Retningssans hos hunder og hva som påvirker den

I tillegg til deres avanserte sanser, vil et bånd mellom eier og kjæledyr ha stor påvirkning på retningssansen hos hunder. Dette hjelper dem å finne veien hjem igjen. 
Retningssans hos hunder og hva som påvirker den
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det er fortsatt mye vi må lære om retningssans hos hunder. Gjennom historien har mange legender blitt funnet opp for å forklare hunders måte å finne veien hjem på. Kanskje det er fordi vi mangler en logisk forklaring at mange hundeeksperter er nysgjerrige når det gjelder dette temaet.

Siden det ikke finnes noen teori, har teknologiske fremskritt og vitenskap latt folk forbedre sin kunnskap om retningssans hos hunder. Her kan du lese om hypoteser rundt denne utrolige egenskapen som hunder har.

Retningssans hos andre arter

For å bedre forstå retningssans hos hunder kan du se på andre arter som gagner veldig fra denne egenskapen. Et godt eksempel er retningssansen til fugler når de flyr. På grunn av deres utrolige retningssans drar noen trekkfugler på kjempelange turer, men finner alltid veien tilbake. 

Forskere har utført flere studier forskjellige steder i verden for å forstå fuglenes retningssans bedre. Mange eksperimenter gikk ut på å slippe løs visse fugler tusenvis av kilometer fra “hjemmene” deres for å observere den følgende adferden.

Resultatene viste alltid at etter flere dager eller uker med flyving fant de alltid veien tilbake til stedet de kom fra.

Noen tester har også vist at fugler kan reorientere seg etter å ha uventet mistet retningssansen grunnet forstyrrelser. Selv når de har flydd seg vill vil retningssansen deres la dem finne veien tilbake.

retningssans hos hunder

Hvordan forklarer du denne utrolige retningssansen hos fugler?

I disse dager jobber det vitenskapelige samfunnet med to teorier som komplementerer hverandre. Den første er at fugler bruker sansene sine til å lokalisere seg selv i tid og rom. 

Fugler bruker øynene sine til å kjenne igjen fjell, klipper eller skoger som lar dem holde riktig kurs. De bruker også hørselen til å motta stimuli i landskapet på deres lange trekk frem og tilbake. Det vil si at de samler “signaler” som lar dem holde seg orientert og lar dem vite når de har kommet frem dit de skal. 

I følge mange eksperter har fugler en slags indre navigasjonDe vet hvilken retning de må ta for å finne veien hjem, selv når de har endret retning flere ganger. Dette forklarer også hvorfor midlertidige distraksjoner eller forvirring ikke påvirker retningssansen deres i lengden.

Forskere har også sett at trekkfugler har et system i øynene som minner veldig om et magnetisk kompass. Netthinnene deres er i stand til å motta lys på en polarisert måte. Dette gir dem et helt unikt navigasjonssystem.

Fuglene bruker solens bevegelser og posisjonen til stjernene og månen som en effektiv navigasjonsmåte. Dette hjelper dem å finne ut hvor de må dra for å komme dit de skal. 

Hvordan fungerer retningssans hos hunder?

Når det gjelder retningssans hos hunder finnes det også her to hoved hypoteser som ligner litt på de hos trekkfuglene.

retningssans hos hunder

Deres utrolige sanser kan hjelpe dem å enkelt identifisere miljøet sitt og kjenne igjen forandringer i det. Deres sterke hørsel og høyt utviklede luktesans lar dem kjenne igjen landemerker så vel som stier de kan følge for å finne veien hjem. 

I tillegg har molekylet kryptokrom 1 blitt identifisert i hunders netthinne. Denne finner man også i øynene til trekkfugler. Dette molekylet assosieres med magnetisk mottak. Dets tilstedeværelse i øynene lar dyr orientere seg i tid og rom via planetens magnetiske felt.

Viktigheten av emosjonelle bånd når det kommer til retningssans hos hunder

I tillegg til det som allerede er nevnt understreker forskere også hvor godt hunder tilpasser seg positiv forsterkningDette er evnen deres til å lære og huske flere oppgaver gjennom et system av gjenkjennelse og belønning.

Selvfølgelig handler ikke positiv forsterkning hos hunder bare om å tilby dem godteri eller belønninger, det er mye mer i det enn som så.

Grunnstøttene i denne metoden er båndet mellom den som lærer bort og den som lærer. Denne utvekslingen av erfaring hjelper både eieren og hunden gjennom treningen.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.