Hva er det som forårsaker kortvoksthet i naturen?

Dyr sin størrelse er direkte knyttet til sannsynligheten for at de vil kunne overleve i naturen. Når det er sagt, finnes det flere dyrearter som gjennom evolusjonene har endt opp med en mindre størrelse enn hva de hadde opprinnelig.
Hva er det som forårsaker kortvoksthet i naturen?

Siste oppdatering: 28 april, 2019

Vi vet hva som forårsaker kortvoksthet eller veksthemning hos mennesker. Når det gjelder kortvoksthet i naturen så vil dette kunne vise seg på ulike måter og det vil være ulike årsaker og faktorer for at dette forekommer.

Kortvoksthet i naturen og overlevelsen til ulike arter

Klimatiske forhold, antallet tilgjengelige ressurser og andelen arter som kan regnes som fiender er alle avgjørende faktorer når det kommer til dyr sin størrelse og karakteristikker.

Et klart eksempel på dette fenomenet er den såkalte Bergmanns regel. Dette er en regel innenfor økologien. I følge denne regelen vil man finne de største dyreartene i de kaldeste områdene på planeten, mens de minste dyreartene vil man finne i de varmeste områdene. Grunnen til dette skyldes at dyrene sin morfologi knyttes til hvor stort varmetap hvert enkelt dyr opplever.

Dette er en regel man spesielt vil kunne observere ved å se på de anatomiske endringene som fant sted i starten av jordens nytid, også kalt Kenozoikum. Dette er den geologiske æraen vi lever i. Etter ekstreme temperaturøkninger, ble størrelsen hos dyr redusert betydelig. Enkelte dyr mistet så mye som 20 prosent av høyden sin.

Hva er det som forårsaker kortvoksthet i naturen?

Kortvoksthet vil kunne skyldes en rekke ulike hormonelle og genetiske faktorer. Kortvoksthet skyldes en feil i arveanlegget. Det er snakk om en form for mutasjon. Dette er noe foreldre vil kunne overføre til sitt avkom uansett kjønn.

Bilde av to kortvokste dyr.

Det finnes i tillegg til genetisk kortvoksthet, en kortvoksthet i naturen som skyldes miljømessige faktorer. Denne reduksjonen av dyret sin størrelse vil skyldes tap av dyrets ressurser i deres økosystem. Dette har en tendens til å forekomme på øyer eller isolerte habitater. Et eksempel på et slik isolert habitat vil være ørkener, hvor det vil være vanskelig å finne de nødvendige ressursene. Her vil det kunne være en fordel for dyret å ha en liten størrelse.

Et annet tilfelle av kortvoksthet i naturen vil man kunne finne hos enkelte planteetende dyr. Dette er et evolusjonært verktøy som tillater disse dyrene å ha mindre konkurranse og de vil i tillegg konsumere mindre mat. Rovdyrene vil på sin side også redusere sin størrelse. Slik vil de lettere kunne fange sine byttedyr.

Kortvoksthet og kjæledyr

Den dag i dag har kortvoksthet hos kjæledyr gått fra å være en byrde til å heller bli en trend. Hos hunder vil man kunne finne kortvoksthet hos raser som mops, chihuahua og yorkshire terrier. Dette er et tydelig bevis på at mennesker har vært interessert i å skape dyr av en stadig mindre størrelse. Disse dyrene vil lettere kunne tilpasse seg de ulike forholdene som kreves av dyrene for å kunne bo mer urbane liv sammen med sine eiere.

Kortvoksthet hos dyr kan man blant annet finnes hos griser.

Dette er en tendens som heller ikke geiter eller griser har klart å slippe unna. Internett drukner av bilder av ulike miniutgaver av disse dyrene. Og disse dyrene har et stort antall beundrere som ser på dette som en mulighet for å kunne anskaffe seg et av disse dyrene til tross for at man bor i byen og ikke på en gård.

Når det er sagt, har denne formen for kortvoksthet i naturen vist seg å være et resultat av en lite etisk form for reproduksjon. Enkelte oppdrettere vil velge å gi moren et kosthold med en mangelfull næring, gjennomføre innavl og en genetisk manipulasjon for å kunne få avkom av en liten størrelse.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.