Mitä vapaaehtoiset työntekijät tekevät eläinsuojissa?

Valitettavasti eläinsuojat ovat aina liian täynnä eläimiä, eikä niillä ole koskaan tarpeeksi rahaa. Eläintalot eivät voi toimia ilman vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka huolehtivat hylätyistä ja kaltoinkohdelluista eläimistä ja niiden asuintiloista.
Mitä vapaaehtoiset työntekijät tekevät eläinsuojissa?

Viimeisin päivitys: 21 elokuuta, 2020

Eläinsuojat hoitavat ja suojelevat hylättyjä ja kaltoinkohdeltuja eläimiä, ja niillä on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Vapaaehtoiset työntekijät ovat jokaisen eläintalon tärkein osa, sillä lähes kaikki eläintalot toimivat puhtaasti vapaaehtoisten työntekijöiden voimin.

Mitä vapaaehtoiset työntekijät tekevät eläinsuojissa?

Vapaaehtoiset työntekijät lahjoittavat eläinsuojille aikaansa ja vaivannäköään. He käyttävät vapaa-aikaansa ilman rahallista palkkiota huolehtiakseen eläinten hyvinvoinnista. Vapaaehtoiseksi työntekijäksi pääsy ei yleensä vaadi erityistä kokemusta, vaan riittää, että henkilöllä on aikaa, ja hän on valmis sitoutumaan tehtäviinsä.

Tilojen siivoaminen

Tilojen siivoaminen voi vaikuttaa ikävältä ja tylsistyttävältä tehtävältä, mutta se on ensisijaisen tärkeää eläinsuojassa elävien eläinten hyvinvoinnin kannalta. Tilat on siivottava päivittäin eläinten hygienian ja terveyden varmistamiseksi.

Mitä vapaaehtoiset työntekijät tekevät eläinsuojissa?

Moni vapaaehtoinen käyttää suurimman osan ajastaan nimenomaan siivoamiseen, sillä jokaisessa eläinsuojassa riittää pestäviä lattioita, pyyhittäviä tasoja ja putsattavia kissanhiekkalaatikoita. Myös ruoka- ja vesiastioiden tarkka peseminen on erittäin tärkeää eläinten terveyden kannalta.

Eläinten ruokkiminen

Vapaaehtoisten työntekijöiden tehtäviin kuuluu luonnollisesti myös eläinten säännöllinen ruokkiminen ja siitä huolehtiminen, että jokainen eläin saa tarpeeksi juuri sille sopivaa ravintoa.

Terveydestä huolehtiminen

Jokaisen eläinsuojan asukin terveydentilaa ja vointia tulee seurata, ja parhaita henkilöitä tehtävään ovat säännöllisesti tiloissa aikaansa viettävät vapaaehtoiset työntekijät. Eläimet täytyy madottaa, rokotuttaa ja leikkauttaa, ja jos niillä on terveysongelmia, ne on vietävä eläinlääkärin hoidettavaksi.

Ulkoilutus ja aktivointi

Jos kyse on eläinsuojasta, jossa elää koiria, näitä eläimiä on käytettävä kävelyllä, mikä kuuluu myös vapaaehtoisten työntekijöiden tehtäviin. Elämä eläintalon sisällä ja pihamaalla voi käydä koirille tylsäksi, ja ne nauttivat päästessään tutkimaan ja haistelemaan uusia paikkoja.

Mitä vapaaehtoiset työntekijät tekevät eläinsuojissa?

Olipa kyse mistä tahansa eläimistä, ne tarvitsevat seuraa ja aktiviteetteja. Näin ollen vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu myös eläinten leikittäminen, niiden silittäminen ja yleisesti ottaen seuran pitäminen.

Väliaikainen koti

Väliaikaiset kodit ovat tärkeä osa eläinsuojien toimintaa. Monet ihmiset tarjoavat väliaikaisen asuinpaikan kotia tarvitseville eläimille. Nämä henkilöt voivat olla eläinsuojassa töitä tekeviä vapaaehtoisia tai ulkopuolisia ihmisiä, jotka haluavat tukea eläintalon toimintaa ja auttaa eläimiä. He tarjoavat eläimelle asuinpaikan siihen asti, että eläimelle löytyy adoptoija ja lopullinen koti.

Varojen keruu

Eläinten kanssa aikaa viettävät ja eläinsuojan tiloista huolehtivat vapaaehtoiset ovat äärimmäisen tärkeitä toiminnan ylläpitämiseksi ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Usein unohtuu, että myös varojen hankkiminen on aivan yhtä tärkeää, sillä yksikään eläinsuoja ei voi jatkaa toimintaansa ilman ruokaa, terveyspalveluita, lääkkeitä ja varoja laskujen maksamiseen.

Mitä vapaaehtoiset työntekijät tekevät eläinsuojissa?

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi eläinsuojissa on myös paljon muuta tehtävää, ja jokainen haluava voi auttaa eläintaloja ja niiden asukkeja. Vapaaehtoisena toimiminen ei tarkoita pelkkää eläinten ruokkimista tai tilojen siivoamista, vaan jokainen voi hyödyntää omia taitojaan eläinten hyväksi.

Eläinsuojien tilat vaativat ylläpitoa, ja remonttitaitoiset henkilöt voivat tarjoutua suorittamaan erilaisia pieniä korjaustoimenpiteitä tai esimerkiksi rakentaa aitauksia koirille, häkkejä linnuille ja kiipeilypuita kissoille.

Jos fyysiset työt eivät ole lähellä sydäntä, lähes jokaisella eläinsuojalla on oma verkkosivustonsa, jonka ylläpitämiseen ja päivittämiseen tarvitaan aiheen tuntevia henkilöitä. Myös erilaisiin tapahtumiin tarvitaan apukäsiä aina mainosten jakamisesta vieraiden palvelemiseen. Tehtäviä on valtava määrä, ja jokaiselle halukkaalle löytyy varmasti mieleinen työ.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.