Mistä koiran ahdistus johtuu ja miten se ilmenee?

Mistä koiran ahdistus johtuu ja miten se ilmenee?

Viimeisin päivitys: 19 huhtikuu, 2019

Koirat ja ihmiset kokevat hyvin samankaltaisia tunteita. Molempien lajien kohdalla menneisyyden negatiiviset kokemukset ja stressaavat tilanteet voivat laukaista ahdistuskohtauksen. Omistajan on tärkeä tietää, mistä koiran ahdistus johtuu ja miten ahdistunut koira oireilee.

Koiran pelot, fobiat ja ahdistus

Pelko syntyy autonomisessa hermostossa, eli tahdosta riippumattomia reaktioita hallitsevassa aivojen osassa. Eläimillä pelko aiheuttaa usein niin sanotun taistele tai pakene -reaktion tai paikoilleen jähmettymisen, jotka ovat molemmat fysiologisia reaktioita hyökkäykseen tai välittömään uhkaan.

Kun kyse on elämästä ja kuolemasta, keho ei jätä koiraa pulaan, vaan laukaisee automaattisesti tietynlaisen käytöksen pitääkseen eläimen hengissä. Kun koira pelästyy, sen keho valmistautuu taistelemaan tai pakenemaan mahdollisimman nopeasti.

Kun tällainen reaktio aktivoituu vain tietyn uhan alla ja toistuvasti, voidaan puhua fobiasta. Ärsykkeitä voivat olla esimerkiksi myrsky, kovat äänet ja ilotulitteet.

Mistä koiran ahdistus johtuu ja miten se ilmenee?

Ahdistuksen laukaisee kuvitellun vaaran tai tapahtumattoman asian ennakoiminen tai odottaminen. Tämä vapauttaa pelkoon liittyviä fyysisiä ja fysiologisia reaktioita. Koirilla ahdistus liittyy usein pitkäaikaiseen omistajasta erossa oloon.

Mistä koiran ahdistus johtuu ja miten se ilmenee?

Pelot ja fobiat ovat aina subjektiivisia, minkä vuoksi niitä on vaikea luokitella. Pystymme kuitenkin listaamaan tyypillisimmät koiran pelon ja ahdistuksen aiheuttajat:

  • Sairaus tai kivulias vamma voi aiheuttaa koiralle ahdistusta ja myötävaikuttaa pelkojen ja fobioiden syntyyn.
  • Iästä tai keskushermostoon liittyvästä ongelmasta johtuva hermoston epätasapaino voi johtaa käytösongelmiin sekä pelkoon, fobioihin ja ahdistukseen.
  • Traumaattinen tapahtuma voi jättää jälkensä eläimeen psyykkeeseen, mikä saattaa johtaa ahdistuskohtauksiin.
  • Alle 14 viikon iässä tapahtunut eristys tai kaltoinkohtelu voi vaikuttaa koiran persoonallisuuteen. Tällaisesta pennusta saattaa kasvaa hermostunut aikuinen, joka on altis paniikkihäiriölle ja ahdistukselle.
  • Jatkuva koiran yksin jättäminen tai hylkääminen johtaa usein eroahdistukseen. Ongelma on hyvin yleinen etenkin eläimillä, jotka ovat joutuneet viettämään aikaa eläinsuojissa.
Mistä koiran ahdistus johtuu ja miten se ilmenee?

Suurin hoitamattomien ja diagnosoimattomien fobioiden ongelma on se, että aggressiivinen, hermostunut ja vaistonvarainen reaktio toistuu entistä voimakkaampana jokaisen pelon laukaiseman tekijän ilmenemisen jälkeen.

Jos pelkoon ja ahdistuneisuuteen ei reagoida, ne voivat muuttaa koiran persoonallisuutta ajan kuluessa. Terveestä, tottelevaisesta ja sosiaalisesta koirasta saattaa kasvaa pelokas ja aggressiivinen eläin, joka ei enää tottele omistajaansa.

Koiran pelon ja ahdistuneisuuden mahdollisimman nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta eläintä voidaan auttaa parhain mahdollisin keinoin.

  • Pelko ja šokki voivat näkyä tärinänä, energian menetyksenä ja karkailuna.
  • Panikoiva koira pyrkii juoksemaan karkuun ja saattaa kehittää itsetuhoisaa käytöstä.
  • Vakavissa tapauksissa koira voi kärsiä sympaattisen hermoston reaktiosta, jonka näkyvimpiä oireita ovat ripuli ja inkontinenssi.

Koiran ahdistuksen ehkäisy ja hoito

Eläinlääkäri pystyy diagnosoimaan koiran ahdistuksen, ja ahdistusoireisiin on saatavilla lääkitys. Ennen lääkitykseen turvautumista kannattaa kuitenkin pyrkiä helpottamaan lemmikin oloa muilla keinoin.

Yksinkertaisin metodi on olla altistamatta koiraa tilanteille tai ärsykkeille, joiden tiedetään aiheuttavan sille ahdistusta. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, ja tällöin lemmikkiä tulee pyrkiä rauhoittamaan esimerkiksi silitysten avulla, huomion muualle kiinnittämisellä ja mahdollisimman nopeasti tilanteesta poistumisella.

Alla on listattuna tapoja, joilla koiraa voidaan rauhoitella tämän ollessa pelokas ja stressaantunut:

  • Tee rauhoitu-käskystä osa lemmikkisi koulutusohjelmaa. Tämän strategian voi ottaa käyttöön jo koiran ollessa pentu, ja sillä tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia. Jos opetat koirallesi, että se saa herkun ollessaan paikoillaan ja rauhallinen, se yhdistää käskyn positiiviseen kokemukseen.
  • Järjestä koiralle rauhallinen pakopaikka. Pakopaikan ei tarvitse olla koppi, vaan se voi olla mikä tahansa huone, jossa eläin tuntee olonsa mukavaksi. Huoneen tulisi olla sellainen, että koira yhdistää sen rauhaan ja hyvään oloon.
  • Harkitse pukevasi koirallesi ahdistusta poistava vaate. Useat tutkimukset osoittavat halaamisen alentavan ihmisen stressitasoa stressin tai ahdistuksen aikana. Koirien tapauksessa ei tarvita halauksia, vaan eläimelle voidaan pukea vaate, joka on tarpeeksi tiukka aiheuttaakseen terveellisen paineen tunteen eläimen rintakehään ja selkään. Tutkimusten mukaan tällainen vaate voi helpottaa koiran ahdistusta.
It might interest you...
Yleisimmät pelkäävän koiran merkit
My AnimalsLue se täällä My Animals
Yleisimmät pelkäävän koiran merkit

Kaikki nisäkkäät pystyvät tuntemaan pelkoa. Jokainen eläin osoittaa pelkoa omalla tavallaan, ja koiranomistajan on tärkeä tunnistaa pelkäävän koira...