5 vinkkiä onnistuneeseen kävelylenkkiin koiran kanssa

Koirat ovat taitavia lukemaan ihmisten elekieltä ja tunteita, ja lemmikin kanssa ulkoiltaessa onkin tärkeä pysyä rauhallisena ja jämäkkänä. Koiralle on annettava selkeitä käskyjä ja se kannattaa aina palkita hyvästä käytöksestä.
5 vinkkiä onnistuneeseen kävelylenkkiin koiran kanssa

Viimeisin päivitys: 25 joulukuuta, 2020

Useimmat koiranomistajat nauttivat lemmikkinsä kanssa ajan viettämisestä ja ulkoilemisesta, ja kävelylenkit ovat usein myös koiran päivän kohokohta. Totuus kuitenkin on, että virheet koiran kävelytyksessä ovat yleisiä, eikä lemmikin ulkoiluttaminen ole aivan niin yksinkertainen tehtävä kuin voisi kuvitella. Tilanteen helpottamiseksi jaamme alla viisi vinkkiä onnistuneeseen kävelylenkkiin koiran kanssa.

5 vinkkiä onnistuneeseen kävelylenkkiin koiran kanssa

Yhdessä ulkoileminen on koiralle äärimmäisen tärkeää sekä sen fyysisen että henkisen hyvinvoinnin kannalta. Osa omistajista uskoo, että lemmikille riittää muutaman minuutin ulkoilu, jonka aikana se saa tehdä tarpeensa, mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa minkään koiran kohdalla. Koiran ulkoiluttaminen vaatii huomattavasti enemmän vaivannäköä, sillä kävelylenkkien tulee olla niin pitkiä, että eläin saa purettua energiaansa, rentouduttua ja tutustuttua ympäristöönsä.

Joissain tapauksissa ulkoileminen onnistuu ilman minkäänlaisia ongelmia, mutta pahimmassa tapauksessa kävelylenkit ovat täynnä hihnan vetämistä, haukkumista, tottelemattomuutta ja jopa aggressiivista tai pelokasta käytöstä. Tämän tyyppiset ongelmat ovat onneksi ratkaistavissa, mutta vaativat omistajalta kärsivällisyyttä, vaivannäköä ja johdonmukaisuutta.

1. Pysy rauhallisena

Ulkoiltaessa on hyvä pitää mielessä, että koirat ymmärtävät ihmisten tunteita ja käyttäytyvät niiden mukaisesti. Lemmikki siis pysyy todennäköisemmin rauhallisena, kun omistaja on rauhallinen. Ihmisen elekieli, äänensävy ja jopa hengitystapa ovat koiralla merkkejä siitä, miten käyttäytyä. Jos omistaja on jännittynyt, koirakin hermostuu ja etsii jatkuvasti ympäristöstä vaaran merkkejä, eikä pysty keskittymään omistajan ohjeisiin ja ulkoilusta nauttimiseen.

5 vinkkiä onnistuneeseen kävelylenkkiin koiran kanssa

2. Käytä talutushihnaa

Talutushihnan käyttäminen on tärkeää, vaikka koiran kanssa käveltäisiin vain lyhyt lenkki korttelin ympäri tai ulkoiltaisiin rauhallisella alueella. Laissa määrätään, että koirat on pidettävä kytkettyinä taajama-alueella. Taajamissa ne saavat liikkua vapaina ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla.

Sen lisäksi, että talutushihna auttaa omistajaa pitämään koiran lähellään ja turvassa, se on tärkeä apuväline koulutuksessa, ollen viestinnän väline omistajan ja lemmikin välillä. Vaikka koira käyttäytyisi tavallisesti hyvin ja tottelisi omistajaansa, sen vaistot voivat ottaa vallan esimerkiksi toisen eläimen ilmestyessä näköpiiriin. Tällöin se saattaa lähteä takaa-ajoon tai käyttäytyä aggressiivisesti. Koira saattaa myös pelästyä esimerkiksi kovaa ääntä ja karata sen vuoksi omistajaltaan.

Lyhyt talutushihna on hyvä valinta etenkin koulutuksen alkuvaiheessa, sillä se auttaa koiran kontrolloimisessa – erityisesti, jos kyseessä on isokokoinen eläin. Omistajan on muistettava, että kovaa hihnasta vetäminen ja nykiminen ei opeta koiralle mitään, vaan päinvastoin aiheuttaa stressiä ja pahimmassa tapauksessa vahingoittaa eläintä. Jos koira vetää, se tulee opettaa pois tästä huonosta tavasta. Tehtävää voi helpottaa esimerkiksi hankkimalla vedonestovaljaat.

3. Opeta koira kävelemään vierelläsi

Ulkoilua harjoiteltaessa koira kannattaa opettaa kävelemään vierellä, jotta se on jatkossakin helppo käskeä tuolle paikalle tarvittaessa. Monet ajattelevat, että koiran tulisi kävellä aina tiukasti omistajansa oikealla tai vasemmalla puolella, mutta monien asiantuntijoiden mukaan on täysin omistajan oma valinta, missä hän haluaa koiran kulkevan lenkkien aikana, kunhan se on kytketty talutushihnaan, eikä siitä ei aiheudu vaaratilanteita tai haittaa muille ulkoilijoille.

5 vinkkiä onnistuneeseen kävelylenkkiin koiran kanssa

Kävelylenkkien tarkoituksena on tarjota koiralle paitsi liikuntaa, myös mahdollisuus ympäristöön tutustumiseen, minkä vuoksi koiran olisi hyvä saada liikkua mahdollisimman paljon omaan tahtiinsa. Pitkän talutushihnan käyttö onnistuu kuitenkin vasta, kun koiraa on koulutettu niin, että se osaa käyttäytyä halutusti.

4. Anna selkeitä käskyjä

Kuten jokainen laumaeläin, myös koira tarvitsee itselleen johtajan, joka kertoo sille, kuka on vastuussa laumasta ja mitä tietä lauma kulkee. Jos omistaja ei ota laumanjohtajan paikkaa, koira pyrkii ottamaan sen itselleen, mikä ei ole hyväksi kummallekaan osapuolelle.

Koiralle kannattaa alkaa opettaa peruskäskyjä jo sen ollessa nuori. Sen ei tarvitse oppia kaikkia maailman temppuja, mutta on tärkeää, että se osaa esimerkiksi pysyä paikallaan ja tulla käskystä luokse. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja myös turvallisuuden kannalta yhdessä ulkoiltaessa.

5. Palkitse koira hyvästä käytöksestä

Rankaiseminen tai huutaminen ei opeta koiralle mitään, vaan positiivinen vahvistaminen on aina tehokkain tapa kouluttaa koiraa. Tämä tarkoittaa sitä, että koira palkitaan välittömästi sen tehtyä jotain toivotulla tavalla. Palkinto kannattaa valita lemmikin mieltymysten mukaan. Ruoka motivoi suurinta osaa koirista, mutta joidenkin kohdalla silittäminen, lempeä sana tai suosikkilelun saaminen toimii yhtä hyvin tai jopa paremmin.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.