Mistä tietää, että koiran näkökyky on heikentynyt?

Näkökyvyn heikkeneminen tai menettäminen tuo etenkin alkuun mukanaan erilaisia ongelmia, mutta koirat onneksi pärjäävät yleensä hyvin ja elävät laadukasta elämää myös heikkonäköisinä tai jopa sokeina.
Mistä tietää, että koiran näkökyky on heikentynyt?

Viimeisin päivitys: 04 elokuuta, 2020

Näkökyky on yksi koiran tärkeimmistä aisteista, mutta aivan kuten ihminenkin, myös koira voi syntyä sokeana tai sen näkökyky voi heiketä erilaisista syistä. Vaikka koira menettäisikin näkökykynsä elämänsä aikana, omistaja voi omilla toimillaan taata eläimen hyvän elämänlaadun myös jatkossa. Parhaimmillaan arki sokean koiran kanssa ei juurikaan eroa arjesta näkevän koiran kanssa. Tänään annamme jokaiselle omistajalle vinkkejä siihen, miten he voivat huomata, että oman koiran näkökyky on heikentynyt.

Mistä koiran näkökyvyn heikkeneminen tai sokeus johtuu?

Koira voi syntyä sokeana tai sen näkökyky voi heiketä onnettomuuden, sairauden tai ikääntymisen johdosta. Tietyillä roduilla esiintyy perinnöllisiä syitä heikolle näkökyvylle ja sokeudelle. Esimerkiksi collie-sukuisilla koirilla esiintyy CEA-sairautta (collie eye anomaly), joka on silmänpohjan kehityshäiriö, joka aiheuttaa yleensä näkökyvyn heikkenemistä ja vakavammissa muodoissa myös sokeutta.

Yleisimpiä koirien periytyviä silmäsairauksia ovat muun muassa verkkokalvon synnynnäinen kehityshäiriö, silmän linssiä sumentava harmaakaihi sekä etenevä verkkokalvon rappeuma, joka tuhoaa silmän valoa aistivia soluja.

Mistä tietää, että koiran näkökyky on heikentynyt?

Koiran kuulo- ja hajuaisti ovat hyvin kehittyneet, eikä näkökyvyn merkitys ole sille yhtä suuri kuin meille ihmisille. Koska lemmikki voi pärjätä erittäin hyvin tutussa ympäristössä, omistajan voi olla vaikea huomata, että sen näkökyky on heikentynyt tai että se on täysin sokea.

Mistä tietää, että koiran näkökyky on heikentynyt?

Seuraavat oireet voivat kertoa erilaisista silmiin liittyvistä sairauksista:

 • Punerrus silmänvalkuaisessa
 • Silmän linssin sumentuminen
 • Lisääntynyt eritteen määrä
 • Verenvuoto

Monissa tapauksissa koiran silmä näyttää normaalilta, mutta sen muuttuneesta käytöksestä voidaan päätellä, että sen näkökyky on heikentynyt tai kadonnut:

 • Koira törmäilee toistuvasti esineisiin
 • Koira ei tunnista omistajaansa välittömästi
 • Koira ei löydä omistajaansa välittömästi, vaikka tämä olisi vain muutaman metrin päässä
 • Koira ei seuraa katseellaan omistajan kättä ja makupalaa, jota liikutetaan sen silmien edessä
 • Koira näkee huonosti hämärässä ja pimessä
 • Koira ei löydä entiseen tapaan lelujaan tai ruokakuppiaan
 • Koira nuuskii jatkuvasti maata sen sijaan, että katsoisi eteenpäin
 • Koira, jonka toinen silmä on sokeutunut, saattaa säikähtää äkillistä liikettä sokean silmän puolella
 • Äkillisesti sokeutunut koira vaikuttaa usein hämmentyneeltä tai hermostuneelta

Omistaja on aina paras henkilö tulkitsemaan lemmikin käytöstä ja tietää usein vaistomaisesti, jos eläimellä on jokin hätä. Jos koiran näkökyky huolestuttaa yhtään, kannattaa varata välittömästi aika eläinlääkärin vastaanotolle. Tiettyjä silmäsairauksia pystytään hoitamaan tehokkaasti niin, että näkökyvyn heikkeneminen saadaan hidastumaan tai pysähtymään.

