Miksi koira haukkuu paljon?

Miksi koira haukkuu paljon?

Viimeisin päivitys: 16 huhtikuuta, 2021

Haukkuminen on koiralle luontaista toimintaa ja sen ensisijainen tapa kommunikoida ja ilmaista itseään. Lemmikkiä ei tule rangaista sille luonnollisesta asiasta, jota se toteuttaa vaistonsa varassa. Jatkuva tai muuten liiallinen ääntely voi kuitenkin olla turhauttavaa ja ongelmallista koiran perheelle, minkä lisäksi se voi kertoa sairaudesta, kivusta tai muusta ongelmasta , minkä vuoksi siihen on syytä kiinnittää huomiota. Jos koira haukkuu paljon, ensimmäinen askel on selvittää, miksi se toimii näin.

Mikäli liiallisen haukkumisen aiheuttaja on ulkoinen tekijä, kuten stressi tai eroahdistus, on omistajan syytä pyrkiä korjaamaan ongelman juurisyy. Koiran käytöstä ei kuitenkaan ole aina helppo muuttaa. Tietyt käytösmallit istuvat tiukassa, ja niiden korjaaminen voi viedä huomattavan paljon aikaa. Koiran kouluttaminen ja etenkin opitun käytöksen muuttaminen vaatii omistajalta runsaasti kärsivällisyyttä.

Koiran ääntelyn tulkitseminen

Haukkuminen on perustavanlaatuinen osa koiran luonnetta ja sen tapa ilmaista tunteitaan, mielialaansa ja tarpeitaan, mutta myös varoittaa omistajaansa ja laumaansa mahdollisesta vaarasta. Koirilla on monia erilaisia tapoja haukkua ja äännellä, ja jokainen näistä tavoista kuvaa erilaista tunnetilaa tai tarvetta. Haukkuminen voi johtua sisäisistä tai ulkoisista syistä. Sisäiset syyt liittyvät rotuun, sukupuuhun tai yksittäiseen koiraan ja määrittävät haukkumisen tiheyden ja tyypin. Ulkoiset syyt ovat koiran ympäristössä olevia asioita.

Miksi koira haukkuu paljon?
 • Lyhyt ja terävä haukku: Ystävällistä ääntelyä, jota koirat käyttävät usein tavatessaan lajitovereitaan tai tervehtiessään kotiin palaavaa omistajaa.
 • Lyhyt ja matala haukku: Tapa, jolla narttukoirat komentavat pentujaan.
 • Hallitsematon haukku: Tapa äännellä vaaran uhatessa sekä uusissa tai tuntemattomissa tilanteissa.
 • Katkonainen haukku: Kertoo koiran olevan hyvin onnellinen tai innostunut. Koira haukkuu katkonaisesti saadakseen omistajansa leikkimään tai päästämään itsensä ulos.
 • Toistuva ja itsepintainen haukku: Koulutetut koirat, kuten metsästys- ja pelastuskoirat, käyttävät tällaista ääntä kertoakseen löytäneensä jotain.
 • Muuttunut haukku: On tavallista, että koira haukkuu intensiivisemmin ja useammin ikääntyessään, mikä johtuu yleensä heikentyvästä kuulosta ja entistä huonommasta kyvystä hallita omaa äänenkäyttöä.
 • Pitkä ja jatkuva ulvonta: Merkki pelosta tai kivusta. Ulvomiseen voi liittyä myös haukahduksia.
 • Ulvominen yhdessä muiden koirien kanssa: Koiran tapa vaatia itselleen reviiriä.
 • Pennun uikutus: Koiranpennun tapa valittaa tai vaatia huomiota ja hellyyttä.
 • Matkiva ulvonta: Muita ääniä matkivat äänet. Yleensä kyseessä on jokin kyseisellä hetkellä kuultu ääni, kuten hälytysajoneuvon sireeni.
 • Muun tyyppinen ulvonta: Joskus ulvominen tarkoittaa eläimen olevan ahdistunut tai masentunut.
 • Pehmeä ja matala murina: Uhkaava ääni, joka kertoo koiran puolustavan tilaansa. Koira voi käyttää tällaista ääntä myös leikkiessään.
 • Murinan ja haukun sekoitus: Murinan ja haukkumisen korkea sekoitus ilmaisee epäluottamusta toista eläintä kohtaan. Matalampi ääni on merkki aggressiosta.
 • Aaltoileva murina: Tämän tyyppisen murinan sävy vaihtelee, ja ääni on merkki hermostuneisuudesta. Koira saattaa olla valmis hyökkäämään.

Miksi koira haukkuu paljon?

Kuten jo mainitsimme, haukkuminen on koirien tyypillisin tapa ilmaista itseään. Suurin osa koirista haukkuu vain silloin tällöin kertoakseen tunteistaan, tarpeistaan ja mielialastaan, mutta jotkut koirat käyttävät ääntään huomattavasti enemmän. On olemassa luonnollisia tekijöitä, kuten rodulle tyypillinen käytös, jotka saavat aikaan liiallista haukkumista, mutta se, että koira haukkuu paljon, voi olla myös merkki siitä, että jotain on vialla.

Jatkuvasti haukkuva koira voi yrittää kertoa omistajalleen olevansa sairas tai tuntevansa olonsa epämukavaksi tai kivuliaaksi. Tällaisessa tapauksessa haukkuminen on oire, jonka sivuuttaminen voi vaarantaa eläimen terveyden. Jos koiran käytöksessä huomataan selkeitä muutoksia, on tärkeää turvautua eläinlääkärin apuun.

