Ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä?

Jos olet joskus miettinyt, ymmärtääkö koira ihmistä, voit lopettaa pohdiskelun, sillä nyt asiasta on selkeitä todisteita. Tuore tutkimus on nimittäin vahvistanut, että koira pystyy ymmärtämään ihmisen ilmeitä ja niiden taustalla olevia tunteita.
Ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä?

Viimeisin päivitys: 11 marraskuuta, 2019

Vastaus kysymykseen siitä, ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä, on kyllä. Kuka tahansa koirien kanssa aikaa viettänyt tietää ilman tutkimuksiakin, että nämä eläimet ovat asiantuntijoita ihmisen tunteiden tulkitsemisessa. Useimmilla omistajilla onkin kosolti tarinoita siitä, miten lemmikki on eri tilanteissa ymmärtänyt ihmisystävänsä olevan esimerkiksi surullinen ja tarvitsevan läheisyyttä.

Ihmiset ja koirat ovat eläneet rinta rinnan tuhansien vuosien ajan. Onkin siis ymmärrettävää, että ajan kuluessa ihminen ja koira ovat oppineet viestimään keskenään eri tavoin. Useat tutkimukset vahvistavat, että näiden kahden lajin välisessä viestinnässä on suurilta osin kyse ihmisen kasvojen ilmeistä. Tämä tarkoittaa sitä, että koiran ja ihmisen välisessä kommunikaatiossa on hyvin oleellista se, miten eläin lukee ihmisen kasvoilla näkyviä merkkejä.

Yksi tuore tutkimus paljastaa, kuinka selkeä on koiran ihmiseen muodostama yhteys. Tämä tutkimus osoittaa myös sen, että koirat käyttävät aivojensa eri osia käsitelläkseen ihmisen erilaisia tunteita.

Ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä ja tunteita?

Tutkijat selittävät, että jos koira kääntää päätään vasemmalle, se saattaa kyseisellä hetkellä havaita ihmisen olevan vihainen, peloissaan tai iloinen. Jos taas ihmisen kasvoilla on yllättyneisyydestä kertova ilme, koira usein kääntää päätään oikealle. Koiran sydämen lyöntinopeus kasvaa sen nähdessä henkilön, jolla on huono päivä. Näin kertovat Learning & Behavior -lehdessä julkaistun tutkimuksen tekijät.

Koirat ovat eläneet ihmisten rinnalla jo tuhansia vuosia, ja ovat tänä aikana oppineet taitoja, joiden kautta ne pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa ja viestimään ihmisen kanssa. Eräät tuoreet tutkimukset kuvaavat, miten koiran aivot havaitsevat ihmisen tunteista kertovia merkkejä tämän äänessä, hajussa, ryhdissä ja kasvojen ilmeissä.

Ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä?

Miten tutkimus suoritettiin ja mitä se paljasti?

Yllä mainitussa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten koira käyttäytyy, kun sille näytetään tietynlaisia valokuvia. Nämä kuvat esittivät kahden aikuisen – naisen ja miehen – kasvoja, joilla oli erilaisia ilmeitä. Tutkimuksessa oli mukana 26 koiraa, ja testit suoritettiin koirien syödessä.

Kuvat asetettiin strategisesti eläinten näkökentän reunalle. Jokaisessa kuvassa oli ihmisen kasvot, joilla oli joko neutraali tai ihmisen perustason tunnetta kuvaava ilme. Nämä kuusi perustason tunnetta ovat viha, pelko, ilo, suru, yllättyminen ja inho.

Koirien reaktio oli voimakkaampi ja sydämen lyöntinopeus korkeampi, kun niille näytettiin kuvia, joissa ihmisen kasvoilla oli esimerkiksi vihasta, pelosta tai ilosta kertova ilme. Niiltä kesti myös kauemmin ryhtyä uudelleen syömään näiden kuvien näkemisen jälkeen. Koiran sydämen lyöntinopeus näyttäisi kertovan, että eläin koki suurempaa stressiä tilanteessa.

Ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä?

Lisäksi koirat käänsivät usein päätään vasemmalle nähdessään ihmisen kasvoilla vihasta, pelosta tai ilosta kertovan ilmeen. Kun ihmisen ilme oli yllättynyt, koira käänsi päätään oikealla, minkä oletetaan johtuvan siitä, että eläin kokee tämän rentona ja ei-uhkaavana ilmeenä.

Nämä tutkimustulokset tukevat käsitystä epäsymmetrisen tunnemodulaation ilmenemisestä koirien aivoissa. Tämä auttaa koiria käsittelemään ihmisen perustason tunteita. Tutkijoiden mukaan negatiiviset tunteet ovat selvästi stimuloivia ja vaikuttavat tulevan käsitellyiksi koiran aivojen oikealla puolella, kun taas suurin osa positiivisista tunteista käsitellään aivojen vasemmalla puolella.

Koirat ovat sosiaalisia eläimiä

Tutkimusten mukaan kyky tunnistaa muiden yksilöiden tunteita on tärkeä, ja sillä on iso rooli siinä, kun luodaan ja pidetään yllä sosiaalisia suhteita ryhmissä elävien eläinten keskuudessa. Tämä kyky mahdollistaa sen, että eläin arvioi oikein toisten yksilöiden motiiveja ja aikeita, ja tämän tuloksena eläin pystyy mukauttamaan käytöstään sosiaalista vuorovaikutusta vaativissa tilanteissa.

Ihmiselle ilmeet ovat tietysti hyvin tärkeitä tiedon saannin kannalta, ja koska koira on elänyt lähellä ihmistä jo pitkään, sen sosio-kognitiiviset taidot ovat ainutlaatuiset. Näin koirat voivat viestiä tehokkaasti ihmisten kanssa.

Älä siis enää epäile sitä, ymmärtääkö koira ihmisen ilmeitä ja tunteita, sillä tieteelliset tutkimukset vahvistavat asian paikkansapitävyyden.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.