Hunder forstår ansiktsuttrykkene til oss mennesker

Hunder er i stand til å forstå hvilke emosjoner som ligger bak våre ansiktsuttrykk. Dette bekrefter en nylig studie.
Hunder forstår ansiktsuttrykkene til oss mennesker

Siste oppdatering: 19 februar, 2019

Hunder forstår ansiktsuttrykkene til oss mennesker. Enhver person som har hatt en hund som følgesvenn vet at hunder er eksperter når det kommer til å lese menneskelige emosjoner. De fleste hundeeiere har en eller annen historie eller de husker et tilfelle hvor deres kjæledyr kunne oppfatte om de var triste eller trengte en god klem.

Mennesker og hunder har gått gjennom en evolusjon sammen i tusenvis av år. Til en viss grad gir det mening at vi i løpet av all denne tiden har skapt en form for kommunikasjon mellom artene. Etter hvert som studiene samler seg, kan det virke som om en stor del av det vanlige språket handler om våre uttrykk. Det vil si, vår kapasitet til å lese emosjonene som andre personers ansiktsuttrykk uttrykker.

En nylig studie avslører i hvilken grad hunder har en kobling til oss mennesker. Forskningen kan også legge frem beviser på at hunder bruker ulike deler av sin hjerne for å prosessere de menneskelige emosjonene og for å forstå ansiktsuttrykkene til oss mennesker.

Hunder forstår de emosjonelle ansiktsuttrykkene hos oss mennesker

Forskerne forklarer at hvis en hund snur hodet sitt mot venstre, vil dette kunne bety at den oppfatter at noen er sint, redd eller lykkelig. Hvis ansiktsuttrykket til en person uttrykker overraskelse, har hunder en tendens til å snu hodet sitt mot høyre.

Hjerteslagene til en hund vil bli raskere hvis hunden ser at noen har en dårlig dag. Dette forteller forfatterne av studiet. Dette ble publisert i tidsskriftet Learning & Behavior i Springer i juni 2018.

Ved å leve i nær kontakt med mennesker, har hunder utviklet spesifikke ferdigheter. Disse tillater hunder å samhandle og kommunisere på en effektiv måte med personer. Nylige studier har kunnet påvise at hjernen til hunder kan oppfatte emosjonelle signaler. Dette oppfatter de gjennom stemmen, kroppslukt og holdningen til en person. I tillegg til dette kan de lese ansiktsuttrykkene til oss mennesker.

Hunder forstår ansiktsuttrykkene til oss mennesker.

Hva forskning forteller oss

I denne studien kunne forfatterne observere hva som skjedde når de viste bilder av de samme to ansiktene til to voksne personer. 26 hunder så på bilder av en mann og en kvinne mens de spiste. Disse bildene ble strategisk plassert ved siden av hundenes synsfelt. Disse bildene viste ansiktet til menneskene mens de uttrykket 6 ulike men svært vanlige menneskelige emosjoner. Disse 6 var: sinne, frykt, glede, tristhet, overraskelse, avsky eller et nøytralt ansiktsuttrykk.

Hundene viste en større reaksjon og hadde en mer aktiv hjerterytme når de ble vist bilder som vekker opp emosjonelle tilstander. Eksempler på disse var sinne, frykt og lykke. De brukte også lengre tid på å bli ferdig med maten sin etter å ha sett disse bildene. Den økte hjerterytmen hos hundene indikerte at hundene i disse tilfellene opplevde et høyere stressnivå.

I tillegg til dette hadde hundene en tendens til å vri hodet sitt mot venstre når de så menneskelige ansikt som uttrykte sinne, frykt eller lykke. Det motsatte skjedde når deres ansiktsuttrykk så overrasket ut. Grunnen til dette kan muligens være fordi hunder ser på dette som et avslappet ansiktsuttrykk og finner ikke dette truende.

Disse funnene støtter derfor opp under det faktum at hjernen til hunder har en asymmetrisk emosjonell modulasjon. Denne hjelper hunder med å prosessere enkle menneskelige emosjoner. I følge forskerne “er negative emosjoner helt tydelig spennende. De virker å bli prosessert i den høyre hjernehalvdelen hos hunder. De mer positive emosjonene blir prosessert i den venstre hjernehalvdelen.”

Hund og ansiktsuttrykkene til oss mennesker

Disse resultatene støttes opp under av andre studier som er blitt gjennomført angående hunder og andre pattedyr. Disse studiene viser at den høyre hjernehalvdelen spiller en viktig rolle når det kommer til blodgjennomstrømningen til hjertet. Dette er et fundamentalt organ for å kunne kontrollere hvordan man skal forholde seg. Av og til vil en “fight or flight” være nødvendig for å overleve.

Hunder er sosiale dyr

Undersøkelsene viser at evnen til å gjenkjenne følelser hos andre individer spiller en vital rolle når det kommer til dyr som lever i grupper. Dette fordi det hjelper til med å skape og opprettholde sosiale relasjoner. Denne evnen gjør at dyrene kan evaluere motivasjonen og intensjonene til de andre dyrene på en korrekt måte. Slik vil de kunne justere sin egen atferd og oppførsel i løpet av en sosiale interaksjonen.

For oss mennesker vil våre ansiktsuttrykk være en viktig kilde for informasjon. Ved å leve i nær kontakt med mennesker, har hunder utviklet særegne sosiokognitive evner. Forskerne forklarer at dette tillater hundene å samhandle og kommunisere med oss mennesker på en effektiv måte.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.