Hvilket dyr er det som har mest logisk intelligens?

Nei, det er ikke sjimpanser som er svært like oss mennesker. Det er heller ikke delfiner eller hunder. Selv om alle disse dyrene vil kunne vise en stor intellektuell intelligens, er ikke disse den mest intelligente dyrearten i verden. Det overraskende svaret på dette spørsmålet er nemlig, blekkspruten!
Hvilket dyr er det som har mest logisk intelligens?
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Mennesker har valgt å kategorisere alle andre dyr som mindre intelligente arter og som arter med en mindre evolusjon enn oss selv. Når det er sagt, har mange ulike studier innenfor forskning og etologi kunnet bekrefte noe annet. Flere studier har vist at ulike dyrearter har svært overraskende intellektuelle kapasiteter. For mange vil det nok være noe overraskende å høre at det er blekkspruten som er dyret forskere mener har mest logisk intelligens i dyreriket.

Svært nysgjerrige og intelligente dyr

De ulike analysene som har blitt gjennomført for å kunne bekrefte denne teorien, har basert seg på følgende: logikk, hukommelse, kognisjon, læring og språk. Etter å ha gjennomført disse studiene har man kunnet bekrefte at det er blekkspruten som er det mest intelligente dyret.

Blant mang forskere, er det delfinen som er en av de mest logiske dyreartene. Delfiner har svært høye nivåer når det kommer til en avansert forståelse. De vil ha ulike symboler for ulike deler av kroppen og de vil ha ulike numeriske verdier. I tillegg har delfiner en avansert forståelse når det kommer til identifisering.

Delfiner er svært intelligente dyr.

En annen dyreart som har en stor logisk intelligens i følge mange biologer, er sjimpansen. Grunnen til at mange biologer mener dette er fordi aper er nære slektninger av oss mennesker. Av denne grunn vil de ofte ha en oppførsel som er svært lik vår egen. De vil også tenke og reagere på en måte som er svært lik vår egen.

Noen generelle trekk hos blekkspurter, dyret med mest logisk intelligens

Blekkspruten viser seg å være den arten av virvelløse dyr med høyest koeffisient intelligens i hele verden. Blekkspruter vil kunne gjennomføre ulike oppgaver som regnes for å ha et svært komplekst nivå. I tillegg til dette har blekkspruter et svært godt langtids- og korttidshukommelse. I tillegg til alt dette har de en meget god læringsevne. Dette er noe de blir født med.

Blekkspruter er skapninger som trives best alene. Per dags dato kjenner man til mer enn 300 ulike arter av blekkspruter. Disse dyrene har svært kraftige kjever og de vil kunne spise krabber, hummer og bløtdyr. For å få i seg næring vil de i tillegg kunne bruke en giftig for for spytt. Hvis de velger å ta i bruk dette vil deres bytter ikke være i stand til å røre på seg.

Blekksprut er det dyret med mest logisk intelligens i hele verden.

Karakteristikker hos dyret med mest logisk intelligens

 • Det er et bløtdyr med åtte sterke tentakler. Blekkspruter har den fordel at de har to rekker med klissete fangarmer. Disse befinner seg i nærheten av munnhulen og de er knyttet sammen ved hjelp av en membran. Det første paret med armer er kortere enn resten. Resten av armene er lengre og de vil gjerne være dobbelt så lange som resten av kroppen.
 • Dette er et svært attraktivt dyr takket være dets morfologi. Disse dyreartene er svært avhengige av sine øyne og sitt syn for å kunne overleve i havet. Dette fordi de ikke har noen form for hørsel og de vil heller ikke klare å produsere lyder.
 • Blekkspruter er fascinerende dyr fordi de har en hodeskalle uten bein. Inne i hodet befinner det seg en hjernemasse. En annen ting som er litt interessant med dette bløtdyret er at det ikke kun har ett, men tre, hjerter. Alle disse organene befinner seg i hodet. 
 • Blekkspruter er svært smidige dyr. Resten av innvollene befinner seg i underkroppen. Dette er blant annet tilfellet for kappehulen og kappespalten. Dette kan de ta i bruk for å svømme bakover. I underkroppen vil man også kunne finne blekksekken som blekkspruter kan velge å ta i bruk for å kunne rømme fra fiender.
 • Blekkspruter har for vane å være aktive om natten.
 • Blekkspruter reproduserer seg selv seksuelt. De starter å ankomme kysten om vinteren for å reprodusere seg. De vil bli værende i disse områdene frem til våren. Deres reproduksjon er seksuell. Hunnene dør etter at hun legger eggene. Dette er fordi mødrene slutter å spise etter at barna fødes.

Det finnes mange ulike typer av dyret med mest logisk intelligens

Vanlig åttearmet blekksprut

Disse blekksprutene er kjent for å ha et noe stort hode. De er av en mindre størrelse og de har ikke så sterke farger på kroppen. Tentaklene til disse blekksprutene er mindre av størrelse.

Octopus macropus

Dette er en type blekksprut man gjerne finner i Middelhavet. Disse vil leve mellom 1 og 20 meter under havoverflaten. Disse blekksprutene har tentakler som er lengre enn kroppen.

Ferdigheter hos blekkspruter

Som vi allerede har sett og i følge vitenskapelige publikasjoner, er blekkspruten dyret med mest logisk intelligens. Blekkspruter har en rekke ulike ferdigheter som hjelpe de med å overleve i naturen.

Disse ferdighetene har vi listet opp nedenfor:

 • De vil kunne skille ut blekk. Slik vil de kunne skjule seg bak dette blekket og stikke av fra sine fiender. Blekket vil skape forvirring hos de andre dyrene og dette gir blekkspruten nok tid til å komme seg unna faren.
 • Blekkspruter vil kunne kopiere andre dyr sin oppførsel. Slik vil de unngå å bli spist.
 • Disse dyrene vil løse problemer og de kommer seg unna ved hjelp av labyrinter. Dette er noe de får til takket være deres gode langtids- og korttidsminne. 
 • De skiller ut en form for gift som vil kunne løse opp skjell. Dette er noe som hjelper blekkspruten med å kunne spise dyr som krepsdyr, bløtdyr og fisker.
 • Blekkspruter vil kunne bevege seg på ulike måter. De kan gå, slepe seg og svømme. De vil som oftest velge å gå, men de vil svømme når de ønsker å forflytte seg på en raskere måte. Dette vil de gjøre ved å støte ut vann.
 • Hvis de mister en eller flere av sine tentakler, vil disse etter en tid vokse ut igjen.

Blekkspruten er dyret med mest logisk intelligens i dyrenes verden. De har et svært komplisert sentralnervesystem. I tillegg til dette har det et høyt utviklet langtids- og korttidshukommelse. Som om ikke dette var nok, har de i tillegg noen ferdigheter og fascinerende strategier som de kan ta i bruk når de ønsker å få i seg næring.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.