokainen eläin ikääntyy eri tavalla ja eri tahtiin. Kissa elää siis “omassa pienessä maailmassaan”, ja on omistajan tehtävä tarkkailla omaa lemmikkiään ymmärtääkseen, mitä sen elämässä tapahtuu.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.