Koiran liiallinen haukkuminen
 • Varoittaminen. Koiran aistit ovat hyvin herkät, ja eläin havaitsee vaaran ihmistä helpommin. Koira voikin haukkua varoittaakseen ihmistä tai toista eläintä uhasta tai vaarasta.
 • Stressi. Koira voi haukkua purkaakseen stressiä, ahdistusta tai patoutunutta energiaa. Se voi myös pyrkiä esittämään huolensa tiettyä henkilöä tai tilannetta kohtaan. Monet asiat voivat aiheuttaa koiralle stressiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muutto, uusi perheenjäsen tai se, että koiran perustarpeita ei tyydytetä.
 • Yksinäisyys tai tylsistyminen. Koirat ovat sosiaalisia eläimiä, jotka kaipaavat seuraa ja sosiaalista kanssakäymistä. Jotkut koirat tylsistyvät toisia helpommin ja tarvitsevat runsaasti virikkeitä ja aktivointia. Liikunnan ja aktivoinnin puutteen vuoksi kasautunut energia voi purkaantua liiallisena haukkumisena. Koira voi haukkua myös halutessaan omistajansa huomion.
 • Turhautuminen. Koirat kertovat usein turhautumisestaan haukkumalla. Kun koira haluaa jotakin, mihin se ei ylety tai mitä sen ei ole lupa saada, se hermostuu ja päästää pitkiä ja teräviä yksittäisiä haukahduksia.
 • Eroahdistus. Koiran eroahdistus on vahvasti yhteydessä yksinäisyyteen. Jos koira joutuu viettämään paljon aikaa yksin, se voi alkaa kärsiä eroahdistuksesta, joka saattaa aiheuttaa häiriökäytöstä, kuten räksytystä tai omistajan omaisuuden tuhoamista.
 • Sosiaaliset ongelmat. Huono sosiaalistaminen voi näkyä esimerkiksi ohikulkeville ihmisille ja autoille haukkumisena, kun koira pelkää uusia ja vieraita tilanteita.
 • Innostus. Moni koira haukkuu ollessaan hermostunut tai innostunut, joko positiivisella tai negatiivisella tavalla. Innostuneet haukahdukset yhdistyvät usein hännän heilutukseen tai kropan liikehdintään. Koira voi haukkua esimerkiksi, kun on aika syödä tai lähteä ulkoilemaan tai kun se tapaa lajitoverinsa.
 • Pelko. Traumaattiset kokemukset voivat aiheuttaa koiralle pelkotiloja tiettyjä tilanteita, ihmisiä tai esineitä kohtaan. Siinä missä osa koirista halvaantuu pelon voimasta, osa käyttäytyy levottomasti, vaeltelee ympäriinsä, haukkuu ja jopa hyppii.
 • Huono koulutus. Tämä on yleisimpiä liiallisen haukkumisen syitä. Näin tapahtuu, kun koira on tottunut siihen, että se voi käyttäytyä huonosti.
 • Omistushaluisuus. On yleistä, että koira käyttäytyy omistushaluisesti omistajaansa tai esineitä kohtaan, jos sitä ei ole sosiaalistettu tai koulutettu kunnolla.
 • Terveysongelmat. Näkö- ja kuulo-ongelmat ja muut sairaudet voivat lisätä haukkumista. Myös ikääntyminen ja ohimenevät vaivat voivat aiheuttaa tietyn tyyppistä haukkumista.
Koira haukkuu

Kuinka hillitä liiallista haukkumista?

 • Tärkeintä on luoda koiralle rauhallinen ja tasapainoinen ympäristö ja auttaa sitä tuntemaan olonsa turvalliseksi kaikissa tilanteissa. Tämä pätee paitsi kotiin, myös kaikkiin muihin ympäristöihin, joissa koira liikkuu.
 • On omistajan tehtävä varmistaa, että koiran perustarpeet täyttyvät. Ei riitä, että koira ruokitaan ja päästetään tarpeilleen muutaman kerran päivässä. Ollakseen onnellinen koira tarvitsee turvallisen elinympäristön, terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion, seuraa ja rakkautta, tarpeeksi liikuntaa, aktivointia ja virikkeitä sekä laadukasta terveydenhoitoa.
 • Koiraa ei saa koskaan rangaista haukkumisesta, sillä rankaiseminen ei opeta koiralle mitään, ja saa sen pahimmillaan pelkäämään ihmistä. Positiivinen vahvistaminen on aina paras tapa kouluttaa koiraa.
 • Tilanteita, joissa koira pelkää, turhaantuu tai stressaantuu, kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan. Myös tietyt leikit ja tilanteet kotona voivat turhauttaa koiraa.
 • Jos liiallinen haukkuminen johtuu eroahdistuksesta, yksinäisyydestä tai tylsistymisestä, täytyy omistajan selvittää, mikä ongelman aiheuttaa ja millaisilla toimilla se voidaan korjata.
 • Jos haukkuminen johtuu pelosta, on hyvä muistaa, että koira haukkuu vain suojellakseen itseään vaaralliseksi kokemaltaan tilanteelta. Omistaja voi pyrkiä omalla käytöksellään lievittämään lemmikin pelkoa.
 • Ikääntymiseen liittyvä näön tai kuulon heikkeneminen voi muuttaa koiran käytöstä ja saada sen tukeutumaan haukkumiseen. Tällaisessa tilanteessa koira tarvitsee erityistä huolenpitoa, ja on tärkeää, että se saadaan tuntemaan olonsa turvalliseksi. Vanhan koiran omistajalta vaaditaan rakkautta, ymmärrystä ja kärsivällisyyttä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.