En oversikt over dyr sine rettigheter

Alle dyr har rettigheter. Dessverre så har det seg slik at mange dyr vil oppleve å bli mishandlet. Noen former for mishandling er en såkalt skjult form for mishandling og ikke alle eiere vil være klar over at måten de velger å behandle kjæledyret sitt på forvolder dyret skade.
En oversikt over dyr sine rettigheter

Siste oppdatering: 15 april, 2019

Det finnes mange ekstremiteter i livet. Når det gjelder dyr, finnes det noen som blir mishandlet, mens andre blir behandlet bedre enn mennesker. Begge disse sidene er negative, så vel for dyret som for oss mennesker. Vi vil i denne artikkelen gi deg en oversikt over dyr sine rettigheter.

Som er tilfellet med alle ting i dette livet, er det den gylne middelvei som gjelder. Så, i dag vil vi ta for oss et noe komplekst tema. Hvordan vite hva som er de ukrenkelige rettighetene til dyr? Finn ut mer om dette temaet sammen med oss i dag.

Når det er sagt, før vi tar for oss de rettighetene som er lovpålagte, la oss ta en nærmere titt på hvordan det å menneskeliggjøre våre kjæledyr kan føre til negative konsekvenser for dyret.

Man vil aldri kunne likestille et dyr med et menneske

Alle vi dyreelskere ønsker at dyrene skal ha det bra. Vi ønsker at de skal være lykkelige og ha et fullverdig liv. Det å menneskeliggjøre dyr er imidlertid en stor feil. Hvorfor?

Elefanter ved vann dusjer seg med snabelen.

Å menneskeliggjøre dyr blir faktisk ansett som en form for dyremishandling. Det er flere årsaker til dette:

 • Dyr trenger en leder. Hunder er flokkdyr. Hvis vi oppdrar hunder til å være likestilte med oss mennesker, vil dyrene lide som følge av denne mangelen på en leder. De vil ikke forstå deres rang innad i flokken og hjemmet. Dette vil føre til problemer når det kommer til sameksistensen og vil i tillegg skape interne problemer hos dyret.
 • Dyr klarer ikke å tilpasse seg en overdreven mengde kjærtegn. Det stemmer at dyr vil trenge omsorg, kjærtegn og nærhet og at dette er en nødvendighet for alle dyr. En overdreven mengde med kjærtegn derimot vil være negativt. Dette vil kunne føre til at dyret slutter å stole på eller følge sine instinkter i situasjoner hvor disse er nødvendige.
 • Stress. Et dyr som ikke blir behandlet som et dyr, vil starte å lide av stress. Dette vil i tillegg føre til en mangel av visse instinkter og emosjoner. Dette vil det være svært vanskelig for dyret å få tilbake.
 • I stedet for å sitte igjen med en lykkelig dyr, vil du gjennom en overdreven omsorg og en menneskeliggjøring av dyret kun oppnå det motsatte. Du vil sitte igjen med et stresset, ulykkelig og ubalansert dyr.

Slik er altså tingenes tilstand. Så, hva er de fundamentale rettighetene til dyr som vi bør oppfylle for å nå våre mål?

Dyr sine rettigheter i følge loven

Dyr har ulike rettigheter som er anerkjent gjennom lovgivning. Dette er lover vi bør etterkomme. Ved å ikke etterkomme disse lovene vil man kunne ende opp i fengsel.

Følgende tilfeller blir ansett som former for dyremishandling:

 • Å ikke gi dyr et kosthold av en god kvalitet og med en korrekt mengde. Dette gjelder både kjæledyr og dyr i fangenskap.
 • Å slå dyr med et hvilket som helst redskap som ikke er ment å stimulere dyret, men som er ment for å straffe eller slå med.
 • Å tvinge dyr til å arbeide lange økter uten å gi de en mulighet til å hvile seg eller å jobbe under svært dårlige og tunge værforhold.
 • Å tvinge dyr som ikke har en god fysisk helse til å arbeide.
 • Å gi dyr medikamenter for å stimulere de, uten at dette har terapeutiske formål.
 • Å bruke dyr til å dra kjøretøy som veier for mye i forhold til dyret sin styrke. 

Følgende blir ansett som grusomme handlinger:

 • Å dissekere levende. Det vil si at man velger å dissekere et levende dyr. Dette er fullstendig forbudt ved lovgivning, så lenge man ikke kan bevise at dette er noe som gjøres grunnet en vitenskapelig årsak.
 • Lemlestelse. Dette vil si at man kutter av en hvilken som helst del av dyret sin kropp. Dette inkluderer også ting som hale, ører eller bein. Dette vil straffes gjennom loven og dette anses som et brudd på dyr sine rettigheter.
 • Å gjennomføre en hvilken som helst kirurgisk operasjon på dyr uten å ha et motiv for dette eller uten å ha den rette kunnskapen for å gjøre nettopp dette.
 • Å forlate dyr.
 • Å drepe et drektig dyr.
 • Å skade, slå eller kjøre ihjel et dyr og på denne måten forårsake unødvendig tortur eller lidelse.
 • Dyrekamper

Som du kan se, vil ingenting godt komme ut av overdrivelser. På den ene siden, vil man anse det å menneskeliggjøre et dyr som en form for dyremishandling. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke er ment å gi dyr den kjærligheten, omsorgen og respekten som de fortjener. På den annen side, vil man være nødt til å følge visse former for sunn fornuft. Disse er en del av dyr sine rettigheter. Ved å ikke følge disse rettighetene, vil man kunne bli straffet som følge av lovbrudd.

Så, gi kjæledyret ditt den rollen som det er ment å ha, men sørg for at du ikke menneskeliggjør kjæledyret ditt. Vis respekt for dyr sine rettigheter og instinkter. Elsk dyret ditt og ta godt vare på dette, men uten å gå ekstremt til verks.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.