Mistä tietää, että koiran näkökyky on heikentynyt?

Sokeasta koirasta huolehtiminen

Vaikka moni voi kuvitella, että sokean koiran hoitaminen on vaikeaa, arki sokean koiran kanssa on itse asiassa usein hyvin samanlaista kuin näkevän koiran kanssa. Jos lemmikin näkökyky heikentyy vähitellen, se oppii yleensä väistelemään esineitä, löytämään ruokakuppinsa ja toimimaan muuten kotona aivan kuin sen näkökyky olisi ennallaan. Heikentynyt näkökyky ei välttämättä häiritse juurikaan edes ulkoiltaessa. Äkillisesti sokeutunut koira vaikuttaa usein hämmentyneeltä tai hermostuneelta, mutta myös sitä voidaan auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Omistaja voi auttaa koiraa sopeutumaan näkökyvyn heikentymiseen tai sokeutumiseen seuraavin tavoin:

 • Huonekalujen ja esineiden siirtelyä tulee välttää, koska se hämmentää koiraa. Koiran ruokakuppi, peti ja lelut täytyy pitää aina samassa paikassa.
 • Koira luottaa vahvasti hajuaistiinsa potentiaalisesti vaarallisten paikkojen tunnistamisessa. Kodin tietyt paikat voidaankin merkitä hajuilla, jotta koira tietää, mitä sen edessä on. Esimerkiksi porrastasanne voidaan merkitä koiran nenään selvästi haisevalla aineella kuten sitruunaöljyllä.
 • Kaikkien perheenjäsenten täytyy opetella lähestymään koiraa rauhallisesti ja varovasti ja ilmoittamaan saapumisestaan puhumalla.
 • Sokean koiran kouluttaminen on tärkeää, koska se luottaa vain kuulemiinsa ohjeisiin, eikä pysty tulkitsemaan ihmisen eleitä ja ilmeitä. Koiralle kannattaa muutenkin puhua paljon ja selkeästi. Tarvittaessa voi kääntyä sokeiden koirien kouluttamiseen erikoistuneen kouluttajan puoleen.
 • Yksi tavallinen virhe on se, että sokeaa lemmikkiä ei viedä ulkoilemaan kunnolla, koska sen turvallisuudesta ollaan huolissaan. Myös sokean koiran täytyy kuitenkin saada liikkua, tutkia ympäristöään ja viettää aikaa muiden koirien kanssa.

Erilainen tapa nähdä maailmaa

Vaikka näkökyky onkin koiralle tärkeä, haju- ja kuuloaisti ovat sille vielä tärkeämmässä roolissa, ja niiden avulla se pystyy suunnistamaan maailmassa myös ilman näkökykyä. Näkökyvyn menettäminen myös herkistää koiran muita aisteja. Koiran hajuaisti on noin miljoona kertaa ihmisen hajuaistia tarkempi ja kuulo huomattavasti ihmisen kuuloa kehittyneempi. Koira pystyy paikantamaan äänilähteen sekunnin kuudesosassa ja kuulee huomattavasti korkeampia ja matalampia taajuuksia kuin ihminen.

Vastasyntyneen koiranpennun tarkimmat aistit ovat haju- ja tuntoaisti, joilla se alkaa kerätä ensimmäisiä kokemuksiaan ympäristöstä. Pentu haistaa emonsa ja maidon ja löytää emonsa nenänsä avulla kohtalaisen pitkänkin matkan päästä. Koiranpentu on myös hyvin herkkä lämpötilan vaihteluille.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Plummer, C. (2016) Diagnosing Acute Blindness in Dogs. TODAY’S VETERINARY PRACTICE | An Official Journal of the NAVC.
 • Posporis, C., Beltran, E., Dunning, M., Espadas, I., Gillespie, S., Barry, A. T., & Wessmann, A. (2019). Prognostic factors for recovery of vision in canine optic neuritis of unknown etiology: 26 dogs (2003–2018). Frontiers in veterinary science, 6, 415.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.