Koiralle välttämättömät rutiinit

Koiralle välttämättömät rutiinit

Viimeisin päivitys: 25 heinäkuu, 2020

Sen lisäksi, että rutiinit ovat vaivaton tapa opettaa koiralle arkea helpottavia asioita, ne myös takaavat eläimelle turvallisuuden tunteen. Rutiinit ja niiden kautta elämän ennustettavuus ovat koiralle tärkeitä. Lemmikki kokee olonsa rauhallisemmaksi ja turvallisemmiksi tietäessään, mitä päivän aikana tapahtuu. Mitä sitten ovat koiralle välttämättömät rutiinit, jotka tulisi toistaa päivittäin?

Koiralle välttämättömät rutiinit

Kun koira tietää, että jotain tapahtuu tiettynä ajankohtana, se voi huoletta ottaa rennosti muina aikoina. Mikäli taas sen elämä täyttyy sattumanvaraisista merkittävistä tapahtumasta, se saattaa elää jatkuvasti paineen ja stressin alla odottaessaan seuraavaa tapahtumaa. Rutiinit auttavat koiraa ymmärtämään maailmaa paremmin ja ennakoimaan päivän tapahtumia.

Rutiinien noudattaminen ei välttämättä tarkoita koiran ruokkimista, ulkoiluttamista ja leikittämistä joka päivä täysin samalla kellonlyömällä. Tällaiset rutiinit ovat usein koiralle hyödyllisiä, mutta omistajan voi olla vaikea noudattaa hyvin tarkkaa aikataulua päivästä toiseen. Jo se auttaa koiraa, että asiat tapahtuvat aina samassa järjestyksessä, minkä lisäksi lemmikille voidaan antaa erilaisia vihjeitä seuraavaksi tapahtuvista asioista.

Koira esimerkiksi oppii nopeasti, että se, että omistaja pukee päälleen tietyn takin, tarkoittaa yhteistä ulkoiluhetkeä. Vaikka omistaja ei heräisikään joka päivä samaan aikaan, kannattaa hänen suorittaa aamutoimet aina samassa järjestyksessä, jotta koira tietää, miten aamun ensimmäiset hetket etenevät.

Jokaisen omistajan on huolehdittava, että seuraavat koiralle välttämättömät rutiinit tulevat hoidetuksi päivittäin joko suunnilleen samaan aikaan tai samalla tavalla.

Ruokailu

Mikä on parasta ruokaa koiralle?

Ruokailuun liittyvät rutiinit ovat koiralle yksiä tärkeimmistä. On tavallista, että koira käyttäytyy kuin olisi kuolemassa nälkään ja on valmis ahmimaan kaiken eteensä saamansa. Tällaista käytöstä voidaan hillitä luomalla selkeät ruokailurutiinit ja -aikataulut. Ensimmäisenä täytyy päättää, kuinka monta ateriaa koira syö päivässä. Aterioiden määrä ja ruokailurytmi vaihtelevat yksilöittäin, mutta nyrkkisääntö on, että aikuinen koira syö 1-2 kertaa päivässä, tyypillisen ateriamäärän ollessa kaksi. Jos koiralla on ongelmia esimerkiksi liikkumisen tai ylipainon kanssa, päiväannoksen jakaminen 3 tai 4 annokseen voi olla hyvä vaihtoehto.

Kun päivittäinen ateriamäärä on tiedossa, täytyy päättää, mihin aikaan koira suunnilleen ruokitaan päivittäin. Kuten yllä jo mainittiin, tämän ei tarvitse tarkoittaa, että lemmikki syö tasan samalla kellonlyömällä joka päivä. Jos koira syö kaksi ateriaa päivittäin, on suositeltavaa, että ruokailuhetket sijoittuvat aamuun ja iltapäivään, jotta energia jakautuu tasaisesti ja koira on aktiivinen läpi päivän. Jos mahdollista, omistajan kannattaa ruokia lemmikki oman ateriointinsa jälkeen, sillä tämä opettaa sille, että omistaja on laumanjohtaja.

