Mikä on maailman älykkäin eläin?

Tänä päivänä ollaan yhtä mieltä siitä, että monella eläinlajilla on tunteet ja tietoisuus tunteista.
Mikä on maailman älykkäin eläin?
Francisco María García

Kirjoittanut ja tarkastanut asianajaja Francisco María García.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vastaus kysymykseen siitä, mikä on maailman älykkäin eläin, on ennalta-arvattava. Ihminen on älykkäin laji, mitä tulee tunnetason älykkyyteen.

Tutkijat ovat yrittäneet mitata ja määrittää eri eläinlajien aivojen kehitystä vuosisatojen ajan. Kuuluisa antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies Aristoteles kirjoitti laajasti eläinten lajeista, rakenteesta, syntymisestä ja kehittymisestä. Hänen mukaansa eläimillä esiintyy käytösmuotoja, joiden perusteella ne voidaan määritellä älykkäiksi. Aristoteles esitti, että jotkut lajit pystyvät imitoimaan ihmisen käytöstä.

Mitä on tunneäly?

Vaikka tämä onkin käsite, jota on käytetty paljon 1900-luvun puolivälistä lähtien, vasta vuonna 1995 se sai suurempaa suosiota amerikkalaisen psykologin Daniel Golemanin ansiosta, joka julkaisi kirjan nimeltä Emotional Intelligence.

Tunneälyä pidetään yksinkertaistaen kykynä tunnistaa, ymmärtää ja hallita tunteita omien tavoitteiden kontekstissa. Se kattaa menetelmät, joita ihminen käyttää hallitakseen ihmissuhteitaan.

Omaan kokemukseensa perustuen Goleman loi teorioita, jotka ovat vähitellen edenneet etologian eli eläinten käytöksen tutkimuksen alalle. Nykyisin on yhdenmielisyyttä siitä, että useat eläinlajit (mukaan lukien ihminen) tuntevat ja ovat tietoisia tunteistaan.

Kahden tyyppiset tunteet

Tunteet ovat stimulaatioita, jotka aiheuttavat muutoksia elävässä olennossa ja jotka voidaan tai ei voida ilmaista fyysisesti. Ne voidaan määritellä psykofysiologisiksi ilmaisuiksi, jotka liittyvät ihmisen ominaisuuksiin yksilönä.

Mikä on maailman älykkäin eläin?

Sana “tunteet” viittaa myös edellä mainittujen kokemusten tuloksiin. Tunteet ovat tässä mielessä kahden tyyppisiä, sillä ne ovat spontaneja ja tiedostamattomia, ja toisaalta tietyssä määrin tiedostettuja.

Mikä on tunneälyltään kehittynein eläin?

Spontaaneihin tunteisiin liittyen voidaan todeta, että koira kokee näitä eniten. On myös todistetta siitä, että kyseinen kovin suosittu kotieläin pystyy tunnistaman omistajansa tunteet, vaikka tämä yrittäisi peittää niitä.

Tämä liittyy hyvin voimakkaasti muistiin ja seksuaaliseen vaistoon, ja se määrittää myös pelkoon, nautintoon ja aggressiivisuuteen liittyvää käytöstä. Kyseessä on eräänlainen järjestelmä, joka aiheuttaa nopeita reaktiota, ja nämä ovat – ainakin periaatteessa – alitajuisia.

Onko seksuaalisuus avainasia tunneälyssä?

Muut elävät olennot, jotka ovat ihmisen kanssa kärjessä tunneälyn kehittymisen osalta, ovat simpanssit ja delfiinit.

Molemmilla on jotakin yhteistä ihmisen kanssa: ne harrastavat seksiä nautinnon sekä lisääntymisen vuoksi. Seksuaalisuus ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka tekee kyseisistä lajeista muista eläimistä poikkeavia.

Simpanssin älykkyys mahdollistaa systemaattisen viestinnän merkkien ja symbolien kautta. Eläin pystyy luomaan merkityksiä laittamalla useita tekijöitä tiettyyn järjestykseen.

Se pystyy myös tiimityöhön, ja jokainen yhteisön jäsen hoitaa tiettyjä tehtäviä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jättäen omat halunsa sivuun. Jo tämä tekijä riittää simpanssin luokittelemiseksi maailman toiseksi kehittyneimmäksi olennoksi tunneälyltään.

Delfiini on vesien älykkäin eläin

Delfiini on älykäs nisäkäs

Vaikka mustekala onkin saanut tässä mielessä suurta mainetta – se luokitellaan älykkäimmäksi selkärangattomaksi -, delfiini vie voiton vedessä elävien olentojen osalta.

Se on yksi maailman sosiaalisimmista eläimistä, ja sillä on kehittynyt ääneen perustuva viestintäjärjestelmä. Monien asiantuntijoiden mukaan delfiinin kieli onkin hienostunutta ja tehokasta.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.