4 yleistä kissojen käytösongelmaa

4 yleistä kissojen käytösongelmaa

Viimeisin päivitys: 17 heinäkuuta, 2021

Ongelmakäyttäytymisellä tarkoitetaan sellaista kissan käytöstä, joka on haitallista joko omistajalle tai kissalle itselleen. Koirien kohdalla käytöshäiriöistä puhutaan nykyään kohtalaisen paljon, mutta monet tulkitsevat vieläkin kissojen ei-toivotun käytöksen olevan vain osa näiden itsenäisten ja itsepäisten eläinten luonnetta. Tosiasiassa esimerkiksi vääriin paikkoihin merkkailu on yleensä merkki lääketieteellisestä ongelmasta, stressistä tai muusta syystä, johon on syytä puuttua. Tänään jaamme neljä yleistä kissojen käytösongelmaa, joista jokaiseen on tärkeä reagoida.

4 yleistä kissojen käytösongelmaa

On hyvä pitää mielessä, että omistajan mielestä huono käytös ei välttämättä ole kissalle epänormaalia. Iso osa ongelmalliseksi koetusta käyttäytymisestä on kissoille normaalia ja luonnollista, mutta sen toteuttamistapa tai -ympäristö on ihmisen mielestä sopimaton. Esimerkiksi aggressiivinen käytös, vääriin paikkoihin virtsaaminen ja esineiden toistuva raapiminen ovat normaaleja kissan käyttäytymisvasteita ympäristön muutoksiin, mutta ihmiset näkevät tällaisen käytöksen ongelmallisena.

Kissan käytösongelmien taustalla on usein stressi. Tilapäinen stressi ei ole kissalle vaaraksi, mutta jatkuvalle stressille altistuva kissa voi usein erittäin huonosti. Kissalle stressiä aiheuttavia tekijöitä voi olla vaikea havaita ja tulkita. Stressiä voivat aiheuttaa helpottavasti huomattavat asiat, kuten muutto, perheenjäsenen jatkuva poissaolo, uusi ihmis- tai eläinperheenjäsen, vuodenaikojen vaihtuminen tai eläinlääkärikäynnit, mutta koska kissa on herkkä eläin, se voi häiriintyä pienistäkin rutiinien muutoksista. Myös liian tuttu ja turvallinen ympäristö voi olla haitaksi, sillä tylsistyminen on petoeläimille stressaavaa.

1. Hiekkalaatikon ulkopuolelle virtsaaminen

Mitä tulee kissojen käytösongelmiin, virtsaamiseen liittyvät ongelmat ovat todennäköisesti yleisimpiä. Tämän tyyppisiin ongelmiin liittyy yleensä sekä lääketieteellisiä syitä että elinoloihin ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Ongelmat ovat usein monisyisiä, ja syy-seuraussuhteita voi olla vaikea erottaa toisistaan. Kärsivällisyydellä monet tilanteet saadaan kuitenkin lopulta ratkaistua.

4 yleistä kissojen käytösongelmaa

Kissat ovat alttiita erilaisille virtsarakon ja munuaisten sairauksille, ja hiekkalaatikon ulkopuolelle virtsaaminen voi olla merkki esimerkiksi virtsatietulehduksesta. Onkin tärkeää, että kaikki lääketieteelliset syyt eliminoidaan ensimmäisenä, jos kissa alkaa tehdä tarpeensa vääriin paikkoihin.