Ulkoilu

Koiralle välttämättömät rutiinit

Koira tarvitsee rutiininomaista ulkoilutusta, koska sen sisäinen kello säätelee sen biologisia tarpeita. Jos koiraa ei viedä kävelylle tarpeeksi usein ja suunnilleen samoihin aikoihin päivittäin, se voi tehdä tarpeensa sisään, vaikka ei haluaisi. Ulkoilu ja kävelyllä käyminen ovat välttämätön osa koiran jokapäiväistä elämää. Kävelylenkkien ei pitäisi olla pelkkä tylsä rutiini ja muutaman minuutin edestakainen kävely, jotta koira saa tehdä pakolliset tarpeensa. Sen lisäksi, että koira tarvitsee liikuntaa pysyäkseen fyysisesti hyvässä kunnossa, ulkoilu on sille rituaali ja tapa purkaa energiaa ja olla vuorovaikutuksessa muiden koirien ja ihmisten kanssa.

Koiran ulkoilutukselle ei yleensä ole yhtä oikeaa aikaa, vaan eläin tottuu omistajan asettamaan aikatauluun. Tämän vuoksi omistajan on tärkeää luoda aikataulu, jota hän pystyy seuraamaan päivästä toiseen. Aikataulun tulisi olla sellainen, että omistajalla on aikaa kävelyttää lemmikkiä rauhassa niin, että sillä on aikaa haistella ja tutkia ympäristöään ja mahdollisuuksien mukaan tavata lajitovereitaan. Lähes jokainen koira tarvitsee vähintään kolme ulkoilutuskertaa päivässä. Niiden kesto riippuu koiran koosta, iästä, rodusta, aktiivisuudesta ja terveydentilasta. Siinä missä pieni koira voi pärjätä kolmella lyhyemmällä päivittäisellä lenkillä, iso ja energinen koira voi tarvita joka päivä useamman tunnin liikuntaa.

Nukkuminen

Koiralle välttämättömät rutiinit

Minkä tahansa ikäinen koira nukkuu huomattavasti enemmän kuin ihminen, ja lemmikin voikin tavata torkkumasta kaikkina vuorokaudenaikoina. Harva omistaja haluaa lemmikin riehuvan tai kuljeskelevan ympäri kotia keskellä yötä, minkä vuoksi sille kannattaa pyrkiä opettamaan hyvät nukkumisrutiinit.

Fyysinen ja henkinen stimulaatio on sekä koirilla että ihmisillä avain terveisiin unitottumuksiin. Lemmikki, joka ei liiku tarpeeksi tai saa tarpeeksi älyllistä stimulointia, voi kärsiä uniongelmista, sillä aktiivisuuden puute aiheuttaa nukkumisen epätasapainoa ja huonontaa eläimen elämänlaatua. Sen lisäksi, että koiralle tarjotaan päivittäin tarpeeksi liikuntaa ja älyllisiä haasteita, sille kannattaa hankkia oma peti, joka on vain sen käytössä. Tämän lisäksi iltaisin on aina syytä suorittaa samat toimet samassa järjestyksessä, jotta koira tietää nukkumaanmenoajan lähestyvän.

Leikkiminen

Koiralle välttämättömät rutiinit

Leikkiminen on koiralle tärkeää ja tarpeellista monesta syystä, mutta joka päivä eri aikaan leikkiminen voi aiheuttaa sille hämmennystä, sillä sen saattaa olla vaikea erottaa leikkiaika ja niin sanottu vakava aika toisistaan. Aivan kuten muillekin rutiineille, myös leikkimiselle kannattaa siis päättää tietyt ajat joka päivältä. Tai vaihtoehtoisesti koira voidaan opettaa lukemaan tiettyjä leikkiajan lähestymisestä kertovia merkkejä. Omistaja voi esimerkiksi nostaa joka kerta lelun tietylle pöydälle merkiksi siitä, että kohta leikitään, ja koira oppii nopeasti, että pöydällä oleva lelu on merkki leikkihetkestä.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Kuinka estää koiraa haukkumasta yöllä?
My Animals
Lue se täällä My Animals
Kuinka estää koiraa haukkumasta yöllä?

Haukkuminen on koiran luontainen tapa viestiä. Tänään puhumme siitä, miksi lemmikki haukkuu liikaa ja miten omistaja voi estää koiraa haukkumasta y...