Dyret narhval: Havets enhjørning

Det er snakk om en type hval det er svært uvanlig å være så heldig å se. Dette er en dyreart som er utrydningstruet. På grunn av dette blir denne hvalen ansett for å være en enhjørning. Disse hvalene har faktisk et horn som de kan bruke for å jakte.
Dyret narhval: Havets enhjørning

Siste oppdatering: 05 mai, 2019

Det kan nesten høres ut som vi snakker om et mytologisk dyr, men dyret narhval eksisterer faktisk og det lever i våre hav. Denne hvalen blir kalt for havets enhjørning. Det er svært vanskelig å studere dette dyret ettersom at det er sjelden at man opplever å se denne hvalen. Ikke alle narhvaler vil ha det karakteristiske hornet. Dette er et lite kjent dyr, men et svært spennende dyr.

Noen karakteristikker hos dyret narhval

Narhvalen er en type hval. Disse hvalene er nære slektninger av hvithvalen. På samme måte som sine nære slektninger har også dette pattedyret tenner. Dyret narhval tilhører en gruppe hvaler som går under navnet tannhvaler. En svært gjenkjennelig karakteristikk hos disse hvalene er et enormt horn eller spyd som befinner seg på forsiden av deres hode. Dette hornet er egentlig en form for tann.

Hannene og hunnene til dyret narhval har helt ulike former på kroppen sin. Voksne hanner vil veie rundt 1600 kg i gjennomsnitt. Hunnene derimot vil kunne veie opptil 1000 kg. Hunnene vil ha en noe mindre størrelse enn hannene. Hunnene av dyret narhval vil være rundt 4 meter lange, mens hannene har en tendens til å være 4,5 meter lange.

Disse hvalene vil endre farge i løpet av sitt liv. Når de blir født har de en form for grå farge. De vil også ha noen svarte mørke flekker. Flekkene hos hver enkelt individ vil danne sitt eget mønster. Det vil ikke dukke opp nye flekker etter at narhvalen blir rundt to år gammel. Disse flekkene vil imidlertid ikke slutte å vokse med tiden. Eldre eksemplarer av dyret narhval vil derfor være nesten helt svarte. Jo eldre en narhval blir, jo mer av deres kropp vil være dekket av disse mørke flekkene.

Dyret narhval skiller seg fra andre hvaler ettersom at de ikke har en ryggfinne. Dette er en karakteristikk de deler med hvithvalen. Når det er sagt, har de en kam som kan bli opptil 1 meter lang.

Den mest iøynefallende karakteristikken

Den mest iøynefallende karakteristikken hos disse dyrene er en enorm tann som de har på forsiden av hodet. Denne vil kunne bli mer enn 2 meter lang og kan veie mer enn 10 kg. Det er kun hannene som vil ha denne karakteristikken. Hunnene vil nemlig aldri utvikle dette.

For kort tid siden visste man ikke hva disse hvalene brukte denne tannen til. Man trodde at denne kunne være noe som hjalp disse hvalene med å navigere seg i havet. Noen forskere tok seg også den friheten å si at disse hvalene tok i bruk denne tannen for å knuse is. Nyere studier viser derimot at dyret narhval vil bruke dette spydet for å jakte. Hvalen bruker nemlig dette for å spidde fisker som beveger seg raskt. På denne måten klarer de å spise disse fiskene.

Oppførselen til dyret narhval

Disse hvalene lever i små flokker. Om vinteren vil de leve i grupper som består av to til ni individer. Om sommeren derimot, vil de emigrere sørover. Her vil de være en del av enorme flokker. Disse vil kunne bestå av flere hundre eller til og med flere tusen narhvaler.

Det er verdt å nevne at dyret narhval er veldig bråkete hvaler. Mange andre typer hval lager så vidt en eneste lyd. Narhvaler derimot, vil ikke bare kommunisere med hverandre konstant ved hjelp av ulike lyder, de vil i tillegg kunne lage utrolig mange ulike lyder.

De lager blant annet klikkelyder hele tiden og med ulike intervaller. Man tror at dette er noe disse hvalene gjør som en form for ekkolokalisering. Dette er noe også delfiner gjør. I tillegg til dette har man kunnet høre ulike plystrelyder og andre lyder som disse hvalene bruker for å kommunisere med andre narhvaler. De vil kunne modulere disse lydene. Dette gjør at spesialister tror at disse hvalene har et svært komplisert språk.

De er gode dykkere

Når det kommer til disse hvalene sitt kosthold, vil de finne dette på havbunnen. De foretar dype dykk og vil kunne oppholde seg under vann i opptil 30 minutter. Dette gjør at disse hvalene vil kunne oppholde seg på så mye som 800 meters dyp. Dyret narhval er altså en av de eneste pattedyrene, sammen med hvithval, som vil kunne dykke så dyp ned i havet.

Habitatet til narhvaler

Narhvaler befinner seg på et svært konkret område av vår planet. Om vinteren vil disse hvalene leve i de kalde vannene som omringer Nordpolen. Du vil på denne tiden av året kunne finne disse hvalene i de nordlige områdene av Canada, i områdene rundt Grønland og i de nordlige delene av Atlanterhavet utenfor Russland. Om sommeren foretar de en liten migrasjon sørover. Man har kunnet observere dyret narhval i noen fjorder og viker i Canada.

Vi vet at disse hvalene tidligere levde i varmere vann. I løpet av deres evolusjon har de derimot forflyttet seg til kaldere vann. De har et svært lite habitat. På grunn av dette vet vi også at det ikke finnes så veldig mange eksemplarer av dyret narhval. Dette er en dyreart som står i fare for å bli utrydningstruet. Og dette til tross for at det er snakk om et dyr som så og si ikke har fiender. De eneste som jakter på disse dyrene er enkelte inuit-befolkninger.

Kostholdet til narhvalen

Narhvalen spiser kun ulike typer fisk og bløtdyr. Det er altså snakk om et kjøttetende dyr. De vil kunne lete etter mat i fiskestimer som befinner seg på overflaten. Når det er sagt er det mest vanlig for disse hvalene å dykke etter mat. De spiser for det meste skapninger som bor på havbunnen.

Dyret narhval vil spise ekstra mye mat når vinteren starter og når de har nettopp har emigrert nordover. De spiser altså mest i de kalde vannene. Hvis det er lite eller så og si ingen is i vannene de bor, vil de nesten ikke spise noen ting. Disse hvalene kan ha en svært langsom fordøyelse, noe som fører til at den maten de har fått i seg vil kunne gi de nok næring i flere uker eller måneder av gangen.

Narhvalen er som sagt en type hval som står i fare for å bli utrydningstruet. Når det er sagt, er dette heldigvis en type hval som er svært godt beskyttet. Selv om det er svært vanskelig å studere og bli godt kjent med disse dyrene, virker det som at den totale populasjonen forholder seg stabil. Dette er et pattedyr som ikke har mange fiender. Den største trusselen med tanke på disse hvalene sin overlevelse er miljøødeleggelser.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.