Varisten kognitiiviset taidot

Varikset tunnetaan älykkäinä lintuina, joiden kognitiiviset taidot ovat verrattavissa monien kädellisiin kuuluvien lajien vastaaviin kykyihin.
Varisten kognitiiviset taidot

Viimeisin päivitys: 23 syyskuuta, 2020

Varikset, puhekielessä varislinnut, on suuri lintuheimo, johon kuuluu 22 sukua ja 126 lajia, joista Suomessa pesii kahdeksan, eli varis, harakka, korppi, kuukkeli, naakka, närhi, pähkinähakki ja mustavaris. Lajit ovat keskenään eri näköisiä ja niillä on erilaisia tapoja, mutta kaikkia niitä yhdistävät oppivaisuus, älykkyys ja kekseliäisyys. Varisten kognitiiviset taidot ovat kehittyneemmät ja etuaivot suuremmat kuin millään muulla lintuheimolla.

Varisten kognitiiviset taidot

Varikset ovat älykkäitä lintuja, joiden tiedetään muun muassa tunnistavan ihmiset kasvojen perusteella ja tekevän johtopäätöksiä 5-7-vuotiaan lapsen kaltaisesti. Tutkimusten mukaan varislinnuilla on esimerkiksi seuraavanlaisia kykyjä:

 • Ne kykenevät analogiseen päättelyyn. Varikset osaavat yhdistää faktoja ja kokemuksia aikaisempiin kokemuksiin, vaikka näiden välillä ei ole yhteyttä. Analogisella päättelyllä tarkoitetaan sitä, että tutkittavat ilmiöt ovat tarkasteltavan aiheen kannalta relevanteissa suhteissa samanlaiset. Näistä suhteista päätellään, että ilmiöillä on myös muissa suhteissa samanlaisia ominaisuuksia, vaikka niitä ei olisi vielä havaittu.
 • Niillä on episodinen muisti. Variksilla voi olla hyvin selkeitä muistoja niiden aikaisemmin kokemista tilanteista.
 • Niillä on työmuisti. Kädellisten kognitiiviset kyvyt ovat työmuistin, lähimuistin ja informaation käsittelyn ansiota. Muut henkiset taidot, kuten kyky suunnitella ja kognitiivinen joustavuus, ovat suoraan riippuvaisia työmuistista. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että myös variksille on evoluution myötä kehittynyt erinomainen työmuisti, joka vastaa jopa kädellisten vastaavaa muistia.
 • Ne ratkovat monimutkaisia ongelmia. Kehittyneet kognitiiviset taidot auttavat variksia jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa. Nämä linnut osaavat esimerkiksi rakentaa työkaluja sen perusteella, millaisia välineitä ne ovat aikaisemmin käyttäneet tai nähneet lajitoverinsa käyttävän vastaavissa tilanteissa. Varikset pystyvät ratkaisemaan ongelmia, joiden ratkaisu vaatii useiden vaiheiden suorittamisen tietyssä järjestyksessä.
 • Ne käyttävät työkaluja. Varisten tiedetään hyödyntävän erilaisia työkaluja ongelmien ratkaisemisessa.
 • Niiden sosiaalinen vuorovaikutus on monimutkaista. Varikset osaavat tulkita muiden varisryhmien sosiaalista dynamiikkaa ja ymmärtävät oman parvensa ja sen ulkopuolisten lintujen keskinäisiä suhteita. Varisten poikasten tiedetään viettävän verrattain pitkän ajan vanhempiensa seurassa ennen lopullista itsenäistymistä, ja tämän jälkeenkin varikset viihtyvät lajitovereidensa seurassa. Tutkijoiden mukaan variksiin pätee sama kuin ihmisiin, eli sosiaalisessa ryhmässä eläminen on kasvattanut niistä älykkäitä olentoja.
 • Ne tunnistavat oman ja lajitovereidensa mielentilan. Varikset tunnistavat itsensä peilistä ja osoittavat näin tietävänsä, miltä itse näyttävät. Ne myös tunnistavat lajitoverinsa ja erottavat jopa ihmiset toisistaan kasvonpiirteiden avulla.
Varikset ovat älykkäitä eläimiä

Eri varislinnuilla on erilaisia kykyjä

 • Korpit ovat paitsi älykkäitä, myös leikkisiä lintuja, jotka kykenevät harkintaan, itsehillintään ja jopa tekemään vaihtokauppoja ihmisten kanssa. Korpit kommunikoivat keskenään tietyillä äänillä, mutta ovat myös taitavia matkimaan lähes mitä tahansa ääniä.
 • Varikset ovat uteliaita lintuja, jotka oppivat nopeasti, tekevät johtopäätöksiä ja osaavat käyttää työkaluja.
 • Vanhan uskomuksen mukaan kiiltävät esineet houkuttelevat harakoita. Tämä ei tosiasiassa pidä paikkaansa, mutta nämä valppaat linnut ovat kylläkin innokkaita keräilijöitä.
 • Naakat ovat sosiaalisia, isoissa parvissa viihtyviä pieniä varislintuja, jotka käyttävät kommunikoidessaan paitsi ääntään ja eleitään, myös silmiään. Ne osaavat valmistaa ja käyttää työkaluja, minkä lisäksi ne muistavat hyvin oppimiaan asioita ja opettavat niitä myös lajitovereilleen.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Balakhonov, D., Rose, J. Crows Rival Monkeys in Cognitive Capacity. Sci Rep 7, 8809 (2017).
 • Massen, J., Pašukonis, A., Schmidt, J. et al. Ravens notice dominance reversals among conspecifics within and outside their social group. Nat Commun 5, 3679 (2014).
 • elbert SA, Singh PJ, Gray RD, Taylor AH (2015) New Caledonian Crows Rapidly Solve a Collaborative Problem without Cooperative Cognition. PLoS ONE 10(8)

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.