En forklaring av kattenes ulike søvnetapper

Katter er kjent for å være forholdsvis "late" dyr. De vil kunne tilbringe store deler av dagen sovende. Dette gjelder spesielt om vinteren og ved lave temperaturer. Et spørsmål som dukker opp er hvor mye katter faktisk sover og hvordan fungerer søvn hos katter?
En forklaring av kattenes ulike søvnetapper
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det er ikke uten grunn at katter er kjent for å være late dyr. Katter vil nyte sine lange siestaer og de vil kunne sove mellom 14 og 20 timer daglig. Når det er sagt, er ikke dette noe katter kun gjør fordi de liker å sove. Kattenes organisme trenger faktisk å slappe av mange timer daglig for å kunne sikre at katten har en god helse. Så ettersom at disse dyrene sover så mange timer, hvordan fungerer egentlig kattens ulike søvnetapper?

Selv om kattene selv faktisk nyter disse timene med total avslapping, vil det være mange eiere som har sine tvil og ting de lurer på i forhold til katter og søvn. Drømmer katter når de sover? Hvordan fungerer kattenes ulike søvnetapper? Kan katter sove like dypt som oss mennesker?

I denne artikkelen vil vi ta for oss kattenes ulike søvnetapper. Å få en bedre kunnskap om hvordan søvn faktisk fungerer hos katter, vil hjelpe deg med å få svar på en rekke av dine spørsmål rundt katter og søvn. I tillegg vil denne kunnskapen føre til at du blir bedre kjent med katten din.

En forklaring av kattenes ulike søvnetapper

På samme måte som hos oss mennesker, vil søvnen hos katter også kunne deles inn i ulike søvnetapper. Hos katter vil man kunne registrere to hovedetapper av søvn: katter vil kunne ha etapper med REM-søvn og etapper uten REM-søvn. Det finnes imidlertid en rekke ulike variasjoner av søvn innenfor begge disse søvnetappene.

I løpet av etappene med REM-søvn vil katten ha intense øyebevegelser. Dette er en svært vanlig karakteristikk ved en lettere form for søvn. De gangene katten opplever en søvnetappe uten REM-søvn, vil organismen oppleve en dypere form for søvn. Denne typen søvn vil føre til en intens reduksjon av katten sin nevronale og sensoriske aktivitet.

En katt vil kunne tilbringe opptil 75 prosent av sitt liv sovende. Den vil i tillegg kunne tilbringe opptil 60 prosent av tiden den sover i en REM-søvn. De resterende 40 prosentene av den tiden en katt sover kalles for en “dyp søvn” (søvn uten REM-søvn). Katter er altså i stand til å sove svært dypt.

En katt sover i en seng.

Dette er imidlertid prosentandeler som vil kunne variere ganske mye hos ulike katter. Kattenes ulike søvnetapper vil kunne bli påvirket av kattens organisme, alder, rutiner og miljø. Eldre katter har for eksempel en tendens til å tilbringe mindre deler av sin søvn i en dyp form for søvn. Faktisk vil eldre katter av og til kun tilbringe 25 prosent av den tiden de sover i en dyp søvn.

REM-søvn og ikke-REM-søvn hos katter

REM-fasen innebærer en viktig nedtrapping av katten sin fysiske aktivitet. Når katter starter denne fasen, vil hjernen starte å “be” be de store musklene som er ansvarlige for bevegelsene av beina, om å hvile seg.

Når det er sagt, er det ikke alltid at katten sin organisme vil lytte til denne ordren gjennom hele søvnfasen til dyret. Av denne grunn vil man kunne oppleve at en katt rører på seg eller “sparker” ut i luften. Man kan til og med oppleve at en katt snur seg mens den sover. Dette er noe man kan oppleve så vel om dagen som om natten.

I løpet av denne REM-fasen vil ikke den nevronale aktiviteten blir redusert så veldig mye. Slik vil katten lett kunne få med seg om det oppstår en fare i miljøet. Katten vil kunne klare å oppfatte merkelige eller brå bevegelser svært raskt, og dermed kunne beskytte seg selv.

Hos et gjennomsnittlig menneske vil det kunne ta opptil 90 minutter før man oppnår en dyp form for søvn. Katter vil derimot kunne klare dette på bare 25 til 30 minutter. Og dette til tross for at katter lettere vil kunne skifte mellom de ulike søvnetappene sine enn oss mennesker.

Den andre av kattenes ulike søvnetapper, ikke-REM-søvn, vil ha mye mindre bevegelser. I denne etappen vil katten oppleve en dyp form for søvn. Ettersom at kattens organisme i løpet av denne etappen vil være mye mer sårbar, vil katten lette etter et mer beskyttet sted når den skal sove dypere. Slik vil den føle seg mer trygg når den skal “slå seg av” i noen øyeblikk.

Katter vil kunne oppleve en dyp for for søvn på samme måte som oss mennesker.

Drømmer egentlig katter?

Mange katteeiere ønsker å vite om deres katter er i stand til å drømme. En av grunnene til dette er at mange eiere vil kunne observere at katten beveger seg eller lager ulike lyder mens den sover. Svaret på dette spørsmålet er selvfølgelig ja. Katter kan drømme. Det kan til og med se ut til at den nevronale aktiviteten hos katter er svært lik aktiviteten til oss mennesker når de sover.

De fleste av drømmene til katter vil foregå mens dyret befinner seg i REM-fasen. Det er i løpet av denne fasen at katten vil ha den høyeste og mest intense nevronale aktiviteten. Når det er sagt, vil katter også kunne drømme mens de befinner seg i en dyp form for søvn. Dette var noe man ikke var klar over for noen få år siden.

Når katten opplever en lettere form for søvn, vil kattens drømmer stort sett handle om ulike minner fra dagen som har gått. Denne typen søvn vil være et slags samling bilder av daglige aktiviteter. Det er nettopp dette som gjør at kroppen til katten av og til vil reagere på den samme måten som den ville ha gjort hvis katten var våken. Katten vil oppleve den samme typen stimuli.

Når katten går inn i en dypere form for søvn derimot, vil de oppleve mer kompliserte og mindre realistiske drømmer. Grunnen til dette er at katten sin organisme i denne fasen vil være nødt til å redusere den nevronale aktiviteten betydelig. Slik vil organismen klare å spare på energien, stabilisere metabolismen og gjenopprette immunforsvaret til katten.

Fremdeles mer å lære om kattenes ulike søvnetapper

Det er fremdeles mye å lære og oppdage om kattenes ulike søvnetapper. Dette gjelder spesielt de drømmene katter opplever i denne ikke REM-etappen. Det vil ikke være mulig å skulle presisere hva det er katter drømmer om når de befinner seg i en dypere form for søvn. Man anslår imidlertid at disse drømmene har en lengre varighet i denne etappen og at disse drømmene vil kunne innebære daglige opplevelser som katten har opplevd de siste ukene, månedene eller årene.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.