Den unike kivien har blitt reddet fra utryddelse

Kivi er nasjonalfuglen på New Zealand, og det er en flygeløs fugleart som nesten forsvant etter at britene kom til øya.
Den unike kivien har blitt reddet fra utryddelse

Siste oppdatering: 09 mars, 2019

Den unike kivien er en av de mest merkelige fuglene på planeten av ulike grunner. Samtidig er det en av de søteste fuglene på grunn av deres unike utseende. Dessverre jaktet engelske kolonister dette dyret som et trofé gjennom hele det nittende og tyvende århundre. Heldigvis har kivien i dag kommet tilbake etter å nesten ha vært utryddet.

En unik øy

Som nevnt ovenfor er denne fuglen et av symbolene på New Zealand, et lite land i Oseania. New Zealand er kjent verden over på grunn av filmingen av filmen Ringenes Herre.

Det er mer som er interessant med denne øya. Det er anslått at det bor flere får enn mennesker på øya. Men det er ingenting som skiller seg ut mer i dette landet enn det underlige dyrelivet.

Fordi dette landet er isolert fra det meste av verden, er det mange fantastiske dyrearter på øya som er unike i forhold til resten av verden. Grunnen til at disse dyrene er så unike er kanskje fordi de ikke har blitt endret på mange år.

Slik er tilfellet med den unike kivien, en mellomstor fugl med en veldig spesiell form. Den har en ovalformet kropp, langstrakt nebb, ingen synlige vinger, store ben, ingen hale og fjær som ligner på hår.

 Kiwi er nasjonalfuglen i New Zealand

Nasjonalfuglen på New Zealand

Det finnes fem arter av kivi som bor på forskjellige områder på øya: nordbrunkivi, sørbrunkivi, dvergkivi, flekkivi og okaritokivi. Hver av disse artene er truet på grunn av tap av deres naturlige habitater. Ikke bare det, men rovdyr og jakt har gjort at antallet av disse fuglene faller.

Kivi er nattdyr og kjøttetere. Deres favorittmat er insekter. I løpet av dagen gjemmer de seg vanligvis fra deres store fiende – røyskatten – inne i hulene under bakken. Et fakta om den unike kivien er at de har en av de mest utviklede luktesansene blant fugler.

Den unike kivien kan også legge egg så store som kroppene deres. Noen ganger er egget så stort inne i hunnen at hun ikke kan spise siden det tar opp hele plassen i den lille kroppen.

Disse fuglene trenger mer tid til å klekke eggene, noe som både er en fordel og ulempe. Mens bestanden ikke vil øke så mye, er kyllinger bedre i stand til å forsvare seg så snart de er klekket.

Situasjonen med kiviene er så alvorlig at forskerne mener at det på 90-tallet kun var 200 fugler igjen. I dag er det anslag på 68 000 fugler som bor på øya. Dessverre blir  2% av disse fuglene borte hvert år, omtrent 20 fugler per uke i gjennomsnitt.

Kiviens habitat

Til tross for den nåværende situasjonen med habitatet hevder flere organisasjoner på New Zealand at den unike kivien er blitt reddet fra utryddelse. Dette er takket være forskning på disse fuglene, støttet av regjeringen.

Hvordan ble den unike kivien reddet fra utryddelse?

Siden kivien er New Zealands nasjonalfulg er mange mennesker opptatt av bestanden. Jakt på dem er ulovlig , og bestanden overvåkes kontinuerlig. Selv urfolkene, maoriene, anser dette dyret som hellig og at de er beskyttet av skogsguden.

Bevarings- og opplæringsgrupper har økt bevisstheten om å ta vare på disse fuglene. Otorohanga Kiwi House og Kiwi for Kiwi er to av organisasjonene som er dedikert til å redde disse fuglene.

The Department of Conservation (DOC) på New Zealand har også et program for å redde den unike kivien. Deres mål er å kontrollere antall rovdyr i deres habitater og overvåke individuelle fugler. De søker også å øke antall tilgjengelige gener.

kivi jakt etter insekter

Programmer dedikert til å ta vare på den unike kivien

Siden år 2000 har DOC utpekt flere reservater der kivien kan leve i fred. Det er tre på Nordøya og to på Sørøya.

  • Whangarei Kiwi Sanctuary
  • Moehau Kiwi Sanctuary
  • Tongariro Forest Kiwi Sanctuary
  • Okarito Kiwi Sanctuary
  • Haast Tokoeka Kiwi Sanctuary

Bortsett fra å bevare livene til disse dyrene, er disse reservatene ment å drive andre programmer som DOC kontrollerer med flere organisasjoner.

Operation Nest Egg er for eksempel et program som gjenoppretter disse fuglens egg for å ha dem i fangenskap opp til en viss alder. Når kyllingene kan forsvare seg selv, blir de plassert ut i et av reservatene.

På grunn av disse programmene kan vi nå si at kivien har blitt reddet, eller i det minste er i ferd med å gjenopprette. Men alle må gjøre sitt for å sikre at dette dyret ikke blir truet igjen.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.