Kissa voi merkkailla ympäristöään muun muassa näistä syistä:

 • Lääketieteelliset syyt, kuten virtsatietulehdus tai virtsakiteet
 • Liian aikaisessa vaiheessa vieroittaminen ja huono sosiaalistaminen
 • Stressi, jonka voivat aiheuttaa esimerkiksi uusi ympäristö, tylsistyminen tai muutokset rutiineissa
 • Leikkaamaton uros tai narttukissan kiima-aika
 • Reviiriin liittyvät syyt ja konfliktit muiden kissojen kanssa
 • Muutokset perheessä, esimerkiksi uusi lemmikki tai vauva
 • Vääränlainen tai väärin sijoitettu hiekkalaatikko
 • Hiekkalaatikoiden liian vähäinen määrä tai vääränlainen hiekka
 • Liian lähelle hiekkalaatikkoa sijoitettu ruoka- tai vesiastia

2. Aggressiivinen käytös

Kissan aggressiivinen tai vihamielinen käytös voi johtua monista tekijöistä. Aggressio on normaali osa saalistusta, kissojen välisten konfliktien ratkomista ja leikkiä, mutta yleensä kissat kuitenkin pyrkivät välttämään aggressiivista käytöstä mahdollisten fyysisten vammojen pelossa. Se, että kotikissa käyttäytyy ihmisiä kohtaan aggressiivisesti, koetaan ongelmakäytökseksi, vaikka kissalla saattaa olla hyvä syy tämän tyyppiseen käytökseen.

Aggressiivinen käytös voi johtua kivusta tai sairaudesta, ahdistuksesta, pelosta, turhautumisesta tai väärin suunnatusta leikistä. Ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää selvittää, mistä ei-toivottu käytös johtuu. Ensimmäinen askel on varmistaa, ettei kissa kärsi fyysisestä ongelmasta. Toisinaan aggressiiviseen käytökseen johtava syy on vaikeasti selvitettävissä, ja tällöin kannattaa kääntyä eläinten käytökseen perehtyneen ammattilaisen puoleen.

4 yleistä kissojen käytösongelmaa

3. Ruokailuun liittyvät ongelmat

Kissoilla esiintyy erityyppisiä ruokaan ja syömiseen liittyviä ongelmia, joista yksi yleisimmistä on nirsoilu. Ruokahaluttomuus on yksi vaarallisimmista stressiin liittyvistä käytösmuutoksista, sillä aikuiset kissat eivät saa paastota yli vuorokautta, ja pennuille jo lyhytkestoisempi syömättömyys aiheuttaa vaaran. Paastoaminen voi johtaa maksan rasvoittumiseen, minkä vuoksi eläinlääkäriin on oltava yhteydessä, mikäli kissa syö huonosti yli 48 tunnin ajan.

4. Esineiden raapiminen

Raapiminen on kissoille lajityypillistä käyttäytymistä, jota niiden täytyy saada toteuttaa. Sen lisäksi, että kissat käyttävät kynsiään saalistamiseen, kiipeämiseen ja puolustautumiseen, kynnet myös auttavat kissaa tasapainon pitämisessä ja liikkuvuudessa. Kissa myös merkitsee kynsiensä avulla reviiriään, kun etukäpälien alapinnan hajurauhaset jättävät sen omaa hajua raapimiskohtaan. Tämän lisäksi raapiminen on hyvää kuntoilua kissan lihaksille ja jänteille, ja sen avulla kissa pitää kyntensä terveinä ja irrottaa niistä kuolleen ulommaisen kerroksen.

Kynsillä on rooli myös stressin lievittämisessä. Ahdistunut kissa raapii usein toistuvasti samaa huonekalua tai lelua kertoakseen stressistään omistajalle. Jos kissa vaikuttaa raapivan vääriä paikkoja liian usein, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Chávez Contreras, G. (2016). Etología clínica veterinaria del gato: guía práctica de abordaje para médicos veterinarios. Ediciones Universidad Santo Tomás.

 • Bueno, Á. R. (2020). Etología felina: Guía básica sobre el comportamiento del gato (1.a ed.). Amazing Books.

 • Velásquez Pulgarin, A. F., Bernal Velasco, M. A., & Suarez Cárdenas, M. A. (2016, julio). Conductas estereotípicas y compulsivas en perros y gatos; diagnostico y tratamiento. Revista CENderos6. http://mail.cen.edu.co/investigacion/volumen6.pdf#page=10


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.