Reaksjonene til ulike primater fanget på kamera

Ulike primater som har blitt filmet ved hjelp av skjult kamera, har vist seg å reagere på ulike måter. Dvergsjimpansene, gorillaene og sjimpansene legger merke til kameraet, men de reagerer ikke på samme måte.
Reaksjonene til ulike primater fanget på kamera
Eugenio Fernández Suárez

Skrevet og verifisert av veterinæren Eugenio Fernández Suárez.

Siste oppdatering: 14 juni, 2023

Å sette opp kamerafeller i naturen har hjulpet oss mennesker med å kunne observere det hemmelige livet til mange ville dyr. De fleste dyr vil ikke reagere hvis de oppdager disse kameraene. Dette er imidlertid ikke tilfellet hos primater. Ulike primater som oppdaget kamerafeller i Afrika hadde svært ulike reaksjoner. Det finnes videobeviser av disse reaksjonene. En studie har kunnet vise hvordan dvergsjimpanser, gorillaer og sjimpanser reagerer overfor disse underlige objektene.

Disse videobevisene kommer fra Max Planck Institute for Social Anthropology. Dette instituttet gjennomførte en forskning hvor de ønsket å forstå hvordan atferden til ulike primater ville bli påvirket ved å finne nye objekter i deres naturlige habitat. De valgte å finne ut disse svarene ved å ta i bruk kamerafeller.

Hva er egentlig kamerafeller?

Kamerafeller er en form for forskning. Det er snakk om kompaktkameraer med en lang batteritid. Disse digitale enhetene blir kamuflert i naturen. Kamerafeller vil ta fotografier og videoer når de registrerer bevegelser i nærheten. Ved hjelp av disse kamerafellene vil vi derfor kunne registrere sjeldne dyr. Vi vil i tillegg kunne registrere dyrs naturlige atferd.

Selv om bruken av kamerafeller og andre enheter er vanlige verktøy innenfor forskning, er man ikke sikre på om bruken av disse menneskelige innretningene vil kunne påvirke oppførselen til enkelte ville dyr. Mye av den kunnskapen vi har av de mest sky eller sjenerte medlemmene av dyreriket er takket være slike verktøy. Når det er sagt, vil disse kunne påvirke oppførselen til disse dyrene.

Bilde av sjimpanser tatt av en kamerafelle.

En studie av ulike primater fanget på kamera

De studiene vi ønsker å dele med deg i dag ble publisert i Current Biology. Dette var en forskning som ble ledet av primatologen Ammie Kalan. I løpet av hennes  forskning ble ulike primater fanget på kamera. Dvergsjimpanser, sjimpanser og gorillaer hadde svært ulike reaksjoner overfor disse nye objektene i miljøet sitt. Disse kamerafellene førte også til ulike atferdsendringer hos de ulike primatene. 

Dette var derimot ikke så overraskende. Dette er nemlig noe som har blitt registrert også ved tidligere anledninger. Denne studien ble gjennomført hos 43 ulike grupper av store aper. Det ble satt opp kamerafeller på 14 ulike forskningsfelt. Disse forskningsfeltene er fordelt over hele Sentral-Afrika.

Det som virkelig fanget forskernes sin oppmerksomhet var at ulike primater reagerte svær forskjellig av å bli fanget på kamera.

Denne studien lærte forskerne klare læresetninger for hvordan de burde gjennomføre den fremtidige forskningen av disse imponerende dyrene. De vil være nødt til å finne bedre måter å kamuflere disse kameraene på. De bør også sørge for at dyrene blir kjent med disse kameraene. Slik vil ikke disse føre til atferdsendringer hos ulike primater.

Ulike primater hadde ulike reaksjoner

De fleste sjimpansene så ut til å ignorere disse kameraene i de fleste tilfellene. Disse primatene viste liten interesse eller frykt overfor disse. Reaksjonene til gorillaene og dvergsjimpansene var derimot ganske så like. Begge disse ville dyrene viste klare tegn på bekymring overfor disse nye objektene. Etter en stund endret dette seg til å heller være nysgjerrighet.

Av disse ulike primatene var det dvergsjimpansene som viste de klareste tegnene på frykt overfor disse objektene. Samtidig var dvergsjimpansene også de dyrene som viste mest nysgjerrighet ovenfor disse kameraene som forskerne hadde plassert i jungelen.

To sjimpanser i sitt naturlige habitat.

Det er selvfølgelig flere ulike ting som vil påvirke ulike primaters reaksjon. Blant de ulike dyrene som var en del av nettopp denne forskningen, var det primatene i de mer fjerntliggende områdene som hadde de største reaksjonene. Dette var blant annet tilfellet med de nysgjerrige sjimpansene i Goualougo-triangelet.

I tillegg til dette kunne man observere at de yngste dyrene viste en større oppmerksomhet overfor disse objektene. Dette var ekstra tydelig i tilfeller hvor disse dyrene var alene eller i små grupper.

En av de tingene som skilte seg ut for forskerne i nettopp denne forskningen var gorillaenes reaksjon. Denne var nemlig svært annerledes en reaksjonen til andre primater. Gorillaer reagerte svært forskjellig fra deres nærmeste slektninger sjimpansene. Forskerne tror at denne forskjellen kan skyldes lederstilen blant gorillaer. Gorillaer behandler hverandre mye mer likt og reaksjoner som frykt vil ofte spre seg mye raskere hos disse dyrene.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Kalan, A. K., Hohmann, G., Arandjelovic, M., Boesch, C., McCarthy, M. S., Agbor, A., … Kühl, H. S. (2019). Novelty Response of Wild African Apes to Camera Traps. Current Biology. doi:10.1016/j.cub.2019.02.02

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.