Kissan persoonallisuus ja yksilöiden väliset erot

Kaikista mahdollisista asioista, jotka voivat vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tietyn kissan persoonallisuus muodostuu, ympäristöllä on suurin merkitys.
Kissan persoonallisuus ja yksilöiden väliset erot
Paloma de los Milagros

Kirjoittanut ja tarkastanut biologi Paloma de los Milagros.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kissalla on itsenäisen eläimen maine, ja moni ajattelee, että kissat ovat yleisesti ottaen vähemmän sosiaalisia kuin muut lemmikit. Tämä käsitys on kuitenkin ainakin osittain väärä, sillä tuoreiden tutkimusten mukaan yksittäisten kissojen persoonallisuudessa voi olla suuriakin eroja. Alla kerromme, mitkä ovat tutkimuksen mukaan kissojen viisi yleisintä persoonallisuustyyppiä. Jokaisen kissanomistajan kannattaa tutustua näihin luonteenpiirteisiin, sillä ne voivat parantaa vuorovaikutusta lemmikin kanssa.

Etologiassa ja muissa eläimiä koskevissa tieteenaloissa on kiinnitetty perinteisesti enemmän huomiota koiran kuin kissan käytökseen. Itse asiassa on melko uusi asia, että tieteessä tunnistetaan ja tunnustetaan se, että kissoilla on erilaisia käyttäytymismalleja. Kissat luokiteltiin pitkään yksinkertaisesti paremmin yksin viihtyviksi ja sisäänpäin kääntyneemmiksi eläimiksi kuin koirat.

Tämä pitkään vallalla ollut käsitys kissoista sai viimein väistyä, kun elokuussa 2017 julkaistiin erään tutkimuksen tulokset. Kyseessä oli Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tehty tutkimus, joka julkaistiin PLOS One –lehdessä The ‘Feline Five’: An Exploration of Personality in Pet Cats (Felis catus) -artikkelissa. Artikkelissa esitettiin, että kissoilla voidaan havaita viittä persoonallisuuden tyyppiä, jotka eroavat selvästi toisistaan.

Tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ollut ainoastaan sen todistaminen, että kissayksilöiden luonteissa on eroja, vaan sen avulla haluttiin myös lisätä ymmärrystä tämän eläimen käytöksestä ja siten edistää kissojen hyvinvointia.

Kissan persoonallisuus ja yksilöiden väliset erot

Kissayksilöiden välillä on selkeitä luonne-eroja

Tutkimuksessa käytetty metodologia perustuu niin kutsuttuun Big Five -malliin, jota käytetään myös ihmisten persoonallisuuden tyyppejä tutkittaessa. Tämän mallin mukaan persoonallisuuksia voidaan määrittää viiden laajan tekijän perusteella, jotka ovat neuroottisuus, avoimuus, ekstroversio, tunnollisuus ja sovinnollisuus.

Jokainen näistä piirteistä yhdistetään useaan muuhun tekijään, ja näitä käyttämällä kissoja arvioitiin 52 erilaisen piirteen puitteissa. Kun 2 802 kissasta kerätyt tiedot oli analysoitu, Feline Five -nimen saaneen tutkimuksen tuloksena oli esitys seuraavista erilaisista kissan persoonallisuuden tyypeistä:

  • Neuroottisuus: Kissan persoonallisuutta määrittävät erityisesti epävarmuus, ahdistuneisuus, pelko ihmisiä kohtaan, epäluottamus ja ujous.
  • Ulospäinsuuntautuneisuus: Kissalla on aktiivinen, utelias, valpas, älykäs ja tutkiva luonne.
  • Dominointi: Kissan käytöstä kuvaavat erityisesti pelottelu ja aggressiisivuus sekä ihmisiä että muita eläimiä – mukaan lukien toisia kissoja –  kohtaan.
  • Impulsiivisuus: Kissan käytös on arvaamatonta ja huolimatonta.
  • Miellyttävyys: Kissa on hellä ja herttainen ja muodostaa läheisen suhteen omistajaansa.

Asiantuntijoiden mukaan kissan kasvu- ja elinympäristöllä on hyvin suuri merkitys sen kannalta, minkälaiseksi sen persoonallisuuus muodostuu. Esimerkiksi toistuvasti impulsiivisesti käyttäytyvä kissa saattaa joutua usein stressaaviin tilanteisiin arjessaan, kun taas ärtynyt tai epäystävällinen kissa saattaa kärsiä kivusta tai muuten epämukavasta olosta.

Tämä kaikki muistuttaa siitä, miten tärkeää on, että kissanomistajat tarjoavat lemmikilleen sille sopivan elinympäristön ja pyrkivät varmistamaan sen hyvinvoinnin. Näin voidaan välttää ympäristöstä johtuvia vakavia seurauksia kissan mielelle.

Kissan luonne ja sosiaalisuus

Kissan persoonallisuus ja yksilöiden väliset erot

Sen jälkeen, kun kuvatut persoonallisuustyypit esittävä tutkimus julkaistiin, tutkijat ovat olleet entistä motivoituneempia selvittämään keinoja, joilla voidaan parhaiten edistää kissan sosiaalisuutta. Itse asiassa asiantuntijoiden mukaan kaksi tärkeintä tekijää sen kannalta, kuinka sosiaaliseksi kissa kehittyy, ovat eläimen luontainen persoonallisuus sekä se, miten hyvin eläin sosiaalistettiin sen ollessa 3-9 viikon ikäinen. Mitä enemmän kissanpentu viettää aikaa ihmisten ja muiden eläinten lähellä, sitä vastaanottavaisempi siitä tulee ympäristönsä suhteen.

Miten sitten tulisi suhtautua kulkukissoihin – onko niillä vaikea luonne, ja voidaanko niiden käytökseen vaikuttaa? Jos päätät adoptoida vapaana eläneen tai ilman hyvää kotia olleen kissan, on tärkeää muistaa, että eläin on voinut kokea vaikeita asioita menneisyydessään. Koetulla stressillä on yleensä merkittävä vaikutus kissan persoonallisuuteen, ja tuloksena saattaa olla impulsiivisen, neuroottisen tai jopa dominoivan persoonallisuuden kehittyminen. Näissä tapauksissa kissan sosiaalistaminen tulisi tehdä vähitellen, ja mikäli tarpeen, tulisi myös hankkia apua eläinten käytökseen erikoistuneelta asiantuntijalta.

Lisäksi on hyvä muistaa, että se, kuinka aktiivinen tai sosiaalinen kissa on, riippuu usein osittain myös rodusta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi abessinialaiset ja bengalit ovat erityisen aktiivisia rotuja, kun taas persialaiset kissat ovat todennäköisesti melko rauhallisia. Kannattaa siis ottaa huomioon, että omankin kissan kohdalla eläimen persoonallisuus on monen asian summa. Aihe on tärkeä, sillä omistajan on tarpeen pyrkiä ymmärtämään lemmikkinsä luonnetta ja käytöstä sille parhaan mahdollisen elämän taatakseen.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Mikä on älykkäin kissarotu?
My Animals
Lue se täällä My Animals
Mikä on älykkäin kissarotu?

Monen tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka älykkäitä kissat ovat. Vaikka tulokset eivät olekaan täysin selviä ja yksinkertaisia, niid...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.