Får og geiter

Disse gårdsdyrene er veldig viktige for mennesker. Sauer gir oss ull, melk, ost og kjøtt, og geiter gir oss melk og ost. Denne seksjonen er tilegnet begge disse artene.