Käyttöehdot

Espanjan orgaanisessa laissa 15/1999 19. joulukuuta määritellyn henkilötietolain mukaan, GRUPO M CONTIGO S.L. (CIF B37527900) ilmoittaa käyttäjälle henkilökohtaisia tietoja tallentavista tiedostoista.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Henkilötietojen lähettäminen on pakollista sellaisissa tapauksissa, kun käyttäjään täytyy saada yhteys tai jos käyttäjä haluaa tietoja palveluista tai tuotteista. Käyttäjä, jolle tiedot kuuluvat, todistaa, että hän on vähintään 14-vuotias.

Jos käyttäjä kieltäytyy antamasta henkilötietojaan tai kieltäytyy yksityisyyden suojan menettelytavasta, ei henkilö voi kirjautua tai rekisteröityä palveluun, tai tilata sen palveluita tai tuotteita.

Espanjan orgaanisessa laissa 15/1999 13. joulukuuta määritellyn henkilötietolain mukaan ilmoitamme, että palvelun kautta lähetetyt henkilötiedot tallennetaan GRUPO M CONTIGO S.L.:n järjestelmään, joka on rekisteröity osoitteeseen Concejo 13, 37002, Salamanca. Henkilötiedot tallennetaan järjestelmään noudattamalla Development Regulations LOPD:in sanelemia turvallisuusprotokollia (1720/2007, 21. joulukuuta).

Tietojen oikeellisuus

Käyttäjä hyväksyy, että vastuu palvelun kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta, todenmukaisuudesta ja virheettömyydestä kuuluu täysin käyttäjälle. GRUPO M CONTIGO S.L. ei ole millään tapaa vastuussa lähetetyistä tiedoista.

Käyttäjä takaa ja on vastuussa henkilötietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä, ja lupaa pitää tiedot päivitettyinä.

Käyttäjä suostuu toimittamaan todelliset ja täysinäiset tiedot rekisteröityessään sivulle tai tilatessaan sen palveluita.

GRUPO M CONTIGO S.L. ei vastaa kolmansien osapuolien tarjoamien tietojen oikeellisuudesta, eikä siis vastaa hypoteettisista menetyksistä, joita voi syntyä kyseisten tietojen käyttämisestä.

GRUPO M CONTIGO S.L. ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaurioista, joita käyttäjä voi kokea virheellisten tai puutteellisten tietojen johdosta, jotka on annettu GRUPO M CONTIGO S.L.:n käyttöön.

Käyttäjätietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa

GRUPO M CONTIGO S.L. ei jaa tietoja kolmansien osapuolien käyttöön. Jos käyttäjätietoja vapautetaan kolmannen osapuolen käyttöön, tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta ennen tietojen luovutusta.

Kaikki käyttäjätietoihin liittyvät kysymykset (pääsy käyttäjätietoihin, muutokset jne.) voi lähettää postilla GRUPO M CONTIGO S.L.:lle osoitteeseenConcejo 13, 37002, Salamanca, Espanja tai englanniksi sähköpostilla osoitteeseen info@myanimals.com/fi (lisää aihekenttään “Information Protection”.) Jos käyttäjä haluaa päästä käsiksi käyttäjätietoihin, käyttäjän tulee Espanjan lain mukaan (1/1998 19. tammikuuta) todistaa henkilöllisyytensä GRUPO M CONTIGO S.L.:lle joko skannaamalla henkilöllisyystodistuksensa tai muulla laillisella tavalla.

Tietojen suojaaminen

GRUPO M CONTIGO S.L. noudattaa ja ylläpitää LOPD:n määrittelemiä (RD 1720/2007) tietosuojamenetelmiä ja turvallisuusprotokollia. Tämän lisäksi palvelu hyödyntää lisämenetelmiä, kuten uusimman sukupolven palomuureja, käyttäjätietojen salausta ja muita järjestelmiä, jotka on suunniteltu estämään palvelun väärinkäyttö, muutokset, luvaton käyttö ja henkilötietovarkaus.

GRUPO M CONTIGO S.L. ei ole vastuussa mahdollisista menetyksistä tai vaurioista, jotka voivat syntyä palvelun väärinkäytöstä, poistoista, häiriöistä, tietokoneviruksista, puhelinlinjojen häiriöistä tai ulkopuolisten lähteiden aiheuttamista palvelun käyttökatkoista tai häiriöistä. GRUPO M CONTIGO S.L. ei ole vastuussa palvelun viivästymisestä tai tukkiutumisesta puutteiden takia tai palvelun ylikuormittumisesta puhelinlinjojen, CIP:in (Center of Information Processing, Internetjärjestelmän tai muiden elektronisten järjestelmien johdosta. GRUPO M CONTIGO S.L. ei myöskään ole vastuussa mahdollisista kolmansien osapuolien aiheuttamista laittomista tietomurroista tai häiriöistä aiheutuvista vaurioista.

Palvelun käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäjä takaa, että hänelle on kerrottu henkilötietojen käsittelystä ja suojelusta palvelun käytön yhteydessä ja että käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt GRUPO M CONTIGO S.L.:n käyttöehdot.

GRUPO M CONTIGO S.L. varaa kaikki oikeudet muuttaa käyttöehtoja uuden lainsäädännön, oikeustieteen ja alan käytäntöjen mukaan. GRUPO M CONTIGO S.L. takaa ilmoittavansa käyttäjille mahdollisista muutoksista palvelusivullaan kohtuullisen aikaisin ennen uusien muutosten käytäntöönpanoa.