Suurin koiranlihaa myyvä tori suljettiin Etelä-Koreassa

Suurin koiranlihaa myyvä tori suljettiin Etelä-Koreassa

Viimeisin päivitys: 15 heinäkuuta, 2018

Useimmille ihmisille on vaikea ymmärtää kulttuureja, jotka ovat täysin päinvastaisia kuin oma kulttuuri. Etelä-Korean Moránissa sijaitsevan koiranlihaa myyvän torin kojut ovat nyt määrätty suljettavaksi.

Koiranlihaa myynnissä torilla?

Koiralihan myynti Etela-Korea

Seongnamin kaupungissa sijaitsevat markkinat ovat olleet perinteenä jo 1960-luvulta lähtien. Markkinat ovat tunnetettuja siitä, että siellä on saatavilla mitä vain taivaan ja maan väliltä. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä, että markkinoilta voi halutessaan ostaa jopa koiranlihaa.

On arvioitu, että noin 80 000 koiraa myytiin vuosittain juuri näillä markkinoilla. Koirat myytiin lihana sekä myös elävänä. Morán oli Etelä-Korean suurin koiranlihan välittäjä.

Markkinoilla oli 22 koiranlihan myyjää. Myyjät määrättiin lopettamaan tuotteensa myynti toukokuuhun 2017 mennessä, ja koiranhäkit tuli hävittää kaikista teurastamoista. 

Pitkä tie eläinten oikeuksien puolesta

Eläinten oikeuksien puolesta taistelevat järjestöt ovat arvostelleet ankarasti markkinoilla tapahtunutta koiranlihan myyntiä. Yksi toria vastaan taistelluista järjestöistä on KAAW (Korean Association of Animal Welfare).

Koiria pidettiin esillä ahtaissa häkeissä, jotta asiakkaat voisivat valita haluamansa koiran. Koiran ostaja pystyi myös vaitsemaan, halusiko hän ottaa koiran elävänä vai teurastetaanko koira oston yhteydessä. Koirien teurastaminen toteutettiin epäihimillisesti, kuten sähköllä, hirttämällä tai hakkaamalla koira hengiltä.

Vaikka muutos olikin eläinaktivistien toivoma, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että aktivistien työ olisi tullut päätökseensä. Markkinoiden lopetettua koiranlihan myynnin on mahdollista, että lihaa myydään toisaalla ja salaisesti.

Aktivistien työ koiranlihan myyntikiellon puolesta jatkuu siis edelleen.

Syyt muutoksen takana

Koiranlihan myynnin lopettamiseen vaikuttivat osaltaan myös turistien tekemät valitukset. Markkinoiden lähistöllä asuvat ihmiset eivät myöskään hyväksyneet toimintaa. Markkinoista aiheutuvat haju- ja meluhaitat olivat myös yksi valituksen aiheista.

Useat tahot epäilevät, että syynä muutokseen olivat kuitenkin Etelä-Koreassa järjestetyt talviolympialaiset.

Seongnamin kaupunginjohtaja kuvaili muutosta Gandhin sanoin:

“Seongnamin kaupunki on valmis tekemään aloitteen Etelä-Korean maineen puhdistamiseksi, sillä kansakunnan suurenmoisuus voidaan mitata siinä, miten se kohtelee eläimiään.”

Koiranlihaa on silti tarjolla

Koiranlihan myynti lopetettu Etelä-Koreassa

Kuten kaikissa Aasian maissa, myös Koreassa koiranliha on mielletty kulinaariseksi perinteeksi. Viime vuosina koiranlihan kulutus on kuitenkin vähentynyt huomattavasti. Tämä muutos on tapahtunut lähinnä sen vuoksi, että yhä useammin koiria pidetään lemmikkeinä, ei ravinnon lähteenä.

Hyvänä todisteena kyseisestä muutoksesta on Moránin markkinoiden koiranlihaa myyvien kojujen määrä, joka vuonna 2001 oli 54, ja viime vuonna juuri ennen koiranlihan myynnin lopettamista kojuja oli vain 22 kappaletta.

Koiranlihan myynnin mahdollistaa kuitenkin Korean lainsäädäntö, joka ei kiellä koiralihan myyntiä ja kulutusta. Koiranlihan myyntiä ei säännöstellä minkään lakipykälän avulla.

Vaikka muun lihakarjan myyntiä, jakelua ja teurastusta säännöstellään lain avulla, eivät nämä lait kuitenkaan koske koiranlihaa. Tämän vuoksi maassa on edelleen kaupallisia farmeja, joissa koiria kasvatetaan vain lihantuotantoon.

Vaikka koiranlihan myynti Moránin markkinoilla lopetettiinkin, on se vasta ensimmäinen askel koiranlihan kulutuksen lopettamisen suhteen. Jotta koiranlihan myynti ja kulutus loppuisivat kokonaan, tarvitaan asian eteen vielä paljon työtä – niin Etelä-Koreassa kuin muuallakin maailmassa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.