Monogame arter: 5 arter som holder sammen hele livet

Disse dyrene prøver å reprodusere seg med én partner resten av livet. Det er ganske uvanlig, men det handler kun om overlevelse.
Monogame arter: 5 arter som holder sammen hele livet

Siste oppdatering: 26 februar, 2019

Blant mennesker er det mennesker som er for monogami, og andre som mener monogami er unaturlig. For noen er monogami nødvendig for et lykkelig forhold, mens andre foretrekker åpne forhold. I dyrenes verden derimot er det monogame arter. Dette er 5 monogame arter som kan få deg til å stille spørsmål ved ditt eget forhold.

Gibboner, de mest selvoppofrende primatene

Gibboner har en forventet levealder på mellom 35 og 40 år. Gibbonene (bildet øverst i artikkelen) skaper et nært forhold til sin partner, som vanligvis varer for resten av livet deres. Så fort de blir kjønnsmodne i en alder av 5 år, fokuserer de all sin oppmerksomhet på kun én partner.

De er så forpliktet til sin partner at de vil ofre sitt eget liv for å beskytte dem. Det er vanlig å finne disse høylytte dyrene sittende på en gren mens de pleier sin livslange partner. De uttrykker også sine følelser med lyder. Men trofasthet praktiseres ikke alltid blant dem. Det finnes noen par som slår opp og ender opp med å finne en ny partner.

Den myke siden av gråulven

Disse rovdyrene lever i flokker som består av hanner og hunner, som bor sammen hele livet (eller til en av dem dør). De hjelper til med oppdragelse av ulvevalper og lærer dem å jakte slik at de kan bidra med mat til familien.

En ulveflokk

Alfa-paret vil reprodusere seg med hverandre helt til døden skiller dem. Disse dyrene har en konstant reproduktiv syklus. Men hunnene er tradisjonelt brunstige i januar og februar.

Beverens praktiske monogami

En rekke studier har vist at noen av de mest elskede og beundrede monogame arter faktisk ikke prøver å gå gjennom bryet med å finne nye partnere.

Monogame arter

Beveren er et av disse dyrene. En av de viktigste oppgavene i en bevers liv – bortsett fra å reprodusere seg – er å bygge demninger, tunneler or beverhytter hvor de vil tilbringe mesteparten av livene sine.

Selv om disse dyrene bryr seg om deres avkom, må beverne jobbe fra sola står opp til den går ned, slik at strømmen ikke river ned alt deres harde arbeid. For denne arten går monogami og samarbeid hånd i hånd, og gir en mer praktisk tilnærming til livet i et parforhold.

Skjønnheten av svaners forelskelse

Selv om det er mange typer fugler som er monogame, skiller forpliktelsen til mannlige svaner seg fra andre par i dyreverdenen.

To svaner

Den mannlige svanen hjelper ikke bare hunnene med å bygge rede, men hjelper også til med å ruge på egg. Dette er ulikt det hannlige kjønn som vanligvis bare hjelper dem med andre oppgaver. Like interessant som det høres ut, skifter altså mannlige svaner tradisjonelle kjønnsroller.

Disse dyrene reproduserer seg med en enkelt partner gjennom hele livet. Det er ganske utrolig, men alt handler om overlevelse.

Tarmparasitten Schistosoma mansoni er også blant monogame arter

Denne parasitten forårsaker schistosomiasis hos mennesker. Selv om det ikke synes å være noe romantisk med parasitter, er det en av de få ormeartene som er monogame arter, til tross for at de bor inni mennesker.

Parasitter

Tarmparasitten trer inn i huden gjennom hårsekkene på kroppen. Den legger larver i blodet slik at de kan mates på lunge- og lymfesystemet. Et forelsket par kan produsere 300 egg om dagen.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.