Onko koiralla tunneälyä?

Onko koiralla tunneälyä?

Viimeisin päivitys: 20 huhtikuu, 2019

Koirien tiedetään kykenevän yhteen jos toiseenkin asiaan, ja ajan kuluessa on käynyt yhä selvemmäksi, että koirilla on monia samoja ominaisuuksia kuin ihmisillä. Tänä päivänä koirien tiedetään kokevan tunteita ja ymmärtävän ison osan siitä, mitä niille sanotaan. Moni koiranomistaja saattaa kuitenkin miettiä, onko koiralla tunneälyä samassa merkityksessä kuin ihmisillä.

Koiran tunteet ja tunneäly

Monen muun asian tavoin ihminen ja koira jakavat saman tyyppisen aivojen ja limbisen järjestelmän rakenteen. Limbinen järjestelmä on aivoalueiden joukko, joka osallistuu muun muassa tahdosta riippumattomien toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn sekä yhdistää erilaisia tunnetiloja muistiin tallentuneisiin fyysisiin tuntemuksiin.

Tämä voi olla syynä siihen, että ihmiset ovat niin läheisiä koiriensa kanssa – me ymmärrämme koirien tunteita ja koirat ymmärtävät meidän tunteitamme. Esimerkiksi Wienin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa koiran tunnistavan ihmisen tunteet ja osaavan kertoa, onko henkilö iloinen, surullinen vai vihainen. Tämän lisäksi koira osaa reagoida näihin tunteisiin.

Onko koiralla tunneälyä?

Vastaus kysymykseen, onko koiralla tunneälyä, on siis kyllä, ja tämä on syy, miksi ihminen pystyy luomaan tähän eläimeen niin erityisen suhteen. Koiran aivojen aktiivisuus lisääntyy sen ollessa lähellä omistajaansa tai omistajan palatessa kotiin, puhuessa tai elehtiessä.

Onko koiralla tunneälyä?

Kyky omaksua, havaita, ymmärtää ja säädellä omia ja muiden tunteita ei siis ole ainoastaan ihmisen ominaisuus. Vaikuttaa siltä, että koira pystyy tunnistamaan omat tunteensa (itsetietoisuus), hallitsemaan ja muokkaamaan mielialaansa (itsesäätely), edistämään toimintaa (motivaatio), ymmärtämään ympärillä olevien tunteita (empatia) ja rakentamaan sosiaalisia suhteita.

Koira on esi-isänsä suden tavoin laumaeläin. Yksilöillä on laumassa selkeät roolit, ja suhteet ja hierarkia muodostuvat ryhmän hyvinvoinnin takaamiseksi. Koiralle omistaja on osa laumaa – ja lauman johtaja – ja siten eläin on empaattinen omistajaansa kohtaan. Koira yrittää paitsi ymmärtää ihmisen sanoja ja käskyjä, myös käsittää, kuinka toimia, jos omistajalle tapahtuu jotain.

Aivan kuten sudet, myös koirat havaitsevat lauman jäsenen olevan surullinen, vihainen tai väsynyt. Koira jopa haukottelee samaan aikaan omistajansa kanssa, mikä osoittaa voimakasta tunnetason yhteyttä.

Koira ja ihminen ovat eläneet rinnakkain vuosisatojen ajan, ja tänä päivänä koira on monelle omistajalle perheenjäsen. Tullakseen toimeen elinkumppaneidensa kanssa, koiralle on täytynyt kehittyä uusi kyky, eli tunneäly.

Tunneälyn oppitunteja koirilta

Ihminen voi opettaa lemmikilleen monia asioita, mutta myös koira voi olla ihmiselle erinomainen opettaja, mitä tulee tunneälyyn.

1. Enemmän läsnä

Koiran lähtiessä kävelylle, ainoa asia, jota se ajattelee, on kävelyllä oleminen. Eläin haistelee ja tutkii ympäristöään ja nauttii sen tarjoamista ärsykkeistä. Jos on tarpeen, koira on välittömästi valpas vaaran uhatessa.

Onko koiralla tunneälyä?

2. Pienistä asioista nauttiminen

Palatessasi kotiin stressaavan päivän jälkeen, koirasi kohtelee sinua kuin olisit maailman upein asia. Se hyppii, haukkuu ja heiluttaa häntäänsä – kuka muu perheenjäsenesi tervehtii sinua näin?

3. Empaattisuus

Tämä saattaa johtua siitä, että koira osaa tyhjentää mielensä ja keskittyä tärkeimpiin asioihin. Se saattaa tulla sinuun kiinni ollessasi sairas, väsynyt tai surullinen ja muistuttaa omalla tavallaan, että et ole yksin.

4. Ei ennakkoluuloja

Ihmiset käyttävät valitettavan ison osan elämästään pahaa toisista puhuen, tuomiten ennakkoluulojen perusteella ja osoittaen toisten vikoja. Koira käyttäytyy täysin päinvastoin. Se ei välitä, millaiset vaatteet ihmisellä on päällään tai onko tällä meikkiä kasvoissaan tai selluliittia jaloissaan. Koira rakastaa omistajaansa ehdoitta, ja tämä on tärkein asia eläimen elämässä.

Kaikki yllä kuvaamamme asiat tekevät selväksi sen, että koiralla tosiaankin on tunneälyä – vai mitä mieltä olet?

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Omistajaansa vihaavat koirat – onko sellaisia olemassa?
My AnimalsLue se täällä My Animals
Omistajaansa vihaavat koirat – onko sellaisia olemassa?

Koiran ja ihmisen suhde ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Uskoisitko, että omistajaansa vihaavat koirat ovat tosiasia?