Mikä on älykkäin kissarotu?

Monen tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka älykkäitä kissat ovat. Vaikka tulokset eivät olekaan täysin selviä ja yksinkertaisia, niiden pohjalta on voitu arvioida, miten eri kissarotujen älykkyys eroaa toisistaan.
Mikä on älykkäin kissarotu?

Viimeisin päivitys: 13 joulukuuta, 2019

Aivan kuten monet koiranomistajat suosivat tiettyjä koirarotuja, myös monella kissaihmisellä on omat suosikkikissarotunsa. Ulkonäkö on usein tärkeimpiä kriteereitä lemmikkiä valittaessa, mutta rotu vaikuttaa tietysti myös kissan luonteeseen. Mutta vaikuttaako se myös älykkyyteen, ja onko mahdollista osoittaa, mikä on älykkäin kissarotu?

Tutkimuksissa on saatu selville, että tietyt kissarodut ovat tosiaan älykkäämpiä kuin toiset. Jatka lukemista ja saat tietää lisää siitä, minkälaista kissan älykkyys on ja miten se vaihtelee eri rotujen välillä.

Miten kissan älykkyys voidaan määrittää?

Vuonna 2009 tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin kissojen kykyä laskea esineitä. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että kissat eivät ole erityisen hyviä laskemaan – kun taas koirat pärjäävät tällä osa-alueella paremmin.

Toisessa kokeessa pyrittiin tarkastelemaan kissojen ongelmanratkaisukykyä. Asiantuntijat saivat huomata, että koira kääntyi ongelman edessä omistajansa puoleen saadakseen apua. Kissat sen sijaan jatkoivat sinnikkäästi yrittämistä.

Mikä on älykkäin kissarotu?

Siitä huolimatta, että kokeissa kirjattiin ylös monenlaisia reaktioita, yksikään tutkimuksista ei tuottanut selkeää tietoa kissan älykkyydestä. Tutkimusten ansiosta on kuitenkin saatu sellaista tietoa, jonka perusteella voidaan pyrkiä selvittämään, ovatko tietyt kissarodut älykkäämpiä kuin toiset. Seuraavassa esittelemme muutamia esimerkkejä tutkimusten tuloksista.

Sosiaaliset taidot

Kissojen ja koirien sosiaaliset elämät poikkeavat toisistaan siinä, että koirat ovat ulospäinsuuntautuneempia ja yleisesti ottaen vastaanottavaisempia ihmisiä kohdatessaan. Tämä johtunee siitä, että koirat ovat riippuvaisempia ihmisistä kuin kissat.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kissa olisi älykäs, vaan osoittaa ainoastaan sen, että kissat ovat koiria itsenäisempiä eläimiä.

Muisti ja päivittäiset rutiinit

Kissat ja koirat pystyvät hyödyntämään muistiaan, mitä tulee arjen rutiinien hallintaan. Ne tietävät esimerkiksi milloin ja missä omistaja antaa niille ruokaa.

Kissa nauttii rutiineista, ja pienetkin muutokset voivat vaikuttaa siihen negatiivisesti. Omistajan kannattaa tarkkailla lemmikkiään ja seurata, miten se reagoi muutoksiin ja kuinka pitkään siltä vie ottaa uudet tavat osaksi omaa rutiiniaan.

Muisti ja oppiminen

Muisti liittyy läheisesti oppimiskykyyn. Ylpeä ja itsenäinen eläin, kuten kissa, ei aina reagoi toivotulla tavalla omistajan ohjeisiin. Joku voisikin kuvitella, ettei kissa ole älykäs, kun se jättää omistajan koulutusyritykset omaan arvoonsa. Välinpitämättömyyttä ei kuitenkaan tule sekoittaa älykkyyden puutteeseen.

Mikä on älykkäin kissarotu?

Mikä on älykkäin kissarotu?

Yllä mainittujen ominaisuuksien perusteella voidaan siis arvioida, miten älykäs oma lemmikki on – olipa se minkä rotuinen tahansa. Tietyt kissarodut kuitenkin ovat asiantuntijoiden mukaan toisia älykkäämpiä. Älykkäiksi kissoiksi on mainittu esimerkiksi seuraavat:

  • Siamilainen
  • Burma
  • Turkkilainen angora
  • Abessinialainen

Useimmiten voidaan kuitenkin sanoa, että yksittäisen kissan persoonallisuus on se tekijä, joka luo vaikutelman tavallista korkeammasta älykkyydestä. Vaikka edellä kuvatun kaltaisia listoja kissarotujen älykkyydestä voidaan esittää, niiden ongelma on se, että asiantuntijat luokittelevat rotujen älykkyyden objektiivisesti, eivätkä ota huomioon kaikkia niitä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kissan kognitiiviseen kehitykseen.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.